Oven je prethodno objasnio kako su neke od nedavnih promena koje su se odigrale na koledžima u Velikoj Britaniji uticale na njegovu ulogu i predložio korake koje možemo da preduzmemo kako bismo se s njima nosili.

Ovde se Oven nadovezuje na prethodni intervju dajući odlične savete ostalim menadžerima nastavnog programa koji se takođe suočavaju sa izazovima na svom radnom mestu.