Prepoznavanje dobrih primera u obuci za preduzetništvo ne samo da pomaže kreatorima politike, preduzećima i ponuđačima obuke da razmenjuju znanja i iskustvo, već mogu dovesti do poboljšanja u politici obuke i njenoj implementaciji.

Evropska fondacija za obuku (ETF) je specijalizovana agencija EU koja pomaže svojim partnerskim zemljama da iskoriste potencijal svog ljudskog kapitala kroz reformu sistema obrazovanja, obuke i tržišta rada.

Deljenjem dobih primera u obuci za preduzetništvo, podržavamo zajednicu za obuku tako što objavljujemo saznjanja i iskustva pružalaca obuke. Ovo podržava inovacije u našim partnerskim zemljama i obaveštava donosioce odluka o tome koja obuka dobro funkcioniše, pod kojim uslovima i po kojim troškovima.

Kako da delimo dobre primere?

Objavljujemo ključne primere dobre prakse u obuci za preduzetništvo kroz našu online platformu za dobre primere. To je mesto za edukatore gde uče i komentarišu nove pristupe i gde se direktno povezuju sa drugim pružaocima obuke. Kreatori politike mogu takođe koristiti namenski prostor na platformi za povezivanje i razmenu pitanja i iskustava o različitim aspektima politike obuke.

Naš godišnji forum o dobrim praksama dovodi kreatore politike i odabrane trenere za jedan sto i daje priliku za direktne razgovore o tome kako oblikovati politiku i kako se pojedinačni primeri dobre prakse mogu koristiti tako da čitava zajednica od toga ima koristi.

Kako da identifikujemo dobre primere?

Primeri dobre prakse koji se dele na našoj platformi biraju se putem godišnjeg poziva za predloge. Trenutno se procenjuju podnesci iz našeg poziva iz 2017. godine koji su se fokusirali na obuku za internacionalizaciju malih i srednjih preduzeća i podučavanje preduzetništva kao ključne kompetencije.

Svi podnesci ocenjuju drugi pružaoci obuke koji rade u istom polju. Oni koriste ETF kartu za ocenjivanje dobrih praksi  kao osnovu, a ona se sastoji od okvira za procenu i seta pet dobrih praksi:

  • analiza potreba za obukom
  • izrada programa obuke
  • okruženje za obuku
  • praćenje, evaluacija i poboljšanje
  • marketing i diseminacija.

Pratite našu seriju o dobrim praksama u obuci za preduzetništvo

Tokom jeseni, razmena stručnog obrazovanja će deliti neke primere dobre prakse u preduzećima i preduzetništvu koje identifikuje ETF. Naše oktobarsko izdanje sadrži studiju slučaja o izuzetno uspešnom preduzetničkom programu u Izraelu, što izaziva učenike da pretvore ideje o proizvodima u stvarnost. Pogledajte nove primere dobre prakse iz ETF-a u našim izdanjima iz novembra i decembra. 

Spoljni linkovi