Ovo je prvi u nizu primera dobre prakse i studija slučaja o kompanijama i preduzetništvu iz Evropske fondacije za obuku. Pogledajte nove primere dobre prakse u novembru i decembru.

Izrael se ponosi najvećim brojem visokotehnoloških start-upova i najvećim izdvajanjima za preduzetništvo po glavi stanovnika u svetu (Izraelski centar za istraživanje preduzetništva). Kao vodeća tehnološka i naučno-obrazovna mreža, ORT pomaže u razvijanju ovog uspešnog preduzetničkog ekosistema kroz inicijative koje uključuju više od 100.000 srednjoškolaca.

Jedna od takvih inicijativa je ORT-ov Program tehnološkog preduzetništva koji priprema učenike završnih razreda tehničkog i stručnog obrazovanja za ulazak u visokotehnološki i preduzetnički svet rada.

Učenici koji učestvuju u projektu, pod vođstvom nastavnika i mentorisani od strane predstavnika kompanija, rade u multidisciplinarnim timovima kako bi identifikovali potrebe tržišta, a zatim dizajnirali i plasirali proizvod na tržište. Na taj način doživljavaju potpuni preduzetnički ciklus, od ideje do realizacije.

Nakon uspešnog pilota u 2013. godini, program sada obuhvata šest škola širom ORT mreže u koje je uključeno više od 160 učesnika starosti od 16 do 18 godina i 24 nastavnika.

Dobitnik Nobelove nagrade za hemiju Dan Šehtman, koji se nalazi u upravnom odboru programa, kaže: "hi-tech, kreativnost i preduzetništvo idu ruku pod ruku. Ideja je da svako dete u Izraelu naučimo preduzetništvu, kao što u nastavi predajemo i matematiku, fiziku, hemiju i engleski jezik. 

Pretvaranje ideja u stvarnost

Ključni aspekt programa jeste da ni školski budžet ni specijalistička tehnička oprema nisu dostupni za razvoj proizvoda. Studenti moraju pronaći finansijsku podršku i partnere iz spoljađnjeg sveta, koristiti sekundarne informacije online i uveriti kompanije da im omogućavaju da koriste njihove objekte van radnog vremena, kako bi proizveli svoj prototip.

Sve je to deo cilja stvaranja alternativnog obrazovnog okruženja, kao što nastavnik nauke i inžinjerstva, Oren Lamdan, kaže: "to je pravo učenje! Mi ohrabrujemo učenike da preuzmu rizike, iniciraju i inoviraju. "

Za učenicu Mej Šušan, pristup je delotvoran. "Kada upoznamo kompanije, shvatamo da radimo nešto stvarno", kaže ona. "Osećam se kao odrasla osoba, kao da je to moj posao i želim da radim na tome. Zabavno je!'

Još jedna važna karakteristika programa je njegova moralna svrha. Učenici se moraju usmeriti na društvene izazove prilikom razvijanja svojih ideja, naglašavajući da preduzetništvo nije samo način da se obogati, nego sredstvo povećanja društvenog kapitala.

Usmereni ka uspehu

Preduzetništvo se bazira na hrabrosti da pokušate, i, ako ne uspete, da imate hrabrost da počnete ponovo. Zbog toga se dostignuća u programu ne zasnivaju na uspehu finalnog proizvoda - učenici možda čak i ne proizvedu završni proizvod. Umesto toga, postignuća se mere u zavisnosti od toga koliko se dobro bore sa izazovima sa kojima se susreću na putu.

Putem svog preduzetničkog putovanja, učenici usvajaju vitalne životne i radne veštine i samopouzdanje. Pomaže im takođe da razviju preduzetničko i inovativno razmišljanje, kao i osnovne timskog rada i veštine komunikacije. Bez obzira na to da li nastavljaju svoj posao ili ne, bolje su opremljeni za uspeh u stvarnom svetu rada.

Ima i prednosti za školu. Učenici su motivisani, jer iz prve ruke gledaju kako se akademski predmeti primenjuju u stvarnom svetu. Ojačane su i veze sa lokalnom poslovnom zajednicom.

Pre svega, program je od pomoći u promeni paradigme učenja. Nastavnik više nije izvor svih znanja, već je vodič i trener koji podržava učenike da postignu svoje ciljeve učenja. Pridobijanje nastavnika da se prebace sa 'majstora' u 'mentora' je važan korak koji zahteva vodstvo i ulaganja u razvoj nastavnika.

Najbolji saveti za uspešan program preduzetništva:

  • učiti učenike da samostalno rade u multidisciplinarnim timovima
  • dovesti mentore iz poslovnog sveta
  • fokusirati se na celokupno preduzetničko iskustvo, od ideje do realizacije
  • ohrabriti učenike da traže finansijsku podršku i partnere u spoljašnjem svetu
  • ocenjivati učenike bazirano na njihovom uspehu pri savladavanju različitih stepena procesa, a ne bazirano na uspehu njihovog proizvoda.

Spoljni linkovi