Lids Siti koledž ponudio je nekoliko proverenih i brzih saveta za razvoj efektivnog uključivanja poslodavaca. Ovo nisu nužno stvari koje je lako postići, jer unapređenje komunikacije i parterstava sa poslodavcima zahteva vreme, već predstavljaju osnove  od kojih svaka institucija može imati koristi ukoliko ih uvrsti u svoje strategije angažovanja:

 1. Kreirajte strategiju uključivanja poslodavaca, sa kojom su upoznati svi u okviru koledža kao i zainteresovane strane, koja promoviše saradnju, inovacije i preduzimljivost.
 2. Uspostavite sistem i obučite zaposlene da efektivno koriste Sistem za upravljanje odnosima sa klijentima.
 3. Izradite mapu koja definiše uloge i odgovornosti za uključivanje poslodavaca širom koledža, ukljućujući i zainteresovane strane.
 4. Pomozite kompanijama da razumeju okvire i odgovornosti za stručnu praksu i time im ponudite kompletno rešenje po principu "ključ u ruke".
 5. Organizujte događaje, radionice i predavanja o transferu znanja, podstaknte diskusiju, razmenu najboljih primera iz prakse i gostovanje govornika iz poslovne zajednice.
 6. Razradite usko ciljane kampanje i upoznajte svoju publiku. Nemojte biti sve svima, prilagodite svoje aktivnosti potrebama/interesovanjima poslodavca.
 7. Koristite jezik poslodavca i sprovedite istraživanje kako biste pokazali da posedujete znanje o njihovom sektoru.
 8. Dodajte svoj lični pečat. Nemojte koristiti skripte ili unapred pripremljene modele imejlova i prilagodite komunikaciju sa poslodavcem konkretnom slučaju.
 9. Uvek težite uspostavljanju veza i izgradnji odnosa sa pojedincima, upoznajte osobu sa kojom ste u kontaktu kao pojedinca, ali kao i vršioca određene funkcije.
 10. Održavajte kontakt sa poslodavcima, iskažite interesovanje za njihove poslove i upoznajte ih sa onime što se događa kod vas.
 11. Promovišite i isporučite proizvode i usluge koji su relevantni i zadovoljavaju kako trenutne tako i projektovane potrebe industrije i sektora.
 12. Pažljivo slušajte koje su to pojedinačne potrebe poslodavca i njihove potrebe za usavršavanjem kadrova i sarađujte na iznalaženju realnih rešenja usklađenih sa njihovim zahtevima.
 13. Pružite podršku poslodavcima u sprovođenju kompletne analize potreba za obukom ili potreba organizacije. Dajte im precizne i ažurne savete i smernice o dostupnim rešenjima u pogledu veština i gde je to pogodno, uputite poslodavce tamo gde mogu dobiti dodatnu podršku ili obuku.
 14. Osigurajte da su usluge fleksibilne i, gde je to moguće, realizujte ih u prostorijama poslodavca kako biste sveli na najmanju moguću meru prekid uobičajenog toka rada u poslovnim prostorijama.
 15. Podstaknite poslodavca da uključi svoje zaposlene u utvrđivanje potreba za obukom i razvojem svoje radne snage. Ovo nije tek dobra praksa, već čini da se polaznik oseti cenjenim, i pomaže im da uvide investiciju koju poslodavac ulaže u njih kroz prekvalifikacije ili dokvalifikacije.
 16. Pružite potpunu podršku trenerima i mentorima u organizovanju realizacije na neometan i efikasan način.
 17. Tražite povratne informacije i evaluaciju na kraju angažovanja poslodavca. Na koji način smo zadovoljili vaše potrebe? Da li je obuka zadovoljila vaše potrebe? Šta možemo da je učinimo  još boljom?
 18. Negujte odnose sa poslodavcima kroz održavanje kontakta, pozivima da učestvuju u događajima namenjenim poslovnom umrežavanju koje organizujete, stalno ih obaveštavajte o bilo kakvim novim projektima ili uslugama koje možete da pružite kako biste stvorili prilike za ponovnu saradnju.

Koji su vaši saveti za bolje povezivanje sa poslodavcima? Podelite ih sa nama na društvenim mrežama koristeći haštag #Veexchange.

Sledećeg meseca ponovo ćemo imati prilog Lids Siti koledža u kome će šire razmatrati temu angažovanja poslodavaca, njihov položaj na tržištu razvoja veština i načine za obezbeđivanje veština neophodnih za vršenje pozitivnog uticaja na privredu regiona.