„The Isle of Wight” koledž i KSD TVET koledž u Mitati, u Južnoj Africi, otpočeli su naše međunarodno partnerstvo u oblasti veština još u avgustu 2016. godine, nakon što su dobili nagradu za davanje dobrih pripremnih veština za zapošljavanje. Za malo više od godinu dana, već se vidi neverovatan uticaj, poput uvođenja novih studijskih programa, učenika koji su svesniji svog okruženja i jačih odnosa u zajednici.

Uvođenje međunarodne saradnje

Kako bi se navikli na partnerstvo i međusobne načine rada, postavili smo uvodni projekat za učenike poslovnog smera oba koledža.

Učenici sa „The Isle of Wight” koledža koji se obrazuju kako bi dostigli diplomu trogodišnjih studija, završili su marketing zadatak koji je uključivao razvoj proizvoda i kreiranje upitnika za istraživanje tržišta. Učenici poslovnog smera u Mitati-u takođe su dizajnirali upitnik o istraživanju tržišta za svoje britanske vršnjake, promovišući lokalne zanatske proizvode. Učenici su se zatim sreli preko Skype-a kako bi razmenili svoje ideje.

Ovaj uvod u međunarodnu saradnju bio je savršen način da započnemo implementaciju naše međunarodne strategije kako bi naši učenici bili svesniji svog okruženja. Učenici poslovnog smera oba koledža imali su priliku da upoznaju nove kulture i da se upoznaju sa novim potencijalnim tržištima. Oni su takođe dobili priliku da se sastanu i sarađuju sa svojim vršnjacima u virtuelnom okruženju.

Unapređivanje nastave i učenja

Od posete koledžu „The Isle of Wight”, gde su upoznali učenike i naučili o učenju na bazi rada u Velikoj Britaniji, naši partneri iz KSD TVET koledža rade na uvođenju novih studijskih programa kako bi svoje nastavne planove usklađivali sa onim što su videli i doživeli u Velikoj Britaniji. Za učenike je uveden jednodnevni kurs za digitalni marketing. Koledž je takođe u procesu pretvaranja svoje biblioteke u centar za resurse učenja, koristeći model sličan onom koji je na „The Isle of Wight” koledžu.

Jačanje odnosa

Osim okruženja koledža, oba partnera jačaju i odnose zajednica putem širenja naših aktivnosti i dobrih rezultata.

KSD TVET koledž informiše zajednice u Južnoj Africi o radu partnerstva kroz posete, sastanke i virtuelnu projektnu platformu. Oni sarađuju sa nizom organizacija, uključujući škole, crkve, biznise (kao deo programa koji se fokusira na učenje kroz rad i rada u poslovnom okruženju), okružnih i lokalnih opština i tradicionalnih lidera.

Na koledžu „The Isle of Wight”, podelili smo elemente našeg partnerstva sa Asocijacijom koledža (AOC) i Ofstedom kroz prikaze oko našeg koledža. Ovi prikazi takođe nam pomažu da podelimo naš rad sa širom zajednicom tokom večeri otvorenih vrata. Takođe smo kreirali namenski letak koji promoviše naše partnerske aktivnosti lokalnoj biznis-zajednici na događajima koje organizuje Solent Local Enterprise Partnership.

Vrednost međunarodnog partnerstva

Naše međunarodno partnerstvo vidimo kao ključni način pripreme učenika za život i rad u svetu, bilo da se radi o međunarodnoj trgovini, karijeri koji uključuju kontakt sa različitim kulturama, ili samo bolje razumevanje življenja u globalizovanom svetu. Oba partnera planiraju izgradnju ove veze u budućnosti proširivanjem obuhvaćenih kurikulumskih oblasti i istraživanjem više mogućnosti za razmenu dobre prakse.

Saveti za uspešno međunarodno partnerstvo:

  • osigurajte da su svi partneri u potpunosti posvećeni stvaranju partnerstva i da izdvoje dovoljno vremena i resursa za realizaciju planiranih aktivnosti i postizanje željenog uticaja
  • budite fleksibilni - ciljevi se mogu promeniti i neočekivani ishodi se mogu postići jer partneri postaju više upoznati jedni sa drugima, a radna dinamika se menja tokom vremena
  • počnite polako - nemojte biti pretjerano ambiciozni u ranim stadijima partnerstva
  • tražite potpunu podršku uprave i pokušajte da je obezbedite istu grupu zaposlenih, kako bi održali nivo pouzdanja koje partneri imaju.

Saznajte više o međunarodnim partnerstvima u oblasti veština na stranici „The Isle of Wight” koledža.