Na osnovu poslednjeg izveštaja Svetskog ekonomskog foruma o poslovima budućnosti, došlo se do nekoliko konkretnih zaključaka korisnih za budućnost i poslove u budućnosti. 

Nova radna mesta uticaće pozitivno na pitanje zapošljavanja. Veruje se da će čak 75 miliona trenutnih poslova biti promenjeno tako da se radni zadaci podele između ljudi, mašina i algoritama, dok će se istovremeno pojaviti 133 miliona novih radnih mesta. Zanimanja koja su u porastu uključuju uloge kao što su analitičari podataka, programeri softvera i aplikacija i stručnjaci za e-trgovinu i društvene medije - poslovi koji se značajno zasnivaju i poboljšavaju upotrebom tehnologije.

Osim toga, očekuje se porast radnih mesta vezanih za poslove koji zahtevaju socijalnu inteligenciju ili interpersonalne veštine, poput radnika u korisničkoj službi, profesionalaca u prodaji i marketingu, pozicija vezanih za obuku i razvoj ljudi, stručnjaka za kulturu i stručnjaka za organizacioni razvoj, kao i menadžera za inovacije.

1. Analitičar podataka (Data Analysts and Scientist)

On prikuplja, organizuje i interpretira statističke podatke pomoću alata za analizu podataka kako bi došao do značajnih rezultata. Ova tumačenja kasnije se koriste za donošenje važnih poslovnih odluka.

2. AI i specijalista za mašinsko učenje ( AI and Machine Learning Specialist)

On mora da ima veštine Data scientist-a. Trebalo bi da bude stručan u statistici, pa čak i u matematici i da razume različite prakse testiranja, te da poznaje veliki broj programskih jezika. 

3. Generalni i operativni menadžer (General and Operations Managers)

On uglavnom implementira procese i praksu u celoj radnoj organizaciji. Specifične dužnosti operativnog menadžera uključuju formulisanje strategije, poboljšanje učinka, nabavku materijala i resursa i obezbeđivanje usaglašenosti između svih tih zadataka. Samo neke od neophodnih veštine su liderstvo, sposobnost za rešavanje konfliktnih situacija, organizovanost, odlučnost, pouzdanost, veštine izveštavanja i prezentovanja, analitičnost, veštine kritičkog mišljenja i rešavanje problema i sl.

4. Programer softvera i aplikacija (Software and Applications Developers and Analysts)

Programer kreira i modifikuje opšti softver za računarske aplikacije ili specijalizovane korisne programe. Korisne veštine za ovo zanimanje su kreativnost i inovativnost, interpersonalne i komunikacijske veštine, ali i timski duh i analitičnost. 

5. Specijalista prodaje i marketinga (Sales and Marketing Professionals)

Stručnjak za marketing i prodaju pomaže kompanijama i brendovima da shvate šta sve može da se prodaje. On određuje šta ljudi kupuju, koji propusti postoje na tržištu, koja kategorija ljudi kupuje koje proizvode i koliko novca su ljudi spremni da potroše na te proizvode. Neke od osobina koje bi stručnjak za marketing i prodaju morao da ima su kreativnost, pregovaračke sposobnosti, komunikacijske veštine, analitičko razmišljanje, sposobnost za javni nastup i korišćenje tehnologija, kao i veštine kritičkog mišljenja i rešavanja problema.

6. Specijalista za podatke (Big Data Specialists or Data Scientist)

Data scientist proglašen je najperspektivnijim poslom 2019. godine u SAD. Ovaj posao podrazumeva analiziranje i tumačenjenje sirovih podataka u poslovna rešenja pomoću mašinskog učenja i algoritama. Naučnik za podatke obavlja iste dužnosti kao analitičar podataka, ali poseduje naprednije algoritme i stručnost u statistici. Data scientist može biti inženjer koji ima jaku poslovnu oštroumnost i veštine komunikacije, analitičan je, poznaje statistiku i barem jedan programski jezik R / Python, posvećen je detaljima (izdvajanje, transformacija i učitavanje podataka) i poznaje algoritme mašinskog učenja, i vizualizacije podataka. 

7. Specijalista za digitalnu transformaciju ( Digital Transformation Specialist)

Specijalista za digitalnu transformaciju koordinira promenama digitalizacije koje se šire kroz operativni model i sve aspekte poslovanja, uključujući ljude, procese, tehnologije i metriku. Njegov cilj je da organizaciji donese značajne pozitivne ishode. Neke od potrebnih veština za ovo zanimanje su komunikativnost i interakcija, fleksibilnost, inovativnost, proaktivnost, veštine kritičkog mišljenja i rešavanja problema.

8. Specijalista za nove tehnologije (New Technology Specialist)

Specijalista za digitalnu transformaciju koordinira promenama digitalizacije koje se šire kroz operativni model i sve aspekte poslovanja, uključujući ljude, procese, tehnologije i metriku. Njegov cilj je da organizaciji donese značajne pozitivne ishode. Neke od potrebnih veština za ovo zanimanje su komunikativnost i interakcija, fleksibilnost, inovativnost, proaktivnost, veštine kritičkog mišljenja i rešavanja problema.

9. Specijalista za organizacioni razvoj (Organization Development Specialist)

Specijalista za organizacioni razvoj analizira organizacione strukture, odgovornosti, timski rad, poslovne ili operativne postupke, odnose izveštavanja i radne procese kako bi kreirao efikasne metode za obavljanje posla. Specijalisti za organizacioni razvoj neophodne su organizacione, interpersonalne i liderske veštine. 

10. Serviser informacionih tehnologija (Information Technology Services)

Serviser informacionih tehnologija radi u službi za pružanje usluga klijentima i ima zadatak da pruži rešenja za tehnička pitanja koja pokreću potrošači i osoblje kompanije. Zadužen je za instalaciju i konfiguraciju računarskih sistema, pružanje usluge i podrške krajnjim korisnicima putem softvera za automatizovanu telefonsku distribuciju poziva, dijagnostikovanje i rešavanje tehničkih problema i slično. Neke od veština potrebnih za ovu poziciju su izuzetne veštine rešavanja problema i dobre analitičke veštine, snažne komunikacione i interpersonalne sposobnosti. 

 

Svi ovi novi poslovi imaće drugačije zahteve i zadatke od dosadašnjih, te će podstaći i  potražnju za novim veštinama. Do 2022. godine potrebne veštine za obavljanje većine poslova znatno će se promeniti. Očekuje se da će do 2022. godine zaposleni koristiti 58% već postojećih veština, a da će biti neophodno da nauče čak 42% novih veština za obavljanje svojih dosadašnjih poslova. Potrebne istaknute veštine uključuju analitičko razmišljanje i aktivno učenje, zatim veštine poput dizajna tehnologija, ističući sve veću potražnju za raznim oblicima kompetencija povezanih sa tehnologijom. Međutim, znanje novih tehnologija samo je jedan deo potrebnih veština za 2022. godinu. Kreativnost, originalnost, inicijativnost, kritičko mišljenje, veštine ubeđivanja i pregovaranja takođe će zadržati ili povećati svoju vrednost, kao i posvećenost detaljima, fleksibilnost i složeno rešavanje problema. Emocionalna inteligencija, liderstvo i društveni uticaj, kao i orijentacija na usluge, takođe će biti mnogo više potrebni u budućnosti u odnosu na njihovu trenutnu važnost danas.

Budućnost počinje danas

Kako globalizacija i brzi napredak tehnologije nastavljaju da transformišu građanski prostor i svet rada, obrazovni sistemi postaju sve više udaljeni od stvarnosti i potreba globalnih ekonomija i društava. U kontekstu prekida rada i povećane polarizacije, osnovnoškolski i srednjoškolski sistem igraju presudnu ulogu u globalnoj pripremi građana i radne snage za budućnost. Obrazovni modeli moraju se prilagoditi da bi deca savladala veštine za stvaranje inkluzivnijeg, kohezivnijeg i produktivnijeg sveta.

Program Škole za 21. vek prilagođen je potrebama globalnih društava i omogućava deci da ovladaju ključnim veštinama kritičkog mišljenja i rešavanja problema, ali i da se digitalno opismene i postanu kreativni. Na taj način će promene u iskustvima učenja bliže odražavati potrebe budućnosti rada.