Sporazum koji smo nedavno potpisali sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja možete preuzeti upravo ovde u integralnoj verziji.

Ovo su neke od najistaknutijih stvari koji taj dokument definiše, a prenosimo i nekoliko važnih detalja o našem radu sa profesorima engleskog jezika u Srbiji:

Da li svako ko položi naš međunarodno priznati ispit engleskog jezika može da predaje u osnovnoj školi?

Ne. Pri izboru nastavnika, pravilnikom Ministarstva, jasan prioritet se uvek daje diplomiranim profesorima engleskog jezika. U slučaju da nema takvog kadra, potpisani sporazum sa Ministarstvom definiše da nastavu od prvog do četvrtog razreda osnovne škole mogu da izvode i druga visokoobrazovana lica sa odgovarajućim pedagoškim obrazovanjem i položenim međunarodno priznatim ispitom o znanju engleskog na potrebnom nivou.

Ovaj pravilnik Ministarstva prosvete daje objašnjenje o potrebnom stepenu i vrsti pedagoškog obrazovanja, a sam tekst sporazuma definiše međunarodno priznate ispite koji se mogu upotrebiti kao potvrda o znanju engleskog.

Da li u Srbiji ima dovoljno profesora engleskog jezika?

Nažalost, činjenica je da u pojedinim delovima zemlje nema dovoljno diplomiranih profesora engleskog. Primenom ovog sporazuma, otvara se dodatna mogućnost da učenici u ovakvim sredinama ne ostanu bez nastave engleskog jezika u prva četiri razreda osnovne škole.

Da li su ispiti pokriveni ovim sporazumom pouzdan pokazatelj znanja engleskog jezika?

Preko dva miliona ljudi širom sveta je prošle godine polagalo međunarodno priznate ispite u našim centrima u više od 90 zemalja sveta. Ispiti koje organizujemo rezultat su naše saradnje sa vrhunskim svetskim stručnjacima u oblasti engleskog jezika iz institucija kao što je Univerzitet u Kembridžu. Više od 9.000 univerziteta i drugih obrazovnih institucija, poslodavaca i vlada u svetu prepoznaje IELTS, jedan od naših ispita, kao pouzdan pokazatelj znanja engleskog.

Polaganje prvog međunarodno priznatog ispita engleskog jezika u Srbiji organizovali smo u saradnji sa Univerzitetom u Kembridžu davne 1940. godine kada je i otvorena naša kancelarija u Beogradu.

Na koji način British Council sarađuje sa profesorima engleskog u Srbiji?

Ponosni smo što, kao britanski kulturni centar, već decenijama blisko sarađujemo sa hiljadama profesora engleskog u Srbiji i pomažemo im da se usavršavaju u svom poslu. Redovno organizujemo seminare, radionice i konferencije na koje dovodimo najveće britanske stručnjake za engleski jezik i metodologiju nastave.

U poslednjih nekoliko godina izgradili smo i najveću internet zajednicu profesora engleskog - na našem sajtu TeachingEnglish okupljamo više od 4.000 profesora iz Srbije i tamo im pružamo besplatne materijale za pripremu časa.

Izuzetno smo ponosni na svoju dugogodišnju saradnju sa Udruženjem nastavnika engleskog jezika (ELTA) i Udruženjem škola stranih jezika YALS.

Ako želite više informacija o sporazumu, molimo vas da kontaktirate našu višu savetnicu za oblast obrazovanja Ivanu Aleksić.