OŠ "Stefan Nemanja", Niš

Program „Škole za 21. vek” doprinosi unapređivanju veština i znanja nastavnika i omogućava im da efektivno realizuju nastavu usmerenu na razvoj kritičkog mišljenja, rešavanja problema i programiranja u nastavi. Program obuhvata i rad sa direktorima škola u cilju unapređivanja njihovih kapaciteta da podrže, promovišu i sprovode usvajanje veština kritičkog mišljenja, rešavanja problema i programiranja u okviru programa nastave i učenja.

Ovaj vodič je izrađen u okviru programa „Škole za 21. vek” sa ciljem da svaka osnovna škola na Zapadnom Balkanu dobije podršku za formiranje i rad sekcija za programiranje. British Council je uspostavio saradnju sa Raspberry Pi Foundation kako bi njihov oproban i u praksi testiran model poslužio za uspostavljanje sekcija za programiranje u okviru programa “Škole za 21. vek”. Uz podršku naših partnera u Micro:bit Educational Foundation, razvili smo vodič i niz aktivnosti koje će vam pomoći da osnujete sekciju za programiranje.

Vodič za rad sekcija za programiranje se može preuzeti na dnu stranice.