ACCA at home

U saradnji sa Fondacijom Petlja organizujemo onlajn obuku za nastavnike informatike za primenu mikrobita u projektnoj nastavi a u sklopu našeg projekta "Škole za 21. vek". Prijave su otvorene do petka, 21. avgusta do 17.00 časova.

Pozivamo sve zainteresovane nastavnike koji predaju informatiku i računarstvo u sedmom i osmom razredu osnovne škole da se prijave na besplatnu onlajn obuku koja će biti realizovana putem portala petlja.org. Obuka je akreditovana u trajanju od 16 sati, a biće otvorena za sve nastavnike u periodu od 24. avgusta do 30. septembra kako bi svi nastavnici mogli svojim tempom da prolaze kroz obuku. 

Cilj obuke je dostizanje viših nivoa digitalnih kompetencija nastavnika u domenu realizacije nastavne teme projektni zadatak primenom Mikrobit uređaja, kreiranja digitalnih sadržaja i računarskih programa za rešavanje različitih problema u društvu koje se razvojem digitalnih tehnologija brzo menja.

Dodatne informacije možete naći na sajtu partnera