Coding Challenge 2021

Pre nego što započnete proces prijave, potrebno je da svoje interesovanje prvo potvrdite popunjavanjem ovog upitnika. Nakon toga, biće vam poslat link ka onlajn folderu pripremljenom lično za vas, gde ćete moći da postavite svu potrebnu dokumentaciju za vašu prijavu. 

Organizujemo takmičenje u programiranju 25. novembra 2021. za sve škole koje su učestvovale u petom ciklusu obuka za škole iz Školske uprave Beograd u okviru projekta Škole za 21. vek.

Prijave za takmičenje su otvorene od 18.10.2021. u 15:00 do 18.11.2021. u 15:00.

Kriza izazvana virusom COVID-19 nastavlja da remeti obrazovni sistem i nastavnici se i dalje suočavaju sa sa mnogim promenama i izazovima, bilo da nastavu izvode onlajn ili i u učionici. Iako sve škole, nastavnici/nastavnice i učenici/učenice i dalje osećaju uticaj i posledice ove krize, ponosni smo na sve škole koje su učestvovale u našoj obuci u ovim teškim okolnostima i koje će učestvovati i na ovom takmičenju.   

U skladu sa preporukama Vlade Republike Srbije i donesenim merama zaštite od virusa COVID-19, kao i zbog zabrinutosti za zdravlje dece i nastavnika, takmičenje u programiranju će biti organizovano onlajn.  

Takmičenje ima cilj da uključi decu iz cele Srbije i inspiriše mlade da programiranjem fizičkih uređaja (eng. physical computing) rešavaju svakodnevne probleme u svojim školama i zajednicama. Za potrebe takmičenja, deca će koristiti BBC-jev mikrobit uređaj u okviru projekata koje su samostalno osmislili kako bi odgovorili na neki od Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija i osmislili rešenja problema sa kojima se svakodnevno suočavaju. Posebno bismo voleli da podstaknemo učenike i nastavnike da pokušaju da razviju inovativna rešenja koja će doprineti zaštiti životne sredine, uštedi energije i suočiti se sa izazovima klimatskih promena.

Takmičenje je organizovano u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a finansira ga vlada Ujedinjenog Kraljevstva.

Da biste se prijavili, biće dovoljno da ispratite savete na dnu ove stranice i upoznate se sa fazama takmičenja.

Ko može da se prijavi?

Za takmičenje se mogu prijaviti učenici/učenice od 5. do 8. razreda iz škola koje ispunjavaju sledeće kriterijume:

 • Škola je učestvovala u petom ciklusu treninga za kritičko mišljenje i rešavanje problema i dobila je mikrobit uređaje u okviru projekta Škole za 21. vek. Lista svih škola koje se mogu prijaviti nalazi se ovde.
 • Škole čiji su nastavnici završili onlajn kurs za upotrebu mikrobita.

Prijave za takmičenje biće otvorene od 18.10.2021. i prijavni proces trajaće do 18.11.2021. Proces evaluacije pristiglih prijava odigraće se u 3 faze:

Faza 1

U prvoj fazi takmičenja će za sve pristigle radove biti procenjeno da li ispunjavaju uslove konkursa. Biće ocenjeni samo radovi koje su uradili timovi od 2 člana. Pored toga, takmičari/takmičarke treba da prilože sledeću dokumentaciju:

 • Lični podaci – onako kako je to navedeno u prijavnom formularu
 • Potpisane formulare o zaštiti privatnosti i saglasnosti o učešću na takmičenju – Aneks 2
 • Pisana prijava (Aneks 3) – Kratak opis projekta - Šta su problemi koje projekat pokušava da reši? Kako će to rešenje pomoći učenicima/učenicama, njihovim školama ili zajednicama? Kako projekat odgvoara na Ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih nacija? Potrebno je da se opis projekta preda u digitalnom tekstuanom formatu (.doc, .docx, .pdf). Slike rukom popunjenih obrazaca biće ocenjene minumom poena.
 • Fajl sa kodom programa čije se funkcionalnosti mogu testirati i proveriti. U zavisnosti od jezika u kom je kod pisan, to može biti .hex, .py ili .js fajl. 
 • Video u kome se mogu videti rezultati projekta i njihova prezentacija u maksimalnom trajanju od 5 minuta.

Svu prijavnu dokumentaciju potrebno je smestiti u jedan folder. Molimo vas da, gde god je moguće, dokumente popunite u tekstualnom digitalnom formatu (formulare saglasnosti koje potpisuje roditelj/zakonski staratelj pošaljite kao fotografiju potpisanog obrasca). Sve nekompletne prijave biće diskvalifikovane u ovoj fazi. Više informacije o tome kako da izaberete projekat i kako da snimite video pronaći ćete u Smernicama za škole.

Faza 2

Projekti koji se kvalifikuju za ovu fazu biće ocenjeni prema sledećim kriterijumima:

 1. Svrha i opšti značaj projekta (20% od ukupne ocene) – Kakvu će pozitivnu promenu vaš projekat doneti? Kako će to uticati na zajednicu? (pogledati pitanje 2 i 3 u pisanoj prijavi)
 2. Originalnost i kreativnost u rešavanju probema (20% od ukupne ocene) – Kako ste problemu pristupili na originalan način? (pogledati pitanja 4 i 5 u pisanoj prijavi)
 3. Funkcionalni dizajn projekta (20% od ukupne ocene) – Koliko ste dobro osmislili i napravili prototip (maketu) projekta? Ima li mana u dizajnu? Da li vaše rešenje radi kako je zamišljeno? Da li ima sve planirane karakteristike? Da li ste pokušali da ga primenite? (pogledati pitanje 6 u pisanoj prijavi)
 4. Tehnička složenost koda (40% od ukupne ocene) – (pogledati dokument Aneks 4 koji sadrži Rubriku sa specifikacijama tehničke složenosti koda)

Sudije, eksperti u oblasti IKT-a, od prijavljenih projekata, izabraće do 15 najboljih koji će se kvalifikovati za fazu 3 – takmičenje uživo onlajn. U zavisnosti od kvaliteta prijava, može se desiti da bude izabrano manje od 10 timova koji su se kvalifikovali za događaj uživo.

Lista svih projekata koji će biti pozvani na događaj uživo biće objavljena na našem sajtu, a učesnici/učesnice će biti obavešteni putem imejla koji će navesti u prijavnom formularu.

Faza 3

Timovi čiji su projekti odabrani, učestvovaće u finalnoj fazi – takmičenju onlajn uživo. Onlajn događaj biće održan pomoću Microsoft Teams aplikacije. British Council će obezbediti link za događaj i organizovaće jednu probnu sesiju. Svi timovi imaće priliku da isprobaju Microsoft Teams aplikaciju pre događaja uživo i moći će da postave pitanja vezana za takmičenje. 

 • Na događaju uživo svaki tim će imati 10 minuta za prezentaciju projekta i pitanja sudija.
 • Prezentacija projekta podrazumeva video u maksimalnom trajanju od 5 minuta. Videi će biti snimljeni pre događaja uživo ili se mogu upotrebiti videi koji su predati u fazi 1. Instrukcije za to kako da najbolje snimite svoje videe uključene su u dokument Smernice za škole.
 • Sudije će imati 5 minuta da postave pitanja koja se tiču projekta i oceniće timove na osnovu: opšteg poznavanja sadržaja projekta, tehničke kompleksnosti koda njihovog projekta i prezentacionih veština.

Takmičenje Do your: bit

Ako učestvujete u ovom takmičenju, a zainteresovani ste da se sa istim projektom prijavite za međunarodno takmičenje Do your:bit za 2022., svoju prijavu napišite na engleskom i postarajte se da je vaš projekat u skladu sa Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija.

Do your: bit takmičenje je takmičenje u programiranju mikrobita u kome se deca i tinejdžeri iz celog sveta pozivaju da iskažu svoju kreativnost i smisle rešenje koje će odgovoriti na globalne ciljeve.

Do your: bit takmičenje prihvataće prijave projekata tokom 2022. Za više informacija posetite sajt do your: bit.

SREĆNO SVIMA!!!