Škole za 21. vek , trogodišnji obrazovni program British Council-a, tokom kojeg će se milion učenika u regionu Zapadnog Balkana  obučiti veštinama potrebnim u budućnosti, u Srbiji je zvanično počeo u martu prošle godine - na tridesetogodišnjicu nastanka interneta- a nakon pilot faze projekta koja je sprovedena u 2018.godini.

Program čiji je cilj da učenici ovladaju ne samo programiranjem nego i veštinama kritičkog mišljenja i rešavanja problema u Srbiji obuhvata 1.150 osnovnih škola . Tokom trajanja programa će se obučiti 5.680 nastavnika koji će prenositi znanja na 367.500 učenika.

Već smo obučili 1800 nastavnika i 410 direktora škola da nadograde svoje kapacitete za podučavanje kritičkog mišljenja, rešavanja problema i programiranja – veština koje pripremaju mlade ljudi za svet sutrašnjice.

Do kraja marta svaka škola u Srbiji  će biti opremljene mikro:bit uređajima, džepnim računarima pomoću kojih će đaci učiti na zabavan i interaktivan način. U Srbiji je do sada donirano 11.640 mikorbitova a dan pošto škole u Srbiji proslave svog začetnika školstva, British Council obeležiće 28. januara nastavak sprovođenja programa “Škole za 21 vek“ svečanom dodelom 17.440 mikro bit džepnih kompjutera za programiranje direktorima oko 450 osnovnih škola u Srbiji.  Do kraja marta svaka škola u Srbiji biće opremljena određenom količinom mikrobit uređaja.

U realizaciji ovog programa British Council  ima snažnu podršku Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja. Program je sada akreditovan i deo je liste Okvir digitalnih kompetencija - Nastavnik za digitalno doba 2019. Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić ocenila je da se projekat Škole za 21. vek savršeno uklapa u reformu obrazovanja.

British Council  u saradnji sa Petljom radi na osvežavanju nastavnog plana i programa za osnovne škole tako da se mikro: bit može koristiti kao nastavno sredstvo u mnogim predmetima kako bi imali multidisciplinarni pristup učenju.

Kako bi motivisao učenike British Council  organizuje i regionalna takmičenja za škole koje su učestvovale u dasadašnjim fazama sprovođenja programa.Njihovi najuspešniji i najkreativniji projekti se izlažu na značajnim skupovima poput digitalnih regionalnih samita ali i na Bett Show - najvećem svetskom sajmu u oblasti obrazovnih tehnologija, koji se održava u Londonu svakog januara i kome ove godine prisustvuju učenici pobedničkog projekta.

U istraživanju čak je 86 odsto učenika izjavilo da je mikro bit nastavu učinio zanimljivijom. Iz perspektive nastavnika 93 posto smatra da je mikro bit bio veoma inspirativan za učenike.

Kako bi omogućio da ovi džepni računari stignu do svake škole British Council   je razvio saradnju sa Mikrobit fondacijom koja je ove uređaje 2015. poklonila svim učenicima u Velikoj Britaniji u okviru velike obrazovne inicijative u toj zemlji.

British Council je za prosvetne delegacije Zapadnog Balkana, tokom njihovog boravka u Londonu u okviru Svetskog obrazovnog foruma , organizovao posetu londonskoj školi Highgate kako bi se direktno upoznali sa njihovom nastavnom praksom I korišćenjem mikro:bit džepnih računara u učionicama u Velikoj Britaniji.