Drugi u nizu primera dobre prakse iz Evropske fondacije za obuku (ETF) bavi se programom obuke u Jermeniji koji podržava žene koje su preživele nasilje kako bi stekle znanje, veštine i strukture podrške za pokretanje sopstvenog biznisa ili zapošljavanje.

U mnogim zemljama, žene i dalje nisu dovoljno zastupljene u radnoj snazi. Iako preduzetništvo može biti efikasan način pomoći ženama da pronađu zaposlenje i steknu finansijsku nezavisnost, nedostatak pristupa obrazovanju, obukama, finansiranju, merama podrške za poslovanje i mentorima čini preduzetništvo izazovom za njih.

U okviru svog rada na razumevanju situacije ženskog preduzetništva u graničnim zemljama Evrope, ETF identifikuje primere dobre prakse u oblasti ženskog preduzetništva kako bi ih delili sa pružaocima obuke i donosiocima politika.

Jedan od primera je program unapređenja rodne ravnopravnosti i prava onih koji su preživeli rodno zasnovano nasilje u Jermeniji. Ovaj inovativni program obuke pruža stručnu obuku ženama koje su preživele rodno zasnovano nasilje, omogućavajući im da planiraju, organizuju, finansiraju i upravljaju vlastitim malim preduzećima.

Iako su mnoge žene u Jermeniji visoko obrazovane, prisustvo tradicionalnih muško-ženskih uloga, zajedno sa nedostatkom ustanova za čuvanje dece i fleksibilnih uslova za rad, ograničava ekonomske mogućnosti žena. Porodično nasilje nad ženama je takođe široko rasprostranjeno.

Programom koji finansira nevladina organizacija "Bliskoistočna Fondacija" i sprovodi u saradnji sa Privrednom komorom Gegharkunik, program radi na osnaživanju kroz mogućnosti zapošljavanja, žena koje su preživele nasilje.

Hasmik Khachatryan je jedna od žena koje su imale korist od programa podrške. Nakon dugogodišnjeg nasilja i psihološkog zlostavljanja od strane bivšeg muža, Hasmik je pobegla sa dvoje dece u glavni grad Erevan.

U sklopu njene rehabilitacije izabrana je da učestvuje u programu i ovde je naučila veštine koje su joj bile potrebne kako bi uspela da pokrene svoju malu pekaru, specijalizovanu za tradicionalne baklave iz regije Gava.

Hasmik veruje da joj veštine koje je stekla kroz ovaj program nisu od pomoći samo u poslu, nego i u drugim aspektima života. "Postala sam dovoljno samouverena da pokrenem ovaj poduhvat i steknem finansijsku nezavisnost", kaže ona. "Moj san je sada da dalje razvijam pekaru. Zamišljam kako mnoge žene ovde rade, kao i ja, kojima stvarno treba posao. Zamišljam veliki prostor i puno zadovoljnih kupaca!"

Preko 160 žena koje su preživele porodično nasilje, kao što je i Hasmik, učestvovale su u programu, a njih 130 je razvilo svoje poslovne planove. Još 50 je dobilo sredstva za podršku poslovanja.

Spoljni linkovi