Konferencija za lidere u međunarodnom obrazovanju

29–30. JUN 2020. | LONDON

Going Global je naša godišnja konferencija koja pruža platformu međunarodnim liderima u oblasti obrazovanja da razgovaraju o budućnosti visokog obrazovanja. Ovogodišnja konferencija fokusiraće se na globalne učenike i inovacije koje dolaze.

Tokom konferencije, stručnjaci iz celog sveta razgovaraće o pitanjima kao što su:

  • Koji tip učenja i okruženja za učenje če biti potrebni da bi se razvila i podržala buduća generacija globalnih inovatora?
  • Da li su nam potrebni različiti oblici institucija globalnog učenja? 
  • Kako će se razvijati globalni izazovi i koje će vrste inovacija biti potrebne da bi se rešavale? 
  • Kako vlade treba da reaguju i podrže globalno učenje? 

Ako želite da učestvujete na konferenciji kao govornik ili član panela, posetite našu globalnu veb stranicu i saznajte kako se možete uključiti.