Aktuelni globalni trendovi zapošljavanja predskazuju neizvesnu budućnost za današnje mlade ljude. Prema UN-ovim ciljevima za održivi razvoj, oko 75 miliona mladih je trenutno nezaposleno širom sveta, a do 2030. godine treba da se stvori 470 miliona novih radnih mesta kako bi se omogućilo zapošljavanje rastuće globalne radne snage.

Pitanje koje su nas svi pitali za kada smo bili deca - "šta želiš da budeš kad odrasteš?" - uskoro bi se vrlo lako moglo zameniti sa: "kako ćeš naći posao kada odrasteš?".

Sticanje stvarnih vještina za zapošljavanje

Mi iz 'Nauči čoveka da peca', nevladine organizacije iz Velike Britanije, pokušavamo da preokrenemo nezaposlenost mladih tako što ćemo pružiti prilike studentima da steknu veštine koje im trebaju ne samo da se zaposle, već i stvaraju nova radna mesta

Naši programi podržavaju škole širom sveta kako bi započeli biznis pod vođstvom učenika, koji omogućavaju učenicima da steknu esencijalne veštine 21. veka, dok stvaraju sredstva za podršku školama. U 2016. godini, naša preduzeća na čelu sa učenicima ostvarila su prosečan neto prihod od 780 dolara. Ali, možda je još važnije,ovakva preduzeća upoznala su učenike sa mogućnošću različitih puteva u zapošljavanje, kao što je preduzetništvo.

Naš program Školske predstojeće izazove pruža školama model kako da planiraju, započnu i raste posao pod vodstvom studenata. Model je prilagodljiv i dovoljno fleksibilan da se koristi u bilo kojoj zemlji i za bilo koji posao, od biljke u Nigeriji do bankarske zadruge u Peruu. Sa besplatnim vodičima i obukom kroz program, nastavnici mogu da vode svoje učenike da uspostavljaju preduzeća koja odgovaraju njihovoj starosti i interesima, kao i lokalnim resursima i ekonomijama.

Šta preduzeća koja učenici vode mogu dati samim učenicima

Iako nijedna dva preduzeća koja su pod vodstvom studenata nisu ista, svim učenicima pružaju priliku da razviju veštine koje im trebaju da uspeju u radu i životu. Evo pet ključnih veština koje učenici mogu dobiti od toga što su deo školskog preduzeća:

Timski rad

Učenici obavljaju različite uloge i imaju odgovornosti. Učenici na liderskoj poziciji uče kako da motivišu svoj tim. Drugi nauče kako da sarađuju sa vršnjacima izvan njihovog razreda ili grupe prijatelja kako bi stvorili jak tim. Timski rad takođe znači donošenje odluka kao grupa i korišćenje snage svake osobe za prevazilaženje izazova.

Komunikacija

Od bavljenja lokalnim kupcima do pokretanja poslovne ideje, učenico preduzetnici rano uče kako da komuniciraju profesionalno i samouvereno. Studenti uče istraživanje tržišta i marketinške veštine kako bi efikasno dosegli ciljanu publiku. Neki od njih takođe treba da prezentuju svoje poslovanje panelu nastavnika i možda čak imaju priliku i da svoje poslovanje pokažu na međunarodnim konferencijama.

Rešavanje problema

Firme koje vode učenici podstiču učenike da koriste kritičko razmišljanje i kreativnost kada se suoče sa izazovima. Sposobnost da razmišljanju kritički pomaže studentima da pristupe noveim informacijama ili poslovnim problemima puni samopouzdanja. Studenti takođe uče kako da pretvore izazove u prilike kako bi ojačali svoje poslovanje.

Postavljanje ciljeva

Studenti uče kako da postavljaju i postižu ciljeve izložene u svojim poslovnim planovima i vide uspeh kao putovanje, a ne završnu igru. Učenjem kako da upravljaju i postignu svoje poslovne ciljeve, oni mogu proširiti ovu perspektivu u svoj lični život, porodicu i širu zajednicu. Neki učenici započinju sopstveni biznis, poboljšavaju svoj život i pružaju mogućnost zapošljavanja drugima.

Finansijska svest

Budžetiranje, bankarstvo i računovodstvo: sve suštinske veštine, bez obzira da li ste u poslovnom svetu ili ne. Poslove koje vode učenici daju im stvarni kontekst za njihove akademske studije i pomažu nastavnicima da svoje pouke iznesu izvan učionice.

Studenti podstiču poslovanje u akciji

Kada je Šarom bio student na koledžu Makai Memorial u Ugandi, on je bio rukovodilac projekta za školska preduzeća koji je započeo takmičenjem Školski izazov. To je izazvalo Šaramovo interesovanje za preduzetništvo i motivisalo ga da osnuje sopstveni biznis. "Učestvovanje u školskom izazovu dalo mi je praktične veštine, kao i sa marketinškim,  računovodstvenim i veštinama planiranja koje su bile toliko važne u stvaranju sopstvenog biznisa", kaže Šarom. Danas koristi svoj profit da zaposli još jednu osobu i izdržava svoju porodicu. On i dalje pomaže u Makai-u, mentorišući učenike u školskom biznisu.

Dobra zemlja,ekološko preduzeće za pravljenje ručnih radova kojim rukovode učenici u Indiji, u školi Čoitram, primilo je nagradu School Enterprise Challenge People Award za 2016.godinu. U svom završnom izveštaju o poslovanju, tim je opisao kako su naučili nove veštine vođstva i timskog rada. Jute, učenik 12. razreda, rekao je: "Nikada nisam razmišljala da sam toliko talentovana za prodaju", a ona sada razmišlja o studiranju biznisa na univerzitetu. 

Spoljni linkovi