Svakog meseca donosimo priloge nastavnika, predavača i drugih pojedinaca koji su uključeni u stručno obrazovanje na zapadnom Balkanu, iz kojih možemo da naučimo više o izazovima sa kojima se suočavamo u regionu.

Živimo u tehnološkom dobu u kome je sve kompjuterizovano. Stoga je moj najveći izazov da dobijem priliku da pohađam obuku u kompaniji kroz koju mogu da steknem praktično znanje i uparim ga sa teoretskim, kako bih bila u mogućnosti da svoje znanje prenesem svojim učenicima. Takođe bi trebalo uspostaviti komunikaciju i saradnju sa fakultetima kako bismo mogli da razmenjujemo iskustva što bi svima nama bilo od koristi. I na kraju, stručnjaci iz ove oblasti trebalo bi da organizuju česte obuke o novim tehnološkim procesima za nastavnike u stručnim školama.

- Biljana Bajraktarova, profesor na odeljenju za hemijsku, tehnološku i prehrambenu industriju, Srednja stručna škola Dimitar Vlahov, Strumica, Makedonija

Moj najveći izazov predstavljaju učionice i laboratorije koje je neophodno modernizovati, naročito u stručnim školama. Na taj način, profesori bi bili u mogućnosti da učenicima praktično pokažu opremu koja se trenutno koristi, a učenici bi bili u prilici da izvrše date zadatke uspešnije, i na taj način usvoje gradivo.

- Ljubica Spasova, profesor na odeljenju za poljoprivredu i veterinu, Srednja stručna škola Dimitar Vlahov, Strumica, Makedonija

Nadamo se da ćemo narednh meseci čuti sve više nastavnika sa Zapadnog Balkana, čime će se stvoriti bolja slika o izazovima sa kojima se suočavaju u borbi protiv nezaposlenosti mladih, i istovremeno podstaći diskusija o mogućim rešenjima u oblasti stručnog obrazovanja.