Možda je jedna od najvećih prepreka ostvarivanju punog potencijala mladih to što nisu upoznati sa celokupnom ponudom poslova koji postoje, ili ne razumeju različite puteve do zaposlenja koji su im na raspolaganju. Ovo se naročito odnosi na učenike koje tradicionalno akademsko obrazovanje ne privlači ili im je nedostižno.

Nevladina organizacija iz Velike Britanije Education and Employers radi na rešavanju ovog problema kroz inovativni program koji povezuje volontere iz sveta rada sa učenicima i studentima u školama i na koledžima. Ovde Education and Employers pričaju o tome kako ova inspirativna iskustva doprinose podizanju svesti  mladih o alternativnim karijernim putevima i pomažu im da razbiju stigmu koja prati tehničko i stručno obrazovanje (TVET).

Praful ima uspešnu karijeru u oblasti investicionog menadžmenta u globalnoj konsultantskoj kući Mercer. Međutim, za razliku od većine ljudi na njegovoj poziciji, on je prešao nekonvenconalni put do zaposlenja tako što se nakon završetka srednje škole upisao u stručnu školu. "Nakon loših rezultata na maturskom ispitu (GCSEs) i moje prve godine priprema za fakultet (A-level) uvideo sam da ću ukoliko želim da budem upešan, morati da isprobam drugačiji pristup", kaže on. "Uprkos stigmatizaciji koja obično prati stručno obrazovanje, shvatio sam da je GNVQ Advanced Level III Business and Finance bio savršen za mene. To me je navelo da uvidim da ako se posvetim, mogu da postignem bilo šta."

Praful sada koristi svoje iskustvo za karijerno vođenje učenika u okviru našeg programa Inspiring the Future koji okuplja volontere iz različitih privrednih grana, koji odlaze u škole i na koledže kako bi pomogli mladima da bolje razumeju svet rada i različite karijerne puteve koji ih tamo vode.

Kada razmišljam o vremenu kada sam bio vaših godina, sećam se da su mi nedostajali svest i motivacija kada sam razmišljao o izboru karijere. To je bio težak period, kaže Praful. "Imao sam sreće da iz tog perioda izađem relativno nepovređen, tako da želim da doprinesem tamo gde mogu putem saveta i smernica u ovom kritičnom periodu u životu svakog deteta."

Program Inspiring the Future nastao je nakon što smo sproveli istraživanje o preprekama sa kojima se mladi ljudi suočavaju pri izboru karijere. Jedan od ključnih nalaza ovog istraživanja bio je da što više prilika mladi imaju da se susretnu sa poslodavcima dok su još u školi, više će zarađivati i manje su im šanse da će kao mladi odrasli ljudi napustiti obrazovni sistem ili ostati bez posla.

Kroz jačanje angažovanja poslodavaca i omogućavanje mladim ljudima da direktno razgovaraju sa inspirativnim volonterima, pomažemo učenicima da postanu svesni svih alternativa u pogledu zaposlenja i obrazovanja koje su im na raspolaganju. Jedan od naših projekata, Career Footsteps, koji realizujemo u partnerstvu sa nezavisnom nevladinom organizacijom Edge Foundation, posebno se bavi povezivanjem škola sa volonterima koji su pohađali stručno obrazovanje. Prilika da čuju uskustva direktno od ljudi koji su bili u istoj situaciji kao i oni može delotvorno uticati na učenike, posebno one koji razmatraju da krenu nekim drugim putem koji ne podrazumeva fakultetsko obrazovanje, da prihvate savete u vezi sa izborom karijere i uvide da je TVET jedan od održivih puteva do zaposlenja.

Kroz program Inspiring the Future, povezujemo škole i koledže sa volonterima iz svih sektora i okruženja putem događaja posvećenih određenoj temi ili sektoru, kao i putem naše onlajn platforme koja trenutno obuhvata preko 39.000 registrovanih volontera i 12.000 nastavnika. Pomoću ove platforme nastavnici mogu bezbedno i besplatno da pronađu i povežu se sa volonterima i organizuju aktivnosti u svojim školama, uključujući i razgovore o karijerama i sesije vezane za pisanje CV-ja i simulaciju intervjua. Organizujemo prezentacione događaje širom zemlje, i u okviru Career Footsteps projekta takođe, tokom kojih volonteri koji su završili srednje stručne škole i tako se zaposlili razgovaraju sa učenicima o svojim iskustvima.

Zašto su volonterski programi tako delotvorni

  1. Predstavljaju odličan način za pronalaženje motivisanih pojedinaca – volonteri su svojevoljno odvojili vreme za učešće u aktivnostima, što znači da su motivisani i da uočavaju stvarnu vrednost prenošenja svojih iskustava mladima.
  2. Fokus je na iskustvima iz stvarnog života – učenici su u prilici da direktno čuju iskustva ljudi koji su se nalazili u istoj situaciji kao i oni, na taj način se mnogo bolje mogu povezati sa savetima i smernicama, što celokupno iskustvo čini intenzivnijim. 
  3. Fleksibilni su – škole i koledži mogu naći volontere koji im savršeno odgovaraju, bez obzira na koju granu industrije, region ili aktivnost žele da se fokusiraju, dok se aktivnosti mogu prilagoditi potrebama njihovog konkretnog okruženja za učenje 

Program Inspiring the Future je inicijativa potekla iz Velike Britanije, ali su i druge zemlje preuzele ovaj koncept i brend i prilagodile ga svojim lokalnim kontekstima, uključujući Australiju, Irsku a kada je reč o našoj kampanji Inspiring Women, i Kinu. Nadamo se da će sve veći broj zemalja iskoristiti naš model za izgradnju smislenih veza između obrazovnog okruženja i lokalnih preduzeća. Na osnovu našeg rada sa poslodavcima kroz program Inspiring the Future, uočavamo da sve veći broj firmi uviđa vrednost programa koji podrazumevanju njihovo angažovanje u oblasti obrazovanja kao delotvoran način izgradnje veština za zapošljivost kod sledeće generacije diplomaca. Apetit postoji, potrebno je samo uspostaviti veze

Spoljni linkovi