Girls in IT 3

Obuka nastavika informatike za primenu mikrobita u petom razredu se realizuje u sklopu našeg programa „Škole za 21. vek“ u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Pozivamo sve zainteresovane nastavnike koji predaju informatiku i računarstvo u petom razredu osnovne škole da se prijave na besplatnu onlajn obuku koja će biti realizovana putem portala petlja.org. Prijave su otvorene do nedelje, 28. februara do 18.00 časova.

„Obuka nastavnika informatike i računarstva za primenu uređaja Mikrobit u okviru nastavne teme Računarstvo u petom razredu osnovnog obrazovanja i vaspitanja“ ima status programa od javnog interesa u skladu sa rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja broj 610-00-00075/2021-07. Obuka za nastavnike informatike je akreditovana na 19 sati.

Obuka će biti otvorena za sve nastavnike u periodu od 02. marta do 26. marta kako bi svi nastavnici mogli svojim tempom da prolaze kroz obuku.

Cilj obuke je dostizanje viših nivoa digitalnih kompetencija nastavnika u domenu realizacije nastavne teme Računarstvo, primenom mikrobit uređaja, kreiranja digitalnih sadržaja i računarskih programa za rešavanje različitih problema u društvu,  koje se zbog razvoja digitalnih tehnologija brzo menja.