Univerzitet De Montfort iz Lestera je jedan od mnogih koji nude dodiplomske programe stručne prakse koji se razlikuju od tradicionalnih diplomskih studija ali zadržavaju isti nivo akademske discipline. Ovi programi zbližavaju poslodavce i organizatore obuka tako što obezbede da program obuke bude u vezi sa radnim mestom i tako što omogućavaju studentima na praksi da daju svoj doprinos kod poslodavca tokom studija.

Prednosti stručne prakse nad fakultetskim studijama

Često o stručnim praksama mislimo kao o sticanju kvalifikacije kroz rad koja predstavlja alternativu produženom školovanju na višoj školi ili fakultetu. Kandidati, međutim, imaju drugačiju perspektivu, u šta spada i alternativa fakultetskim studijama:

  1. Stručna praksa se temelji na stvarnom poslu koji uključuje relevantnu obuku. Studenti na praksi su plaćeni, imaju ugovor o zaposlenju i prava slična drugim zaposlenima.
  2. Struča praksa je dostupna na mnogo nivoa. Moguće je početi sa nižih nivoa i raditi do diplomskog nivoa, pa i posle.
  3. Dodiplomske stručne prakse nude sve koristi visokog obrazovanja, ali bez pripadajućih troškova.

Za poslodavce

  1. Mada samo veće kompanije plaćaju malu taksu za stručne prakse, nezavisno od toga da li imaju studente na praksi ili ne, sve kompanije mogu da iskoriste subvencionisanu obuku visokog kvaliteta.
  2. Mogu Direktno da se uključe u razvoj standarda za stručne prakse, ukoliko to žele.
  3. Obuka je povezana sa potrebama kompanije i pomaže u zatvaranju neusklađenosti veština sa potrebama tržišta rada i manjkom radne snage.
  4. Studenti na praksi ostaju lojalni kompaniji koja im je prva dala posao.

Za koledže, univerzitete i druge organizatore obuka

  1. Programi obezbeđuju bolju povezanost sa poslodavcima koja može dovesti do drugih zajedničkih programa.
  2. Kombinuju se principi akademske discipline i stručne veštine kako bi se obezbedile najbolje mogućnosti za obrazovanje.
  3. Tokovi finansiranja su jasni i stoga ne dovode pojedine studente u finansijske probleme.

Dodiplomske stručne prakse na Univerzitetu De Montfort

Kandidati mogu da se prijave za stručne prakse istovremeno sa prijavama na mesta redovnih studija, iako se prijavljivanje obično vrši preko poslodavca koji učestvuje u programu.

Kod dodiplomske stručne prakse, praktikanti dele vreme između studija na fakultetu i radnog mesta, i ostaju u radnom odnosu sve vreme trajanja kursa. De Montfort sarađuje sa lokalnim poslodavcima i nudi programe u oblastima poput akreditovanog menadžmenta, digitalnih i tehnoloških rešenja i projektovanja razvoja. U toku je razvoj programa za arhitekturu, knjigovodstvo i projektovanje funkcionalnosti u visokogradnji. 

U poslodavce koji učestvuju u programima spadaju i Nacionalna služba zdravstvene zaštite, Britanski telekom, KFC i policija Lesteršira. Dodiplomske stručne prakse, međutim, nisu ograničene samo na velike organizacije. Mogu učestvovati i male kompanije, pri čemu se većina troškova pokriva eksterno.

Praktično iskustvo na radnom mestu obuhvata 80 odsto obuke, što znači da poslodavci i studenti odmah dobijaju korist, umesto da čekaju do kraja programa da steknu praktično iskustvo. Kao u slučaju svih novih stručnih praksi, „standarde" određuju grupe poslodavaca koji traže specifično znanje, veštine i ponašanje neophodno za izvršenje određenog posla. Navedene stavke se mapiraju na univerzitetske programe kako bi se obezbedio relevantan sadržaj i ishodi učenja.

Spoljni linkovi