Smatra se da će čak 65 današnjih učenika raditi poslove koji još uvek ne postoje, što znači da pripremanje mladih za budući svet rada nikad nije bilo izazovnije. Iako su kvalifikacije i znanje i dalje važni, današnjim učenicima potrebna je prilika da izrastu u kreativne i kritičke građane, spremne da oblikuju sopstvenu budućnost.

Da bismo podržali ovaj cilj, novi program British Council-a Škole za 21. vek spreman je da podrži škole širom Zapadnog Balkana u uvođenju inovativne metodologije nastave i time pomogne učenicima da izgrade osnovne digitalne veštine, veštine rešavanja problema i kritičkog mišljenja koje su im potrebne za dalje obrazovanje i buduće karijere. Nakon objavljivanja poziva za prijave koji je bio otvoren za sve škole na Zapadnom Balkanu, uskoro će biti objavljena prva grupa škola koje će dobiti direktnu podršku o okviru ovog programa.

Na koji način će škole dobiti podršku u okviru programa?

U saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i drugim relevantnim ministarstvima u regionu, program Škole za 21. vek će ponuditi pristup obukama, opremi i materijalu, kao i pristup mreži škola širom Zapadnog Balkana i Velike Britanije. Ova podrška će obuhvatiti:

  • Obuku i podršku za lidere u školama za dalji razvoj njihovih menadžerskih i liderskih veština kako bi im se pomoglo da delotvorno integrišu i uvrste digitalne i ključne veštine u postojeće nacionalne nastavne planove i programe.
  • Obuku i podršku za nastavnike u okviru dva ključna modula: digitalne veštine, komunikacija i saradnja; i kritičko mišljenje i rešavanje problema, koji je usmeren na unapređenje samostalnog razmišljanja kod učenika i učenje o tome kako se kreiraju nove i inovativne ideje.
  • Resurse za razvoj digitalnih veština kod učenika, uključujući i besplatni Micro:bit džepni kompjuter za kodiranje (u partnerstvu sa Micro:bit Education Foundation) osmišljen da učenicima pomogne da steknu osnovne veštine i samopouzdanje u oblasti kompjuterske pismenosti i kodiranja na časovima informatike i drugih predmeta; resurse o iniciranju i formiranju koderskih klubova i učešću na međunarodnim koderskim izazovima i takmičenjima; i mogućnost za isprobavanje i testiranje novih proizvoda i usluga, poput aplikacija i veb-sajtova, koje obezbeđuju British Council i ostali budući partneri.  
  • Mogućnosti za umrežavanje, uključujući i priliku za razmenu iskustava i dobrih praksi sa školama širom Zapadnog Balkana; priliku za saradnju sa drugim školama u okviru međuškolskih koderskih klubova; mogućnost za davanje doprinosa razgovorima o nacionalnim politikama i politikama na Zapadnom Balkanu; i poziv na godišnju konferenciju "Nove tehnologije u obrazovanju" u Beogradu. 
  • Priliku za dobijanje nagrade Škole za 21. vek na konferenciji "Nove tehnologije u obrazovanju" koja će biti održana u junu 2018.

Uspešne priče tokom i nakon završetka programa će se razmenjivati, a biće i dodatnih mogućnosti za uključivanje još više škola u sledećem krugu programa nakon inicijalnog pilot projekta i evaluacije.

Škole mogu da prate vesti o programu i saznaju kako da se priključe na strani Škole za 21. vek.