Džeki Galbrait je zamenica direktora na Ejršajr koledžu na kome njena zaduženja uključuju i angažovanje poslodavaca na strateškom nivou. Ejršajr loledž je veliki regionalni koledž koji svake godine podržava 14.000 studenata. U ovom članku Džeki opisuje nagrađeni pristup koledža za uključivanje poslodavaca.

Zašto nam je važno da sarađujemo s poslodavcima

Ejršajr koledž ozbiljno shvata angažovanje poslodavaca. Naš potfolio stručnih kvalifikacija usaglašen je sa potrebama privrednih sektora od značaja za oblast Ejršajr, i naša uloga je ključna za uspeh privrede regiona. 

Ejršajr je oblast sa dosta potencijala. Poseduje bogato kulturno nasleđe, ruralne i obalske predele koji ostavljaju bez daha, prirodne resurse na kopnu i moru, ponosnu industrijsku istoriju i sedište je i prošlih i sadašnjih međunarodno priznatih inovatora.

Međutim, slabljenje tradicionalnih privrednih grana, kao što je iskopavanje uglja, dovelo je do toga da nivo nezaposlenosti u ovoj oblasti postane najviši u Škotskoj i do velikih razlika u ekonomskom razvoju.

Naši ciljevi su motivacija ljudi, zajednica i poslodavaca iz Ejršajra, kako bismo podstakli postignuća trenutnih i budućih studenata i proširili mogućnosti za ljude i njihove zajednice. Od ključnog značaja za postizanje naših ciljeva je naš odnos sa poslodavcima, a njihovim sadašnjim i budućim zaposlenima potrebne su odgovarajuće veštine kako bi dostigli ambicije regiona usmerene ka postizanju veće produktivnosti, konkurentnosti i poslovnog rasta.

Povećanjem broja preduzeća sa kojima sarađujemo svake godine uvećavamo broj raspoloživih mesta za  stručnu praksu, pružamo veće mogućnosti studentima i mladima koji traže posao kao i broj kurseva obuke koji se realizuju za privredu.

Publikacija ""New Conversation"", koju je UKCES objavio 2014. godine, navodi rezime neophodnih sastojaka za efektivnu saradnju između koledža i poslodavaca, i to:

 • Prvo, preporučeno je da se moramo saglasiti da je primarna svrha koledža da doprinese svojoj ekonomskoj zajednici. Mi to i činimo.
 • Drugo, zagovara pristup da lideri koledža moraju da razviju nove vrste veština kako bi ostvarili uspeh u strateškim partnerstvima sa poslodavcima, što takođe radimo.
 • Treće, naglašava da moramo imati svest o tome da je kredibilitet koledža kod poslodavaca povezan sa onime što nude. Slažemo se za ovim zahtevom.
 • I na kraju, poslodavci moraju da upoznaju svoj lokalni koledž i ono što on nudi. Veliki broj poslodavaca je to već učinio.

Kako sarađujemo sa poslodavcima

Naša interaktivna strategija za uključivanje poslodavaca pod nazivom "Vaš biznis je i naš biznis" ilustruje kako podržavamo poslodavce korišćenjem video intervjua sa firmama, linkova ka ključnim strategijama i postovima na blogovima.

Poslodavcima nudimo da njihov biznis učinimo svojim biznisom kroz:

 • pravovremeno obezbeđivanje odgovarajućih veština kao pomoć rastu njihove kompanije
 • njihovo uključivanje u evaluaciju naših postojećih kurseva i utvrđivanje naših usluga za budućnost
 • ponudu kurseva koji su standard u datoj grani privrede, a koji se realizuju u okruženjima koji oslikavaju njihov sektor
 • pružanje pomoći u planiranju radne snage za trenutne i buduće potrebne veštine, uključujući ponudu stručne prakse za razvoj njihovih zaposlenih
 • pružanje podrške zaposlenima u angažovanju pravih ljudi.

Za uzvrat, od poslodavaca tražimo da učine naš biznis svojim biznisom putem:

 • učešća u procesima evaluacije i planiranja naših nastavnih planova i programa
 • ponudu stažiranja, prilika za volontiranje i rada na projektima za naše učenike
 • prisustva na događajima karijernog savetovanja u cilju podizanja svesti o njihovom području rada kod studenata
 • sponzorstava koledžu kroz doniranje opreme, razmene stručnih znanja i nagrađivanje najboljih studenata
 • pružanja pomoći u rušenju rodnih stereotipa pri odabiru karijere.

Svi viši rukovodioci i lideri u izradi nastavnog plana i programa na Ejršajr koledžu zaduženi su za saradnju sa lokalnom poslovnom zajednicom. Za utvrđivanje potreba za veštinama na regionalnom nivou, Ejršajr koledž sarađuje sa Ejršajr ekonomskim partnerstvom, sa organizacijama poslodavaca kao što su Privredna komora Ejršajra i Savez malih preduzeća i sektorskih organizacija poput Ejršajr inženjerskog saveza. Koledž takođe podržava privredu i odbore za veštine tri lokalne samouprave u regionu, radeći sa savetnicima za rast poslovanja kao podrška utvrđivanju potreba za veštinama postojećih i novih kompanija kao i onih koje teže da svoje sedište uspostave u Ejršajru.

Kako poslodavci oblikuju naš nastavni plan i program

Odlična eksterna saradnja sa poslodavcima, privrednim telima i organizacijama iz zajednice utiče na osmišljavanje kurseva i otvara mogućnosti za studente i potvrđivanje ponude koledža.

Mogućnosti za usavršavanje i sertifikaciju na nivou industrijske grane razrađuju se na forumima veština za poslodavce koje predvodi koledž u oblastima kao što su vazduhoplovstvo, obnovljivi izvori energije i inženjerstva. Ovi forumi okupljaju poslodavce, menadžere koledža, sektorska veća za razvoj veština, nacionalne agencije za razvoj veština i privredu i lokalne vlasti.

"Education Scotland", nacionalna agencija nadležna za osiguranje kvaliteta u daljem obrazovanju, prokomentarisala je saradnju Ejršajr koledža sa poslodavcima:

"Forumi poslodavaca i snažno uključivanje poslodavaca u različitim inženjerskim oblastima obezbeđuje pouzdane informacije koje se koriste u planiranju i realizaciji programa. Koledž spremno odgovara na povratne informacije poslodavaca u slučajevima kada programi u potpunosti ne odgovaraju njihovim potrebama, i uopšteno obezbeđuje rešenja. Efektivna, redovna komunikacija sa poslodavcima zasnovana na obostranom poštovanju i snažna posvećenost uključivanju poslodavaca omogućava koledžu da razmenjuje planove."

Informacije prikupljene iz naše sveobuhvatne saradnje sa poslodavcima i poslovnim organizacijama u Ejršajru, u kombinaciji sa analizom koja je predstavljena na Regionalnom događaju za procenu veština za Ejršajr i u Planovima investicija u veštine za različite industrijske sektore, oblikuju nastavi plan i program rada koledža svake godine.

"Ejršjer Koledž je učinio ogromne napore kako bi prevazišao razlike u pogledu veština koje su prisutne u oblasti stručnog obrazovanja. U ovom snimku koledž nas provodi kroz neke od načina na koje su se oni nosili sa ovim izazovom, uključujući razvoj konkretnih stručnih foruma; uz doprinose ključnih menadžera iz sektora obrazovanja, kao i samih poslodavaca; obe strane izdvojile su vreme da govore o koristima integracije.