Microbit

Mikrobit je džepni računar na kojem se može programirati dizajniran u Ujedinjenom Kraljevstvu kako bi učenicima osnovnih škola pomogao da nauče programiranje, kritičko mišljenje i rešavanje problema. 

Ovaj mali ali moćni računar ima procesor, senzore za merač brzine i magnetometar, kompas, priključke za Bluetooth i USB, ekran koji se sastoji od 25 LED dioda, dve tipke koje se mogu programirati i može se napajati bilo putem USB-a ili spoljne baterije s nosačem. Ima dve tipke koje se mogu programirati i koristiti za kontrolu igara ili pauziranje i preskakanje pesama na listi za izvođenje.

BBC i još 25 partnera među kojima je i British Council dizajnirali su ovaj uređaj još 2016. godine kako bi deci pružili zanimljiv i uzbudljiv uvod u programiranje i vratili novoj generaciji kontrolu nad tehnologijom. Danas se Mikrobit uređaj koristi u školama širom sveta, od UK, Finske i Islanda do Singapura i Šri Lanke a sada i Zapadnog Balkana.

Korišćenjem mikrobit uređaja, učenici mogu zajedno da rade na rešavanju svakodnevnih problema i odmah vide rezultate sopstvenog rada što im daje osećaj postignuća i ispunjava ih zadovoljstvom. Ovim radom se pojačava i motivacija za dodatno angažovanje u učenju i istraživanju što kod mladih ljudi može izazvati interes za inovaciju i preduzetništvo. Problemi koje učenici žele rešiti upotrebom Mikrobit uređaja mogu biti raznoliki: od kreiranja jednostavnih detektora dima do rešavanja zaista složenih problema oko njih kao što je smanjenje emisije ugljen-dioksida.