Portal za izvrsnost Educational and Training fondacije je značajna kolekcija resursa za nastavnike i edukatore iz različitih polja delovanja. Deo portala koji se bavi edukacijom o kompanijama pruža vredne uvide i praktične resurse za izgradnju uspešnog plan i programa za predmete koji se bave kompanijama i preduzetništvom.

Linkovi koji vam mogu pomoći:

Preuzmite buklet o kompanijama.

Potražite pomoć za kontekstualizaciju vašeg predmeta ili strukovne oblasti uključivanjem specifičnih aktivnosti i scenarija.

Preuzmite materijale za podršku ključnim preduzetničkim aktivnostima, uključujući pravljenje ponuda, ispunjavanje izazova kao što su: kupovina resursa, planiranje projekata i razumevanje i upravljanje rizikom.