Girls in IT 3

Obuka nastavika informatike za primenu mikrobita u petom razredu se realizuje u sklopu našeg programa „Škole za 21. vek“ u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Pozivamo sve zainteresovane nastavnike koji predaju informatiku i računarstvo u petom razredu osnovne škole da se prijave na besplatnu onlajn obuku. Prijave su otvorene do nedelje, 28. februara do 18.00 časova.

„Obuka nastavnika informatike i računarstva za primenu uređaja Mikrobit u okviru nastavne teme Računarstvo u petom razredu osnovnog obrazovanja i vaspitanja“ ima status programa od javnog interesa u skladu sa rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja broj 610-00-00075/2021-07. Obuka za nastavnike informatike je akreditovana na 19 sati.

Obuka će biti otvorena za sve nastavnike u periodu od 02. marta do 26. marta kako bi svi nastavnici mogli svojim tempom da prolaze kroz obuku.

Cilj obuke je dostizanje viših nivoa digitalnih kompetencija nastavnika u domenu realizacije nastavne teme Računarstvo, primenom mikrobit uređaja, kreiranja digitalnih sadržaja i računarskih programa za rešavanje različitih problema u društvu,  koje se zbog razvoja digitalnih tehnologija brzo menja.