Želimo da vam pomognemo da bolje razumete kako sistem stručnog obrazovanja funkcioniše u Velikoj Britaniji. Ovog puta, fokus je na Harou koledžu iz Londona.

Harou koledž se podjednako zalaže razvoj svojih studenata i osoblja. Zbog razmene ovog iskustva sa partnerima iz celog sveta, koledž ima veoma jedinstven ugao gledanja na neke od izazova sa kojima se danas suočavamo u stručnom obrazovanju.

Zamolili smo direktora studenta i menadžera za nastavni program da sa nama podele svoje viđenje stručnog obrazovanja, a oni su svoje intervjue snimili u svakodnevnom okruženju svoje škole. Pogledajte o čemu se radi.