Koleg i Kamaid je velški koledž koji je poznat po svojoj saradnji sa poslodavcima, kao i saradnji sa privredom usmerenoj na zadovoljavanje potreba studenata, zaposlenih, organizacije i spoljnih zainteresovanih strana. U ovom članku, koledž razmatra neke od načina koje oni primenjuju za izgradnju odnosa sa poslodavcima i rad na razvoju partnerstava. Takođe su obezbedili i zanimljive studije primera iz prakse koje potvrđuju njihovu delotvornost.

Uključivanje poslodavaca je od ključnog značaja za planiranje i razvoj ponude kurseva, i istovremeno osigurava da će polaznici steći odgovarajuće veštine koje zadovoljavaju potrebe industrije. Jake veze sa poslodavcima polaznicima takođe pružaju mogućnost da iskuse stvarni posao kroz radnu praksu, kontinuirani profesionalni razvoj i unapređenje veština zaposlenih.

Koledž sarađuje sa preko 800 poslodavaca širom organizacije, a lokalni poslodavci su članovi Upravnog odbora koledža i time uestvuju u donošenju strateških i operativnih odluka. Članovi Upravnog odbora koriste svoje industrijsko i komercijalno iskustvo da doprinesu izradi nastavnog plana i programa.

Umrežavanje je ključni fokus Koleg i Kamaida, te su tako članovi Višeg rukovodećeg tima i menadžeri članovi odbora u industriji, a naši zaposleni se podstiču da prisustvuju događajima koje organizuju poslodavci kad god je to relevantno. Osim toga, službenici zaduženi za uključivanje poslodavaca i službenici zaduženi za radne prakse koledža nastavljaju da održavaju dosledno visok nivo kontakta sa poslodavcima.

Koleg i Kamaid je dokazao visok nivo stručnosti pri organizovanju programa učenja koji se zasnivaju na radu. Koledž obezbeđuje učenje bazirano na radu za širok krug kompanija, sa izuzetnim nivoom zadržavanja i postignuća kod učenja zasnovanog na radu zbog čega nam se kompanije vraćaju iz godine u godinu u cilju obuke svojih stažista ili postojećih kadrova.

Koledž takođe realizuje obuke za veliki broj organizacija svake godine putem Poslovnih i međunarodnih usluga u okviru kojih se nude praktični krusevi i prilagođene obuke, a ponuda kurseva se zasniva na informacijama sa tržišta rada i ponudi kurseva za popunjavanje očiglednih jazova u pogledu veština u kompanijama.

Studije primera iz prakse

Železnica

Koleg i Kamaid je udružio snage sa Mekginli uslugama podrške kako bi ponudio uzbudljiv Program stažiranja u oblasti železnice, koji je pokrenut u septembru 2014. godine. Program je razvijen nakon što je Železnička mreža najavila Okvirni program elektrifikacije vredan dve milijarde funti sa planiranim trajanjem od narednih sedam do deset godina koji obuhvata unapređenja širom Velsa i ostatka zemlje.

Investicija od 2,2 miliona funti za kreiranje ovog Centra izvrsnosti za obuku u oblasti železnice - zajedno sa kompletnom železničkom prugom - namenjena je mladim  osobama za sticanje znanja za rad u industriji železničkih pruga. Namenski izgrađen objekat za obuku u Nantgarw kampusu koledža omogućiće pojedincima koji traže posao da razviju neophodne veštine, uz čitav niz veština koje se mogu primenti i na druge oblasti poput građevinskih radova, zanatskih radova i elektro radova koji se mogu primeniti širom železničkog okruženja.

GE Vazduhoplovstvo

Koleg i Kamaid i GE Vazduhoplovstvo sarađuju preko 30 godina. Rezultat ove saradnje ogleda se u koristima i rastu za obe strane, i obezbeđivanju radnih mesta za mnoge studente tokom godina.

U srži ovog partnerstva je program stažiranja namenjen avio inženjerima i GE Vazduhoplovstvu, koji je ostvario odličan nivo uspeha od 95 posto. Stažisti donose svež talenat i entuzijazam u fabriku koja pruža usluge remonta motora za vazduhoplovnu industriju. Stažiste, koji predstavljaju radnu snagu budućnosti, kompanija obučava za sticanje veština kojima se obezbeđuju radovi na remontu u budućnosti.

Motorna vozila

Završetkom Centra izvrsnosti za obuku o motornim vozilima u Istrad Majnah koledžu vrednog nekoliko miliona funti, centar je spreman da studente iz regiona obuči da postanu predvodnici glavnih oblasti razvoja u industriji u Južnom Velsu.

Objekat vredan 2,1 miliona funti u okviru kampusa Istrad Majnah Koleg i Kamaid koledža zadovoljiće rastuće zahteve industrije za veoma modernim objektima za obuku. Novi centar će pružati vrhunske usluge u industriji popravke motora, radionice za održavanje vozila, kao i objekte za testiranje i dijagnostiku za preko 60 studenata svake godine.

Višestruke prilike za ulaganja u Južnom Velsu- uključujući Sv. Atan kao glavnog takmaca za novu lokaciju sledećeg proizvodnog centra Aston Martina, Fordova investicija u Bridžend vredna 181 milion funti, i mogući razvoj fabrike automobila vrednosti više miliona funti u Ebv Vejlu mogle bi da dovedu do značajnog širenja industrije motornih vozila u regionu.

Studenti sa punim fondom časova koji trenutno pohađaju kurs o motornim vozilima na Koleg i Kamaidu neće samo usavršiti svoj zanat u novom objektu, već se i pozicionirati kao sposobni radnici za popunjavanje potencijalno potrebne velike radne snage u Južnom Velsu.

Zajednički program stažiranja

Program za Ebv Vejl industrijsku zonu predstavlja strateško partnerstvo između sektora obrazovanja i industrije i Okružnog veća okruga Blajnau Gvent na unapređenju razvoja veština u okviru proizvodnih i inženjerskih kompanija. Cilj je povećanje poslovnog rasta uz smanjenje nezaposlenosti, ali i obezbeđivanje podsticajnih prilika za mlade u okviru lokalne nadležnosti.

Važno je da održimo interesovanje za podršku i razvoj preduzeća na lokalu i šire. Pružamo poslovne savete putem naše sveobuhvatne analize o potrebama za obukom i pružamo podšku kompanijama kroz obezbeđivanje edukacije i obuke visokog kvaliteta, u skladu sa standardima industrije i potrebama tržišta rada.

Da li se pronalazite u ovim primerima? Da li biste želeli da razvijete slične programe u svom okruženju? Ispričajte nam svoja iskustva na društvenim mrežama koristeći haštag #VEexchange.