Žena drži predavanje u učionici

Započeo je novi ciklus obuka za direktore osnovnih škola u Srbiji. Ovoga puta naš program radi sa stručnjacima koji dolaze iz školskih uprava Valjevo, Užice i Čačak. Imaćemo priliku da u novom ciklusu da obučimo preko 180 direktora iz preko 10 gradova koji podpadaju pod ove školske uprave. 

S obzirom na situaciju sa virusom Covid-19 sve mere zaštite poduzete kako bi se obuka obavila u najboljem redu, uključujući maske, sredstva za dezinfekciju ruku, propisana razdaljina između učesnika i slično. 

U narednom periodu očeluje se početak obuka i za nastavnike pod takođe visokim merama higijenske zaštite.