U okviru regionalnog programa „Škole za 21. vek“ koji sprovodi British Council uz podršku Ministarstva prosvete Republike Srbije i vlade Ujedinjenog Kraljevstva pozivamo sve osnovne škole u Srbiji da se prijave na državnu smotru u programiranju uz pomoć mikrobit uređaja. 

Prijave za smotru biće otvorene od 15.03.2024. u 15 časova i prijavni proces trajaće do 15.04.2024. do kraja dana, a i možete se prijaviti putem upitnika.

Proces evaluacije pristiglih prijava odigraće se u 3 faze, a više informacija biće objavljeno nakon otvaranja prijava. 20 izabranih timova biće pozvano da učestvuje na jednodnevnoj smotri koja će se održati u periodu od 13. do 15. maja u Beogradu. 

Smotra ima cilj da inspiriše učenike i učenice da programiranjem uz pomoć mikrobit uređaja rešavaju svakodnevne probleme u svojim školama i zajednicama. Škole širom Srbije mogu da učestvuju na smotri sa više projekata, a isti učenik/učenica ne može biti član više timova. Svaki tim mora da ima barem jednog mentora (nastavnicu/nastavnika), a jedan nastavnik može prijaviti više timova. Prijava za smotru je besplatna, a za smotru se mogu prijaviti timovi sastavljeni od učenika i učenica od 5. do 8. razreda.

Smotra ima za cilj da:

 • razvije osnovne veštine 21. veka: kritičko mišljenje, rešavanje problema i veštine programiranja za učenike osnovnih škola;
 • podstakne dečake i devojčice na učenje programiranja i inspiriše ih da rešavaju probleme iz stvarnog života u svojim školama i zajednicama koristeći mikrobit uređaj;
 • podstakne učenike da prilikom identifikovanja ciljeva svojih projekata sagledaju svoje škole i zajednicu iz različitih perspektiva, da pokrenu pitanja očuvanja životne sredine, razmotre ciljeve održivog razvoja i da istraže kreativna rešenja za probleme sa kojima se suočavaju u svakodnevnom životu. 

Nagrade

Za učešće u finalu takmičenja, koje će biti održano u Beogradu, biće odabrano 20 najboljih projekata. Vredne nagrade očekuju prva tri plasirana tima, a imamo i posebne nagrade za najmlađi tim na smotri, tim koji bude imao najbolji projekat koji se bavi temom zaštite životne sredine I tim koji bude razvio najkompleksniji kod.

Takođe, svi timovi koji učestvuju na smotri će dobiti nagrade.

Prva nagrada: laptop za nastavnika, Ipad Air za učenike/ce, puno korisnih dodataka za mikrobit

Druga nagrada: laptop za nastavnika, Android tablet za učenike/ce, puno korisnih dodataka za mikrobit

Treća nagrada: laptop za nastavnika i Android tablet za učenike/ce 

Prijave

Nakon otvaranja prijava timovi će imati mogućnost da putem upitnika izraze interes za učešće u smotri, i 24h nakon što su izrazili interes biće im poslat link ka mestu za postavljanje potrebne prijavne dokumentacije.

Nastavnici/nastavnice u dodeljen folder dodaju sve potrebne dokumente (video-zapis, kodove, popunjene formulare, potpisane formulare koje su dobili od roditelja...). Potrebno je da, gde god je moguće, dokumenti budu popunjeni u tekstualnom digitalnom formatu (formulare saglasnosti koje potpisuju roditelji učenika/učenica mogu se poslati kao fotografija). Sve nekompletne prijave biće diskvalifikovane.

Da biste se prijavili, biće dovoljno da ispratite savete na dnu ove stranice i upoznajte se sa fazama takmičenja.

Želimo sreću svim timovima!

Ko može da se prijavi?

Za takmičenje se mogu prijaviti učenici/učenice od 5. do 8. razreda iz škola koje ispunjavaju sledeće kriterijume

 • Škola je učestvovala u obukama za kritičko mišljenje i rešavanje problema i dobila je mikrobit uređaje u okviru projekta Škole za 21. vek.

Prijave za takmičenje biće otvorene od 15.03.2024. i prijavni proces trajaće do 15.04.2024. Proces evaluacije pristiglih prijava odigraće se u 3 faze:

Pre nego što započnete proces prijave, potrebno je da svoje interesovanje prvo potvrdite popunjavanjem ovog upitnika. Nakon toga, biće vam poslat link ka onlajn folderu pripremljenom lično za vas, gde ćete moći da postavite svu potrebnu dokumentaciju za vašu prijavu.

Faza 1

U prvoj fazi takmičenja će za sve pristigle radove biti procenjeno da li ispunjavaju uslove konkursa. Biće ocenjeni samo radovi koje su uradili timovi od 2 člana. Pored toga, takmičari/takmičarke treba da prilože sledeću dokumentaciju:

 • Lični podaci – onako kako je to navedeno u prijavnom formularu.
 • Potpisane formulare o zaštiti privatnosti i saglasnosti o učešću na takmičenju – Aneks 1
 • Pisana prijava (Aneks 2) – Kratak opis projekta - Šta su problemi koje projekat pokušava da reši? Kako će to rešenje pomoći učenicima/učenicama, njihovim školama ili zajednicama? Slike rukom popunjenih obrazaca biće ocenjene minimumom poena.
 • Fajl sa kodom programa čije se funkcionalnosti mogu testirati i proveriti. U zavisnosti od jezika u kom je kod pisan, to može biti .hex, .py ili .js fajl. 
 • Video u kome se mogu videti rezultati projekta i njihova prezentacija u maksimalnom trajanju od 5 minuta.

Svu prijavnu dokumentaciju potrebno je smestiti u jedan folder. Molimo vas da, gde god je moguće, dokumente popunite u tekstualnom digitalnom formatu (formulare saglasnosti koje potpisuje roditelj/zakonski staratelj pošaljite kao fotografiju potpisanog obrasca). Sve nekompletne prijave biće diskvalifikovane u ovoj fazi. Više informacije o tome kako da izaberete projekat i kako da snimite video pronaći ćete u Smernicama za škole.

Faza 2

Projekti koji se kvalifikuju za ovu fazu biće ocenjeni prema sledećim kriterijumima:

 1. Svrha i opšti značaj projekta (20% od ukupne ocene) – Kakvu će pozitivnu promenu vaš projekat doneti? Kako će to uticati na zajednicu? (pogledati pitanje 2 i 3 u pisanoj prijavi)
 2. Originalnost i kreativnost u rešavanju problema (20% od ukupne ocene) – Kako ste problemu pristupili na originalan način? (pogledati pitanja 4 i 5 u pisanoj prijavi)
 3. Funkcionalni dizajn projekta (20% od ukupne ocene) – Koliko ste dobro osmislili i napravili prototip (maketu) projekta? Ima li mana u dizajnu? Da li vaše rešenje radi kako je zamišljeno? Da li ima sve planirane karakteristike? Da li ste pokušali da ga primenite? (pogledati pitanje 6 u pisanoj prijavi)
 4. Tehnička složenost koda (40% od ukupne ocene) – (pogledati dokument Aneks 3 koji sadrži Rubriku sa specifikacijama tehničke složenosti koda)

Sudije, eksperti u oblasti IKT-a, od prijavljenih projekata izabraće do 20 najboljih koji će se kvalifikovati za fazu 3 – takmičenje uživo. 

Učesnici/učesnice čiji su projekti odabrani za finalnu fazu takmičenja koje će biti održano u Beogradu, biće obavešteni putem imejla koji su naveli u prijavnom formularu. 

Faza 3

Timovi čiji su projekti odabrani, učestvovaće u finalnoj fazi – smotri uživo.

Na događaju uživo svaki tim će imati 5 minuta za prezentaciju projekta uživo, a žiri će imati 5 minuta da postave pitanja koja se tiču projekta. Timovi će biti ocenjivani na osnovu: opšteg poznavanja sadržaja projekta, tehničke kompleksnosti koda njihovog projekta i prezentacionih veština.