Iako se pojmovi „preduzeće” i „preduzetništvo” često koriste kao jedan pojam, postoji razlika između njih, posebno u kontekstu stručnog obrazovanja (TVET).

Aktivnosti u preduzetništvu, na koje se mnoge institucije stručnog obrazovanja već fokusiraju, omogućavaju studentima da razviju interpersonalne veštine kao što su liderstvo, motivacija, kritičko razmišljanje, rešavanje problema, timski duh, komunikacione i prezentacijske veštine. 'Preduzetništvo' predstavlja dodatni iskorak podstičući studente da istraže mogućnost samozapošljavanja otvaranjem novog preduzeća. Postoji jak fokus na razvoju poslovnih ideja, poslovnog znanja i veština kao što su razvoj proizvoda, istraživanje tržišta, finansiranje i planiranje, kao i pružanje pristupa uslugama pre-inkubacije i poslovnih mreža.

Na koledžu „Northern Regional”, u Severnoj Irskoj, započeli smo međunarodno partnerstvo sa koledžima iz Španije, Portugala i Finske u oblasti stručnog obrazovanja da istražimo novi pristup usmeravanja poslovnih studija ka preduzetništvu. Naša oblast fokusa? Poslovni plan.

Završetak poslovnog plana predstavlja ključnu meru uspeha za mnoge programe podrške za početak poslovanja preduzeća. Da bi privukli kapitalne investicije, poslovni plan ostaje, s pravom ili pogrešno, merenje posvećenosti preduzetnika kratkoj do srednjoročnoj budućnosti svog poslovanja.

Dok mnoge institucije stručnog obrazovanja, koje žele da razviju poduzetničko razmišljanje kod svojih učenika, naglašavaju važnost poslovnog plana, dokazano je da je ovo najmanje popularna i, posledično, najmanje praktična aktivnost među učencima.

Novi pristup poslovnom planiranju

Kao odgovor, naše Erasmus + partnerstvo, nazvano Enterprise is VITAL, lansirano je kao pilot projekat  i bavi se temom novog modela poslovnog planiranja koristeći jezik relevantan za učenike. Pristup se fokusira na pet ključnih preduzetničkih karakteristika: vizija, inovacije, timski rad, dostignuća i liderstvo. Model je adaptacija modela iz međunarodnog bestselera Pobediti iznutra od autora EA Fok (2013), koja naglašava četiri inherentne karakteristike koje treba razumeti i razviti za uspeh.While the terms ‘enterprise’ and ‘entrepreneurship’ are often used interchangeably, there is a distinct difference between them, especially within the context of technical, vocational education and training (TVET).

Ove karakteristike su u tesnoj vezi sa standardnim šablonom poslovnog plana:

  • sanjar: vizija, inovacija, kreativnost, posmatranje zvezda, inovativno razmišljanje, stvaranje ideja
  • mislilac: istraživanje, podaci - činjenice, analiza rizika (razmišljane o prihvatljivom gubitak), istraživanje tržišta
  • ratnik: performanse, zadaci, obaveze, rokovi, ciljevi, prekretnice, planovi
  • ljubavnik: ljudi, odnosi, mreže, komunikacija, kontakti, kupci.

Fokusirajući se na ove emocionalno opisne reči, učenici strukovnih studija imaju bolji uvid u sposobnosti i kritičke veštine potrebne za pokretanje novog preduzeća. Izraz „ljubavnik” izaziva pozitivnu reakciju, što ukazuje na značaj razvoja dugotrajnih međusobnih odnosa. Izraz „mislilac” naglašava važnost stvaranja vremena za sakupljanje podataka i analizu unutar radnog rasporeda. „ratnik” je poziv za akciju. „sanjar” pronalazi inovativna rešenja za probleme.

Naši učenici su vrlo brzo shvatili i prilagodili se ovom modelu. Podstakao ih je da se uključe u živu debatu i razgovaraju o svojim idejama kroz projekte zasnovane na problemima iz realnog života. Sve ovo u krajnjoj liniji dovodi do izrade biznis plana, bez korišćenja termina „poslovni plan”.

Jedan od neočekivanih ishoda bila je spremnost predavača sa predmeta koji se ne bave poslovnom materijom da se uključe u programe učeničkog preduzetništva. Ovo se može pripisati činjenici da je novi pristup pomogao demistifikaciji procesa planiranja poslovanja za osoblje.

Pored jezičkih i digitalnih kompetencija, EU prepoznaje da transverzalne kompetencije uključuju i osećaj inicijative i preduzetništva, kako da se pravilno uči, kulturološku svest i socijalnu i građansku odgovornost  a sve u cilju da pojedinci postanu fleksibilniji i mobilniji i, stoga, odgovaraju na potrebe savremene ekonomije (Ključne kompetencije za celoživotno učenje, 2006).  Sadržaj bilo kog programa preduzetništva mora uzeti u obzir stepen i opseg u kojem su ove transverzalne kompetencije u njega ugrađene.

Tokom prve godine programa Enterprise is VITAL, naši učenici su u potpunosti prihvatili ove transverzalne kompetencije. Radili su u mešovitim međunarodnim timovima, razvili su svoje poslovne ideje i predloge tržišnog nastupa tokom takmičenja za poslovno planiranje u Španiji, na osnovu ovog modela.

Panel za ocenjivanje, koji se sastojao od predstavnika lokalnih biznisa, preduzetnika i nezavisnih eksperata iz start-up agencija iz Španije i Velike Britanije, pohvalio je učenike za "jasnu viziju, razumevanje tržišta i potreba kupaca, realnim finansijskim prognozama i opravdanim aktivnostima" . Učenicima su takođe čestitali na "uvidu u svoje slabosti i razmišljanju o tome kako izgraditi svoj društveni kapital",  što se često izostavi iz planova kompanija. Šta više možete očekivati od kvalitetnog poslovnog plana?

Kako biste saznali više o Enterprise is VITAL, kontaktirajte Irvina Abrahama sa  „Northern Regional” koledža.

Irvin je takođe jedan od eksperata sa naše Klinike za veštine za ovo izdanje VEE. Pogledajte njegovu biografiju i saznajte kako da pošaljete pitanje ovde.