Program Škole za 21. vek podržava osnovne škole tako što odgovara na potrebe direktora škola, nastavnika i samih učenika. 

Obuka i podrška za školske lidere

Ovaj deo programa obezbeđuje obuku i podršku školskim liderima u daljem razvoju menadžerskih i liderskih veština kako bi delotvornije upravljali školama i učili o načinima za integrisanje i uključivanje digitalnih i ključnih veština u postojeće nastavne planove i programe na nacionalnom nivou. Školski lideri će dobiti priliku da rade sa drugim kolegama i da razmenjuju informacije o načinima rešavanja problema u promenljivom tehnološkom, ekonomskom i društvenom okruženju.

Obuka i podrška za nastavnike

Razvili smo dva programa obuke za nastavnike iz škola koje učestvuju u Programu:

Kritičko mišljenje i rešavanje problema 

Razvijeno za nastavnike da nauče kako da kod učenika unaprede samostalno razmišljanje i učenje koje rezultira novim i inovativnim idejama. Zbog toga smo pripremili visokokvalitetni nastavni program za nastavnike koji obuhvata sledeće teme: kako oblikovati kritičko mišljenje, kako se postavljaju otvorena pitanja i kako se daju povratne informacije koje učenicima omogućavaju da reše neuobičajene probleme. 

Digitalne veštine

Razvijeno za nastavnike kako bi razumeli ključne koncepte i prakse digitalne pismenosti i načine za njihovo uključivanje u nastavni program. Nastavnici uče kako da pomognu učenicima da razumeju digitalne alate i načine za njihovo smisleno korišćenje radi delotvornog učenja, komuniciranja i sarađivanja, kao i određivanja, razvijanja i analiziranja informacija. Posebna pažnja i podrška je posvećena nastavnicima informatike. Tokom ove obuke, nastavnici dobijaju resurse i alate.

Resursi za razvoj digitalnih veština učenika

Škole koje učestvuju u Programu će imati pristup sledećim resursima:

Mikrobit 

Mikrobit je džepni kompjuter koji se može programirati i ima detekciju pokreta, ugrađeni kompasom i Bluetooth tehnologiju, koji će besplatno biti obezbeđen svakoj školi koja učestvuje u ovom programu. Kompjuteri su posebno dizajnirani da učenicima omoguće da usvoje osnovne veštine i steknu samopouzdanje na polju kompjuterske pismenosti i programiranja. Mikrobit uređaji se mogu koristi na časovima informatike ali i za druge školske predmete kao podrška učenicima. 

Resursi Sekcija za programiranje

Kao deo programa, škole učesnice takođe dobijaju resurse o tome kako da pokrenu i formiraju Sekcije za programiranje, a moći će da učestvuju i na međunarodnim takmičenjima u programiranju i drugim aktivnostima koje sprovodimo u saradnji sa drugim organizacijama i kompanijama. 

Resursi trećih strana

Škole koje učestvuju u ovom programu će biti pozvane da isprobaju i testiraju nove proizvode i usluge British Council-a i drugih partnera koji se pridruže ovom programu u budućnosti. To se odnosi na aplikacije, veb-stranice i druge inicijative. 

Umrežavanje

Program predviđa razmenu iskustava i pozitivne prakse među školama iz Mreže Škola za 21. vek. Ovo obuhvata saradnju sa školama iz iste države i iz drugih zemalja Zapadnog Balkana. Sve škole su takođe pozvane da učestvuju u programu “Nove tehnologije u obrazovanju”, događaj koji se organizuje jednom godišnje u Beogradu. Primeri umrežavanja uključuju međuškolske sekcije za programiranje i mogućnost doprinosa diskusijama o politikama na nacionalnom nivou i na nivou Zapadnog Balkana.

Nagrade za škole

Organizovaćemo regionalna i nacionalna takmičenja na kojima će učenici škola imati priliku da pokažu svoje projekte i radove i bore se za vredne nagrade.