Media freedom

“Podrška većoj nezavisnosti medija na Zapadnom Balkanu” je regionalni projekat, finansiran od strane vlade Velike Britanije. Projektom će biti podržane lokalne (i nacionalne) nezavisne medijske kuće sa ciljem da postanu usmerenije ka publici, ali i finansijski održive unapređenjem poslovnog razvoja i organizacionih kapaciteta, jačanjem odnosa između građana i medija i stvaranjem platforme za izveštavanje građana. Ova podrška će omogućiti medijima da građanima pruže širi spektar medijskog sadržaja, a samim tim i podstaknu otvorenu, informisanu i aktivnu raspravu među ciljanom publikom širom Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Severna Makedonija i Srbija).

Projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi Britanski savet u partnerstvu sa Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Fondacijom Thomson i INTRAC (Međunarodnom nevladinom organizacijom “Centar za trening i istraživanje”). 

Podrška medijima ima dve komponente: uređivačku i poslovnu. BIRN pruža obuku i mentorstvo zasnovano na aktivnom izveštavanju građana (ECR), digitalnim alatom koji omogućava dvosmernu komunikaciju između redakcija i njihove publike. Fondacija Thomson je usmerena ka unapređenju održivosti medija, a INTRAC pruža podršku razvoju kapaciteta za monitoring, evaluaciju i učenje (MEL) i osiguranje kvaliteta.

Projekat je otpočeo u septembru 2019. i traje do marta 2022. godine 

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Britanski savet bojana.colovic@britishcouncil.org