Vebinar 8

Kao deo programa "Škole za 21. vek" organizujemo seriju vebinara koji će pomoći roditeljima da bolje razumeju veštine kojima deca ovladavaju u našem programu, a nastavnicima/ama pružiti nove ideje o tome kako da ove veštine uspešno podstiču kod učenika/ca tokom rada od kuće. Tokom sedam sesija, koliko ćemo održati u maju i junu, govorićemo o raznim temama - od toga zašto je važno da deca kritički razmišljaju ili programiraju, do toga kako sprovoditi proces ocenjivanja učenika/ca prilikom učenja na daljinu. Tu je i nezaobilazna tema bezbednosti djece na internetu.

RASPORED VEBINARA

Datum Vreme Tema Kome je namenjen
utorak 26. maj 2020. 17:00 do 17:45 Uvod u kritičko mišljenje, rešavanje problema i programiranje Za roditelje
četvrtak 28. maj 2020. 18:30 do 19:30 Ocenjivanje učenika/ca uz pomoć digitalnih alata Za nastavnike/ce
utorak 02. jun 2020. 16:00 do 16:45 Upotreba mikrobit uređaja u nastavi crnogorskog, srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti Za profesore/ice razredne nastave, maternjeg jezika i stranih jezika

četvrtak, 4. jun 2020.

13:00 do 14:00 Kako organizovati rad Mikrobit klubova onlajn  Za nastavnike/ce
utorak 09. jun 2020. 16:00 do 16:45

Od ideje do realizacije: Kako osmisliti u nastavi primjenljiv mikrobit projekat

 Za nastavnike/ce i roditelje
četvrtak 11. jun 2020.

13:00 do 14:00

 Uloga programa "Škole za 21 vek" u kreiranju inkluzivnog okruženja za učenje

Za nastavnike/ce
utorak 16. jun 2020.

13:00 do 13:45

 Bezbedno na internetu

Za roditelje 

VIŠE DETALJA O VEBINARIMA I SNIMKE PROŠLIH VEBINARA PRONAĐITE ISPOD

Uvod u kritičko mišljenje, rešavanje problema i programiranje

utorak 26. maj 2020., od 17:00 do 17:45
Onlajn događaj za roditelje

SNIMAK VEBINARA POGLEDAJTE OVDE

DODATNI MATERIJALI SA VEBINARA

Tokom vebinara postavljeno je dosta pitanja, ovom prilikom ističemo neka od njih. 

  1. Da li bismo mogli dobiti nekako ovu prezentaciju o tehnici šest šešira? Veoma je inspirativna. 
    Naš predavač Dragutin Ščekić poslao je link do YouTube video prezentacije, i možete ga naći ovde
  2. Da li roditelji mogu prisustvovati i vebinarima koji su namenjeni nastavnicima/ama?
    Možete, za svaki od vebinara je prijava zasebna. 

O PREZENTERIMA

Dragutin Šćekić ima više od 20 godina iskustva kao učitelj, trener za nastavnike i obrazovni konsultant. Trenutno radi kao direktor osnovne škole. Njegova glavna područja ekspertize su reforme nastavnog plana i programa, ključne kompetencije i informacione tehnologije u obrazovanju. Bio je angažovan na različitim inicijativama i projektima za reforme obrazovnih politika u Crnoj Gori, regionu Zapadnog Balkana i Evropi. Jedan je od vodećih trenera na programu "Škole za 21. vek" British Council-a, gdje se posebno bavi obukom direktora škola.

Anđela Nikčević je psihološkinja, stručna saradnica, sa višegodišnjim iskustvom rada u školi. Autorka je i trenerica na brojnim programima stručnog usavršavanja nastavnika/ca, dizajnira i vodi obrazovne projekte i akcije namenjene deci i mladima. Njena profesionalna interesovanja vezana su za kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika/ca, građansko obrazovanje, aktivizam i ljudska prava. Anđela je nacionalna promoterka obrazovanja za digitalno građanstvo Saveta Evrope i jedna od trenerica u okviru programa „Škole za 21 vek“ British Council-a gde se  bavi obukom nastavnika/ca. 

Ocenjivanje učenika/ca uz pomoć digitalnih alata

četvrtak 28. maj 2020., od 18:30 do 19:30
Onlajn događaj za nastavnike/ce

SNIMAK VEBINARA POGLEDAJTE OVDE


Ovim vebinarom želeli smo da zajedno sa drugim nastavnicima/ama ukažemo na osnovne razlike vezane za metodiku rada uživo i metodiku rada učenja na daljinu, sa posebnim osvrtom na aktivnosti i zadatke za učenike/ce. Predložili smo nastavnicima/ama besplatne svrsishodne onlajn alate za realizaciju aktivnosti koje se ocenjuju, kao i određene načine za ocenjivanje radova poslatih u formatu slike.  Razmenili smo mišljenja o prednostima i manama učenja na daljinu, sa osvrtom na efekte njihove primene i kvalitet nastavnog procesa. 

O PREZENTERIMA

Dušanka Duda Vujičić je profesorica razredne nastave i magistarka informatike iz Nikšića, sa višedecenijskim iskustvom u oblasti obrazovanja. Ona je nastavnica, savetnica, Microsoft trenerica, vodeća učiteljica EU Code Week-a, ambasadorka svetske matematičke organizacije International Youth Math Challenge, ambasadorka International Astronomy and Astrophysics Competition, članica menadžmenta Global Trainer Academy i predsednica crnogorskog tima. Dušanka je autorka i trenerica u okviru 14 akreditovanih programa stručnog usavršavanja nastavnika/ca. Direktorica je Udruženja inovativnih nastavnika/ca „Zbornica Crne Gore“. Osmislila je i pokrenula više državnih i međunarodnih projekata, a dobila je i brojne nagrade, kako na državnom, regionalnom, tako i na svetskom nivou, od kojih izdvaja Global Teacher Award 2019. Jedna je od trenerica na programu „Škole za 21 vek“ British Council-a, gde se bavi obukom nastavnika/ca. 

Danijela Bokan je profesorica italijanskog jezika i književnosti. Magistrandkinja je na smeru Obrazovna politika na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Nosilac je višeg zvanja, dobitnica dve nagrade za nastavnike/ce -  Za odličan 5 (2018. I 2019.) i priznanja Najbolji nastavnik EX YU (2018). Od 2015.godine je autorka i predavačica na akreditovanim seminarima za profesionalni razvoj nastavnika/ca Zavoda za školstvo i Centra za stručno obrazovanje. Članica je mreže Global Training Academy i master trenerica British Council-a u programu "Škole za 21. vek" u okviru kojeg se takođe bavi obukom nastavnika/ca. Danijela je i potpredsjednica Udruženja nastavnika/ca italijanskog jezika. Trenutno je direktorica JU Gimnazija Cetinje.

Upotreba mikrobit uređaja u nastavi crnogorskog, srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti

utorak 02. jun 2020., od 16:00 do 16:45
Onlajn događaj za profesore/ice razredne nastave, maternjeg jezika i stranih jezika

SNIMAK VEBINARA POGLEDAJTE OVDE

Ovim vebinarom želili smo da pokažemo da kroz korišćenje mikrobit uređaja i njegove Make Code platforme, lekcije postaju deci mnogo zabavnije i bliže jer se odvijaju u njima poznatom onlajn okruženju. Ovaj vebinar je pokazao da ovakav pristup zaista funkcioniše u praksi i da je programiranje sjajan način da svojim učenicima/ama predajete lekcije iz maternjeg jezika (ili nekog stranog jezika).

O PREZENTERIMA

Elza Numanović ima 12 godina radnog iskustva u oblasti obrazovanja i trenutno je zaposlena u OŠ „Risto Ratković” u Bijelom Polju kao profesorica razredne nastave. Elza je bila jedna od mentorki učenicima/ama koji su nagrađeni na Regionalnom takmičenju u programiranju koristeći mikrobit uređaj a koje je održano u Beogradu 2018. godine. Dobitnica je nagrade iz Fonda za kvalitet i talente 2018. godine. Učesnica je brojnih obuka i seminara u oblasti obrazovanja a takođe je i jedna je od trenerica na programu „Škole za 21 vek“, gdje se bavi obukom nastavnika/ca.

Milena Kuč je profesorica crnogorskog-srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti sa 16 godina radnog iskustva i trenutno je zaposlena u OŠ „Risto Ratković” u Bijelom Polju. Unapređena je u zvanje nastavnik mentor. Milena je bila jedna od mentorki učenicima/ama koji su nagrađeni na Regionalnom takmičenju u programiranju koristeći mikrobit uređaj a koje je održano u Beogradu 2018.godine. Dobitnica je nagrade iz Fonda za kvalitet i talente 2018. i 2019. godine. Kontinuirano prati inovacije u obrazovanju i profesionalno se usavršava. Jedna je od trenerica na programu „Škole za 21 vek“ British Council-a gde se bavi obukom nastavnika/ca.  

Dragan Marković je trenutno na doktorskim akademskim studijama filologije na Filozofskom fakultetu u Nišu. Njegovo polje istraživanja je književnost starog Dubrovnika. Sertifikovani je trener Zavoda za školstvo i autor brojnih akreditovanih programa obuka za nastavnike/ce. Trener je na programu "Škole za 21. vek" British Council-a, a radi kao ekspert i za brojne druge organizacije uključujući i Savet Evrope. Trenutno je stalno zaposlen u Osnovnoj školi "Kekec" u Sutomoru kao nastavnik crnogorskog-srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti.

Kako organizovati rad Mikrobit klubova onlajn

četvrtak 04. jun 2020. - 13:00 do 14:00 
Onlajn događaj za nastavnike/ce

SNIMAK VEBINARA POGLEDAJTE OVDE

Nakon tri ciklusa obuka nastavnika/ca i direktora/ica u sklopu našeg programa "Škole za 21. vek", veliki deo osnovnih škola na Zapadnom Balkanu već je dobio donaciju u vidu mikrobit džepnih računara. U uslovima u kojim se nastava trenutno odvija, jako je važno da deca i nastavnici/e ne gube kontinuitet u primeni novostečenih veština programiranja na ovim uređajima.

Cilj našeg vebinara bio je da podelimo iskustva sa nastavnicima/ama o tome kako mogu efikasno organizovati rad Mikrobit klubova onlajn uz upotrebu saradničkih alata Moodle platforme i Microsoft Office OneNote programa.

O PREZENTERKI

Dijana Milošević je zvanje nastavnice matematike stekla na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, a trenutno radi kao pomoćnica direktora osnovne škole u Kotoru. Intenzivno radi na podsticanju upotrebe računarske tehnologije u nastavi i školska je ICT koordinatorka. Autorka je pobedničkog rada „Sa druge strane planete“ na takmičenju Ministarstva prosvete Crne Gore kao i projekta „Online multimedijalni plakati“. Već nekoliko godina osmišljava i sprovodi onlajn programe stručnog usavršavanja nastavnika/ca Crne Gore putem Moodle platforme za učenje na daljinu. Predstavljala je Crnu Goru na Evropskom forumu inovativnih nastavnika u Lisabonu. Jedna je od trenerica u okviru programa „Škole za 21 vek“ British Council-a, gde se posebno bavi obukom direktora/ica i obukom nastavnika/ca. 

Od ideje do realizacije: Kako osmisliti u nastavi primjenljiv mikrobit projekat

utorak 09. jun 2020., od 16:00 do 16:45
Onlajn događaj za nastavnike/ce i roditelje

SNIMAK VEBINARA POGLEDAJTE OVDE

Ovim vebinarom želeli smo da podržimo i ohrabrimo nastavnike/ce zainteresovane za podsticanje veština kritičkog mišljenja i rešavanje problema uz pomoć mikrobit uređaja.

Predstavili smo proces osmišljavanja mikrobit projekta koji je nagrađen na nacionalnom i regionalnom nivou iz ugla učiteljice i nastavnice jezika, fokusirajući se, između ostalog, i na etape ciklusa rešavanja problema. Takođe, svoja iskustva u ovom participativnom procesu podelili su i učenici/e koji su bili deo pobedničkog tima ali i njihovi roditelji. 

O PREZENTERIMA

Elza Numanović ima 12 godina radnog iskustva u oblasti obrazovanja i trenutno je zaposlena u OŠ „Risto Ratković” u Bijelom Polju kao profesorica razredne nastave. Elza je bila jedna od mentorki učenicima/ama koji su nagrađeni na Regionalnom takmičenju u programiranju koristeći mikrobit uređaj a koje je održano u Beogradu 2018.godine. Dobitnica je nagrade iz Fonda za kvalitet i talente 2018. godine. Učesnica je brojnih obuka i seminara u oblasti obrazovanja a takođe je i jedna je od vodiča obuka na projektu „Škole za 21 vek“, gde se bavi obukom nastavnika/ca. 

Milena Kuč je profesorica crnogorskog-srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti sa 16 godina radnog iskustva i trenutno je zaposlena u OŠ „Risto Ratković” u Bijelom Polju. Unapređena je u zvanje nastavnik mentor. Milena je bila jedna od mentorki učenicima/ama koji su nagrađeni na Regionalnom takmičenju u programiranju koristeći mikrobit uređaj a koje je održano u Beogradu 2018.godine. Dobitnica je nagrade iz Fonda za kvalitet i talente 2018. i 2019. godine. Kontinuirano prati inovacije u obrazovanju i profesionalno se usavršava. Jedna je od vodiča obuka na projektu „Škole za 21 vek“ British Council-a gde se bavi obukom nastavnika/ca. 

 

Uloga programa "Škole za 21 vek" u kreiranju inkluzivnog okruženja za učenje

četvrtak 11. jun 2020., od 13:00 do 14:00
Onlajn događaj za nastavnike/ce

 

SNIMAK VEBINARA POGLEDAJTE OVDE

U okviru šestog vebinara delimo sa vama naše iskustvo i ideje o tome kako da iskoristite program „Škole za 21 vek“ za kreiranje inkluzivnog okruženja u osnovnim školama. Govorićemo o inkluziji i predstaviti različite mogućnosti koje nam nude strategije za razvoj kritičkog mišljenja i rešavanja problema u stvaranju inkluzivnog okruženja za učenje. Takođe, vebinar će imati vrlo praktičnu dimenziju zahvaljujući korišćenju konkretnih problemskih situacija koje se tiču dece iz marginalizovanih grupa i učenika/ca sa emocionalnim, socijalnim i bihejvioranim poteškoćama a u kojima ćemo zajedno dolaziti do rešenja.

O PREZENTERIMA

Dragan Marković je trenutno na doktorskim akademskim studijama filologije na Filozofskom fakultetu u Nišu. Njegovo polje istraživanja je književnost starog Dubrovnika. Sertifikovani je trener Zavoda za školstvo i autor brojnih akreditovanih programa obuka za nastavnike/ce. Trener je na programu „Škole za 21 vek“ British Council-a, a radi kao ekspert i za brojne druge organizacije uključujući i Savet Evrope. Trenutno je stalno zaposlen u Osnovnoj školi "Kekec" u Sutomoru kao nastavnik crnogorskog-srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti.

Aleksandra Radoman Kovačević je od 2002. godine angažovana u oblasti treninga i razvoja kapaciteta ljudskih resursa, kao i upravljanja programima u obrazovanju. Školske 2007/2008 godine bila je mentorka na univerzitetskom kursu “Liderstvo i omladinski rad u zajednici’’ koji je nastao kao rezultat saradnje švedskog Univerziteta Jönköping i Filozofskog fakulteta u Nišiću. Proteklih godina angažovana je kao ključna ekspertkinja II u nacionalnom IPA II programu podržanom od strane EU Unapređenje obrazovnih programa i usluga u cilju zadovoljavanja potreba marginalizovanih grupa i nacionalna konsultantkinja u programu Saveta Evrope Podsticanje demokratske kulture u školama. Takođe, Aleksandra je autorka i trenerica akreditovanih programa od strane Zavoda za školstvo i Centra za stručno obrazovanje, kao i ko-autorka akreditovanog programa za zanimanje omladinski aktivista. Autorka je istraživanja "Liderske veštine nastavnika/ca i kvalitet nastavnog procesa", kao i nekoliko publikacija i izdanja kao što su "Upravljanje slučaja u službi sprečavanja napuštanja i odbijanja školovanja", "Pripremni vrtići za đecu Rome i Egipćane", "Mapiranje i analiza crnogorskih opština (projekat Sprečavanje ranih (prisilnih) brakova u okviru ranjivih grupa)", "Neformalno obrazovanje omadinskih aktivista" i druge. Deo je ekspertskog tima Centra za obuku i obrazovanje i jedna od trenerica za obuke nastavnika/ca u okviru programa „Škole za 21 vek“ British Council-a.

Bezbedno na internetu

utorak 16. jun 2020., od 13:00 do 13:45
Onlajn događaj za roditelje

 

SNIMAK VEBINARA POGLEDAJTE OVDE

Činjenica je da djeca neselektivno prihvataju sadržaje sa internetu. Naš zadatak kao roditelja i nastavnika/ca je da primjenom strategija kritičkog mišljenja doprinesemo stvaranju analitičnog stava kod djece i mladih. Na ovom vebinaru ćemo posvetiti pažnju postavljanju pitanja i kreiranju drugačije perspektive kod mladih. 

Tokom vebinara, predstavićemo koncept kritičkog mišljanja i rješavanja problema, razgovaraćemo o značaju razvoja kritičkog mišljenja kod djece i mladih u odnosu na internet sadržaje, pričaćemo i o strategijama kritičkog razmišljanja u svrhe razvoja analitičkog stava (postavljanje pitanja i drugačije perspektive) a na kraju ćemo predstaviti i studije slučaja.

O PREZENTERIMA

Sava Kovačević ima 15 godina iskustva u oblasti obrazovanja kao omladinski radnik, nastavnik, nastavnik viši savetnik, profesor mentalne aritmetike i magistar moderne socijalne politike i socijalnog rada. Inspiriše ga nastava u kojoj koristi integrativni pristup koji korelira sa savremenim digalnim dostignućima. Osim međunarodnih i državnih projekata u oblasti obrazovanja, autor je publikacija i istraživačkih radova koji doprinose unapređenju obrazovnog sistema a svoja iskustva predstavlja na konferencijama na nacionalnom i međunarodnom nivou. Koautor je 10 programa stručnog usavršavanja nastavnika/ca koji su akreditovani od strane Nacionalnog saveta za obrazovanje u Crnoj Gori, Zavoda za školstvo i Ministarstva prosvete Crne Gore. Takođe, Sava je autor stručne kvalifikacije Omladinski aktivista i ispitivač Ispitnog centra.  Nosilac je nekoliko lokalnih i državnih priznanja u oblasti obrazovanja i jedan je od trenera na projektu „Škole za 21 vek“ British Council-a, gdje se bavi obukom nastavnika/ca. Suosnivač je Centra za obuku i obrazovanje, Asocijacije najboljih nastavnika bivše Jugoslavije i Globalne svetske asocijacije trenera. 

Aleksandra Radoman Kovačević je od 2002. godine angažovana u oblasti treninga i razvoja kapaciteta ljudskih resursa, kao i upravljanja programima u obrazovanju. Školske 2007/2008 godine bila je mentorka na univerzitetskom kursu “Liderstvo i omladinski rad u zajednici’’ koji je nastao kao rezultat saradnje švedskog Univerziteta Jönköping i Filozofskog fakulteta u Nišiću. Proteklih godina angažovana je kao ključna ekspertkinja II u nacionalnom IPA II programu podržanom od strane EU Unapređenje obrazovnih programa i usluga u cilju zadovoljavanja potreba marginalizovanih grupa i nacionalna konsultantkinja u programu Saveta Evrope Podsticanje demokratske kulture u školama. Takođe, Aleksandra je autorka i trenerica akreditovanih programa od strane Zavoda za školstvo i Centra za stručno obrazovanje, kao i ko-autorka akreditovanog programa za zanimanje omladinski aktivista. Autorka je istraživanja "Liderske veštine nastavnika/ca i kvalitet nastavnog procesa", kao i nekoliko publikacija i izdanja kao što su "Upravljanje slučaja u službi sprečavanja napuštanja i odbijanja školovanja", "Pripremni vrtići za đecu Rome i Egipćane", "Mapiranje i analiza crnogorskih opština (projekat Sprečavanje ranih (prisilnih) brakova u okviru ranjivih grupa)", "Neformalno obrazovanje omadinskih aktivista" i druge. Deo je ekspertskog tima Centra za obuku i obrazovanje i jedna od trenerica za obuke nastavnika/ca u okviru programa „Škole za 21 vek“ British Council-a.