Tejmsajd koledž, sa sedištem na široj terotoriji Mančestera, primenjuje čitav niz strategija kako bi se povezao sa lokalnim preduzećima, često u kontekstu visoke nezaposlenosti i geografski nepovoljnog položaja. Evo nekih načina koje oni koriste da uklone prepreke i nekih saveta za one koji žele da urade isto.

Koledž ima ponudu sa punim radnim vremenom za mlade uzrasta od 16 do 18 godina kojima je potreban obavezan element radnog iskustva. Za određene kurseve definisan je minimalan broj sati radnog iskustva da bi se ispunili zahtevi procene. Za koordinaciju i upravljanje radnim iskustvom angažovan je određeni broj zaposlenih, uključujući i menadžera zaduženog za radno iskustvo koji vrši nadzor nad većinom aktivnosti na koledžu za ovu starosnu grupu. Ova funkcija obezbeđuje nivo standardizovane prakse širom organizacije i centralna je tačka komunikacije kako za poslodavce tako i za interne kadrove.

Koledž ima i bogatu ponudu za radne prakse u okviru koje pristup za uključivanje poslodavaca treba da uzme u obzir eksterne faktore kao što su konkurentno tržište, lokalni prioriteti i finansiranje koje poslodavci imaju na raspolaganju.

Ustanovili smo da su poslodavci voljni da podrže obuku i usavršavanje mladih ljudi, međutim prisutne su i određene prepreke za realizaciju ove aktivnosti. Poslodavci mogu dobiti značajan broj zahteva za saradnju sa pružaocima obrazovnih usluga, i potrebne su im smernice da ustanove šta je to što su u mogućnosti da ponude. Neophodno je obezbediti ovu vrstu podrške da bi se osiguralo efikasno korišćenje vremena poslodavca. Pomoć u tome obezbeđuje jasna komunikacija za upravljanje očekivanjima. Priprema za radno angažovanje je od ključnog  značaja da bi se izbegla loša iskustva na strani poslodavaca, od loše pripremljenih kandidata do nedostatka podrške u pripremi i praćenju angažovanja.

Sa novim poslodavcima, naš pristup uključivanju podrazumeva pristup koji obuhvata ponudu različitih opcija kao podršku njihovom angažovanju obezbeđivanje gostujućih govornika, organizovanje poseta, prisustvo na događajima, ponudu stažiranja na radnom mestu ili zapošljavanje stažista. Naši zaposleni zaduženi za uključivanje poslodavaca fokusirani su na klijente i sastaju se sa poslodavcima kako bi indetifikovali njihove potrebe za obukom radne snage, uz isticanje koristi od usavršavanja kadrova, i upućivanje na unapređenu produktivnost, zadržavanje zaposlenih, smanjenje odsustvovanja zaposlenih i unapređenje javnog profila firme u lokalnoj zajednici.

Postoje i potencijalne prednosti koje su sa ovim povezane kao što su grantovi za upražnjena mesta za stručnu praksu i grantovi lokalnih vlasti kao podrška za nova upražnjena mesta ili troškove opreme. Kroz obezbeđivanje čitavog niza alternativa za angažovanje, podršku za razvoj poslovanja i fleksibilni pristup usklađen sa poslovnim zahtevima, maksimalno uvećavamo mogućnosti za rad sa poslodavcima.

Zaposleni koji su uključeni u angažovanje poslodavaca imaju jasne ciljeve na kojima se temelje njihove uloge. Oni su jedinstvena tačka kontakta za poslodavce, pružaoce usluga i kandidate, i deluju kao ambasadori koji promovišu koristi od ove vreste uključivanja. Tim pronalazi nova preduzeća kako bi povećao broj uključenih poslodavaca i obezbedio podršku za olakšavanje procesa, uštedu vremena i davanje saveta o dobroj praksi.

Sa strane poslodavaca iz sektora prisutan je jasan entuzijazam za učešće i podršku obuci, ali im je takođe neophodna podrška u svakoj fazi procesa kako bi se osiguralo da je radna praksa svrsishodna, relevantna i korisna za studente.

Vodeći saveti za saradnju sa poslodavcima

Evo nekih brzih saveta za uključivanje poslodavaca u obrazovanje na koledžu, i kako da nakon uključivanja održite njihovo zadovoljstvo i angažovanost:

 • Upravljajte očekivanjima kroz intenzivnu pripremu kandidata i poslodavaca i redovno sprovodite skeniranje veština kako biste obezbedili jasnost u pogledu uloga i potrebne obuke.
 • Fasilitirajte redovnu komunikaciju sa poslodavcima u cilju osmišljavanja i struktuiranja selekcije kandidata i obuke zajedno sa pružaocima i poslodavcima da biste na najbolji mogući način zadovoljili potrebe radnog mesta.
 • Identifikujte akaunt menadžere kao ključne kontakte sa poslodavcima koji su dobro upoznati sa koristima za preduzeće od usavršavanja kadrova, zapošljavanja stažiste ili obezbeđivanja mogućnosti za radnu praksu
 • Prodajte koristi od usavršavanja radne snage naglašavajući da saradnja sa sistemom obrazovanja na koledžu može da:
 1. podrži ljude u usavršavanju koje im je potrebno za uspešan rad
 2. pozitivno utiče na javni profil poslodavaca i lojalnost brendu
 3. pomogne u razvoju veština zaposlenih za povećanje produktivnosti, povećanje učinka i izvan opisa dužnosti za određeno radno mesto i učini da se zaposleni osećaju vrednovano i da se u njih ulaže
 4. pruži pomoć u planiranju talenata za usavršavanje i rast radne snage
 5. unapredi zadržavanje zaposlenih, umanji odsustvo i poveća produktivnost.
 • Obezbedite zaposlenima koji će raditi sa novim kandidatima ponudu obuka/kratku ponudu npr. obuku za koučing/mentoring, podršku ocenjivačima.
 • Kreirajte fond talenata potencijalnih zaposlenih kroz pripreme za rad, veštine za zapošljivost i lični društveni razvoj.
 • Redovno sprovodite praćenje i preglede sa studentima i poslodavcima.
 • Identifikujte prilike za procene zasnovane na ishodima i kriterijume prosledite poslodavcima.
 • Prikupljajte povratne informacije od poslodavaca i koristite ih za unapređenje akcionog planiranja.