Coding Challenge 2021

Nakon tri i po godine sprovođenja projekta „Škole za 21. vek“ i održanih šest ciklusa obuka za direktore i nastavnike svih osnovnih škola u Srbiji, pozivamo učenike i učenice svih škola da se u pratnji nastavnika prijave za Državno takmičenje u programiranju na mikrobit uređaju. 

Prijave za takmičenje su otvorene od 21.03.2022. u 12:00č do 25.04.2022. u 17:00č, i možete se prijaviti putem linka, a takmičenje će se održati 12. maja u Beogradu.

Takmičenje ima cilj da inspiriše mlade da programiranjem fizičkih uređaja  rešavaju svakodnevne probleme u svojim školama i zajednicama. Za potrebe takmičenja, deca će koristiti BBC-jev mikrobit uređaj za izradu projekata kako bi odgovorili na neki od Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija i osmislili rešenja problema sa kojima se svakodnevno suočavaju. Posebno bismo voleli da podstaknemo učenike i nastavnike da pokušaju da razviju inovativna rešenja koja će doprineti zaštiti životne sredine, uštedi energije i suočiti se sa izazovima klimatskih promena.  

Nagrade

Za učešće u finalu takmičenja, koje će biti održano u Beogradu, biće odabrano 20 najboljih projekata. Svi timovi koji se plasiraju u finale kao nagradu će dobiti 10 mikrobitova unapređene verzije 2, sa ugrađenim zvučnikom, mikrofonom i senzorom za dodir, kao i puno korisnih dodataka kao što su klavir za mikrobit, LED prsten, set za istraživače, OLED ekran i drugi, koji će učenicima i učenicama omogućiti izradu još zanimljivijih i kompleksnijih projekata.   

Takođe, vredne nagrade očekuju prva tri plasirana tima, a imamo i posebne nagrade za najmlađi tim na takmičenju, tim koji bude imao najbolji projekat koji se bavi temom zaštite životne sredine i tim koji bude razvio najkompleksniji kod.

 1. Prva nagrada: laptop za nastavnika, Ipad Air za učenike/ce, puno korisnih dodataka za mikrobit
 2. Druga nagrada: laptop za nastavnika,  Android tablet za učenike/ce, puno korisnih dodataka za mikrobit
 3. Treća nagrada: laptop za nastavnika i Android tablet za učenike/ce

Nagrada za najmlađi tim: pametni satovi za učenike/ce

Nagrada za tim sa najboljim projektom na temu zaštite životne sredine: pametni satovi za učenike/ce

Nagrada za tim koji je razvio najkompleksniji kod: pametni satovi za učenike/ce

Takmičenje je organizovano pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a finansira ga vlada Ujedinjenog Kraljevstva.

Da biste se prijavili, biće dovoljno da ispratite savete na dnu ove stranice i upoznajte se sa fazama takmičenja.

Ko može da se prijavi?

Za takmičenje se mogu prijaviti učenici/učenice od 5. do 8. razreda iz škola koje ispunjavaju sledeće kriterijume

 • Škola je učestvovala u obukama za kritičko mišljenje i rešavanje problema i dobila je mikrobit uređaje u okviru projekta Škole za 21. vek.

Prijave za takmičenje biće otvorene od 21.03.2022. i prijavni proces trajaće do 25.04.2022. Proces evaluacije pristiglih prijava odigraće se u 3 faze:

Pre nego što započnete proces prijave, potrebno je da svoje interesovanje prvo potvrdite popunjavanjem ovog upitnika. Nakon toga, biće vam poslat link ka onlajn folderu pripremljenom lično za vas, gde ćete moći da postavite svu potrebnu dokumentaciju za vašu prijavu.

Faza 1

U prvoj fazi takmičenja će za sve pristigle radove biti procenjeno da li ispunjavaju uslove konkursa. Biće ocenjeni samo radovi koje su uradili timovi od 2 člana. Pored toga, takmičari/takmičarke treba da prilože sledeću dokumentaciju:

 • Lični podaci – onako kako je to navedeno u prijavnom formularu
 • Potpisane formulare o zaštiti privatnosti i saglasnosti o učešću na takmičenju – Aneks 1
 • Pisana prijava (Aneks 2) – Kratak opis projekta - Šta su problemi koje projekat pokušava da reši? Kako će to rešenje pomoći učenicima/učenicama, njihovim školama ili zajednicama? Kako projekat odgvoara na Ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih nacija? Potrebno je da se opis projekta preda u digitalnom tekstuanom formatu (.doc, .docx, .pdf). Slike rukom popunjenih obrazaca biće ocenjene minimumom poena.
 • Fajl sa kodom programa čije se funkcionalnosti mogu testirati i proveriti. U zavisnosti od jezika u kom je kod pisan, to može biti .hex, .py ili .js fajl. 
 • Video u kome se mogu videti rezultati projekta i njihova prezentacija u maksimalnom trajanju od 5 minuta.

Svu prijavnu dokumentaciju potrebno je smestiti u jedan folder. Molimo vas da, gde god je moguće, dokumente popunite u tekstualnom digitalnom formatu (formulare saglasnosti koje potpisuje roditelj/zakonski staratelj pošaljite kao fotografiju potpisanog obrasca). Sve nekompletne prijave biće diskvalifikovane u ovoj fazi. Više informacije o tome kako da izaberete projekat i kako da snimite video pronaći ćete u Smernicama za škole.

Faza 2

Projekti koji se kvalifikuju za ovu fazu biće ocenjeni prema sledećim kriterijumima:

 1. Svrha i opšti značaj projekta (20% od ukupne ocene) – Kakvu će pozitivnu promenu vaš projekat doneti? Kako će to uticati na zajednicu? (pogledati pitanje 2 i 3 u pisanoj prijavi)
 2. Originalnost i kreativnost u rešavanju problema (20% od ukupne ocene) – Kako ste problemu pristupili na originalan način? (pogledati pitanja 4 i 5 u pisanoj prijavi)
 3. Funkcionalni dizajn projekta (20% od ukupne ocene) – Koliko ste dobro osmislili i napravili prototip (maketu) projekta? Ima li mana u dizajnu? Da li vaše rešenje radi kako je zamišljeno? Da li ima sve planirane karakteristike? Da li ste pokušali da ga primenite? (pogledati pitanje 6 u pisanoj prijavi)
 4. Tehnička složenost koda (40% od ukupne ocene) – (pogledati dokument Aneks 3 koji sadrži Rubriku sa specifikacijama tehničke složenosti koda)

Sudije, eksperti u oblasti IKT-a, od prijavljenih projekata izabraće do 20 najboljih koji će se kvalifikovati za fazu 3 – takmičenje uživo. 

Učesnici/učesnice čiji su projekti odabrani za finalnu fazu takmičenja koje će biti održano u Beogradu, biće obavešteni putem imejla koji će navesti u prijavnom formularu. 

Faza 3

Timovi čiji su projekti odabrani, učestvovaće u finalnoj fazi – takmičenju uživo. Na događaju uživo svaki tim će imati 10 minuta za prezentaciju projekta i pitanja sudija.

 • Prezentacija projekta podrazumeva video u maksimalnom trajanju od 5 minuta. Videi će biti snimljeni pre događaja uživo ili se mogu upotrebiti videi koji su predati u fazi 1. Instrukcije za to kako da najbolje snimite svoje videe uključene su u dokument Smernice za škole
 • Sudije će imati 5 minuta da postave pitanja koja se tiču projekta i oceniće timove na osnovu: opšteg poznavanja sadržaja projekta, tehničke kompleksnosti koda njihovog projekta i prezentacionih veština.

SREĆNO SVIMA!!!