CTPS, 21ST CS

Kritičko mišljenje 

Kritičko mišljenje je skup različitih kompleksnih veština koje se odnose na promišljanje višeg reda. To je samousmereno razmišljanje koje dovodi do novih i inovativnih ideja i rešava probleme. Ono podrazumeva kritički osvrt na iskustva i procese učenja i donošenje efektivnih odluka izbegavanjem uobičajenih zamki kao što su, na primer, sagledavanje samo jedne strane problema, odbacivanje novih dokaza koji ne idu u prilog vašim idejama, rezonovanje vođeno strašću a ne logikom i tvrdnje koje nisu potkrepljene dokazima. 

U svom najboljem obliku, temelji se na univerzalnim intelektualnim vrednostima koje prevazilaze podele tema a to su: jasnoća, tačnost, preciznost, doslednost, relevantnost, čvrsti dokazi, dobri razlozi, dubina, širina i poštenje. 

Rešavanje problema

Rešavanje problema je mentalni proces koji uključuje sposobnost analiziranja i nalaženja  najboljeg rešenja problema.  Opisuje proces u kome postoji cilj koji nije moguće ostvariti iz bilo kog razloga – nedostatak resursa, informacija i slično – što predstavlja problem. Sve što se radi kako bi se ostvario postavljeni cilj predstavlja rešavanje problema. 

Postoje rutinski i nerutinski problemi. Rutinski problemi se mogu rešiti korišćenjem metoda koje su učenicima poznate tako što će ranije naučene metode ponovo primeniti korak po korak.  Nerutinski problemi su oni za čije rešavanje ne postoji predvidljiv, dobro uvežban pristup ili put izričito naveden zadatkom, uputstvima zadatka ili razrađenim primerom. Svakom je potrebna veština rešavanja problema u svakodnevnom životu.  Podrazumeva grupu veština koje, pored kognitivnih, uključuju socijalne i druge veštine koje nam pomažu da utvrdimo uzroke problema i pronađemo efikasna rešenja. Koristimo kritičko i kreativno mišljenje kako bismo rešili probleme.   

Prednosti ovladavanja veštinama kritičkog mišljenja i rešavanja problema

Prednosti sticanja veštine kritičkog mišljenja

  • Kritičko mišljenje poboljšava fleksibilnost učenika i veštine učenja. Mi ne znamo u kojoj meri će se tehnologija promeniti do trenutka kad mladi ljudi završe školovanje. Sticanje veštine kritičkog mišljenja i rešavanja problema će ih pripremiti na to da brže uče i prilagođavaju se te da budu u toku sa relevantnim promenama u svojim oblastima studiranja.    
  • Kritičko mišljenje čini obrazovanje manje pasivnim, a više interaktivnim. Naučiti učenike kako da kritički pristupe bilo kojoj temi dovodi do toga da ta tema za njih postaje relevantna. Pomaže im da bolje razumeju i više se fokusiraju na datu temu i njen značaj za njihove živote i čini da se osećaju kao aktivni učesnici. 
  • Veštine kritičkog mišljenja i rešavanja problema povećavaju akademski uspeh. Umesto da se za podučavanje i usmeravanje oslanjaju na nastavnike i vreme u učionici, učenici koji su stekli veštine kritičkog mišljenja postaju nezavisni i samousmereni. 
  • Kritičko mišljenje je temelj nauke i liberalno-demokratskog društva. Nauka zahteva kritičku upotrebu razuma u procesu eksperimentisanja i potvrđivanja teorije. Pravilno funkcionisanje liberalne demokratije zahteva od građana koji su u stanju da kritički razmišljaju o društvenim problemima da donose utemeljene odluke o pravilnom upravljanju i prevladaju pristranost i predrasude. 

Prednosti sticanja veštine rešavanja problema

  • Učenici stiču sposobnost da kritički sagledavaju iskustva i procese učenja i donose efektivne odluke.
  • Pri rešavanju problema, učenici usvajaju i druge bitne veštine kao što su kreativnost, kolaborativni rad i saradnja.
  • Kritičko mišljenje omogućava odvajanje činjenica od mišljenja i pomaže pri razmatranju svih mogućih opcija u rešavanju problema.
  • Učenici se pripremaju za poslove koji još uvek ne postoje. Poslovno okruženje se brzo menja i mi jednostavno ne znamo koji poslovi će postojati, a još manje šta će sve biti potrebno za njihovo obavljanje. Radnici će se verovatno birati na temelju njihove sposobnosti da brzo uče, prilagođavaju se promenama i samostalno rade, samostalno donose odluke u vezi sa poslom i da mogu sami da rešavaju probleme.