Coding Challenge 2019

Takmičenje u programiranju 2020.

Svrha Takmičenja je da se uključe deca iz cele zemlje i da se mladi inspirišu da rešavaju svakodnevne probleme u svojim školama i zajednicama kroz programiranje fizičkih uređaja. Na Takmičenju će se koristiti BBC-jev mikrobit uređaj koji deci omogućava da osmisle projekat kao odgovor na Ciljeve održivog razvoja i istraže rešenja problema sa kojima se suočavaju u svakodnevnom životu. 

Takmičenje u programiranju 2020. otvoreno je za sve učenike od 5 do 8. razreda iz škola koje ispunjavaju sledeće kriterijume:

  • Učestvovale su u obukama iz oblasti kritičkog mišljenja i rešavanja problema u okviru projekta  “Škole za 21. vek” koji sprovodi British Council, u periodu od septembra do decembra 2019. godine
  • Sprovele su program u školama koji uključuje realizaciju časova sa primenom metoda kritičkog mišljenja i rešavanja problema i realizovale su međupredmetni školski projekat
  • Škole čiji su nastavnici položili onlajn kurs za upotrebu mikrobit uređaja 

Ovo takmičenje će imati dva kruga (onlajn i uživo) kada će biti izabrani pobednici takmičenja u programiranju na nivou zemlje, koji će potom imati priliku da učestvuju na Regionalnom takmičenju u programiranju. Takmičenje u programiranju se organizuje u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog napretka Republike Srbije. 

SREĆNO SVIMA!

Takmičenje do your:bit?

Prijave za Takmičenje Do your:bit podnose se od 16. septembra, zaključno sa 28. februarom 2020. Bez obzira na to da li učestvujete na Takmičenju u programiranju ili ne, možete da se prijavite za učešćena ovom takmičenju.  Takmičenje do your:bitorganizuje Micro:bit Educational Foundationuz podršku British Council-a, za dodatne informacije pogledajte veb-sajt Do Your Bit Challenge

Ako učestvujete na Takmičenju u programiranju i zainteresovani ste da sa istim projektom učestvujete na Globalnom takmičenju ‘do your:bit’, vaša prijava za učešće na Takmičenju u programiranju treba da bude na engleskom jeziku i u skladu sa Ciljem održivog razvoja 14i Ciljem održivog razvoja 15. 

Do your:bit je takmičenje u korišćenju mikrobit uređaja koje pred decu i tinejdžere širom sveta postavlja izazov da budu kreativni i osmisle rešenje za Cilj održivog razvoja 14 SDG 14 Život pod vodom i Cilj održivog razvoja 15 SDG 15 Život na kopnu koristeći mikrobit uređaj. Deca čije ideje budu pobedile će biti nagrađena putovanjem u London sa svojim roditeljem/ starateljem, u celosti o trošku Fondacije. Na Takmičenju mogu učestvovati deca uzrasta od 5. do 8. razreda.

Kako napraviti zip folder?

Napravite folder sa svom potrebnom dokumentacijom za takmičenje. Kliknite na folder desnim dugmetom miša a onda odaberite (ili pokažite na) opciju Send toa zatim izaberite Compressed (zipped) folder. Na istom mestu gde se nalazi originalni folder kreira se nov folder sa istim imenom, ali će u sebi sadržati oznaku da je u zip formatu.

Registrujte projekat na platformi EU Code Week-a

U slučaju da želite da registrujete svoj projekat na platformi EU Code Week-a i pomognete svojoj zemlji da pobedi u digitalnoj trci ove godine, molimo vas da koristite referencu na naš program. Jedno od polja koja treba da popunite, kada budete dodavali svoj projekt na platformu je TAG. Obavezno koristite #21stCenturySchools na engleskom, a ne na vašem lokalnom jeziku.