Saznajte više o stručnim terminima koji se koriste u ovom broju.

Akciono istraživanje

U kontekstu obrazovanja, akciono istraživanje je forma kontinuiranog stručnog usavršavanja koje se bazira na pitanjima čiji odgovori pomažu da se poveća efikasnost i efektivnost onoga ko vrši istraživanje. Prvi korak istraživanja podrazumeva da nastavnici identifikuju elemente svojih predavanja ili procesa učenja svojih učenika, koje bi želele da unaprede. Nakon ovoga sledi pojašnjenje pedagoških teorija koje služe kao osnova, i koje se koriste kao osnova za formulisanje pitanja. Sledi odgovor na ova pitanja kroz prikupljanje i analizu podataka koji pokazuju rezultate određenog pristupa (na primer, podaci o rezultatima učenika nakon primene određenog načina predavanja). Dobijene informacije pokazuju uspešnost dotadašnjih aktivnosti i u mogu da se podele sa kolegama.

Obuka jedan-na-jedan

Ova obuka se zasniva na odnosu između stručnjaka i polaznika, a za cilj ima poboljšanje aktivnosti i rezultata polaznika. Instrukcije onoga ko drži obuku bi trebalo da se prilagođavaju sposobnostima i napretku polaznika. Akcenat je na tome da se polazniku pruže veštine i samopouzdanje koje su mu potrebni kako bi samostalno donosio odluke i postavljao sopstvene profesionalne standarde.

Radna grupa (u obrazovanju)

Grupa nastavnika i drugih stučnjaka koji razmenjuju znanje i iskustvo kako bi na redovnoj bazi bili informisani o radu i učenju ostalih članova, a sa ciljem da se pruži podrška realizovanju ciljeva svih članova grupe.

Kontinuirano stručno usavršavanje

Aktivnosti učenja i obuke koje stručnjaci primenjuju kako bi stalno radili na poboljšanju svojih aktivnosti i ostali u toku sa svim novinama. Nastavnici stručnih predmeta obično žele da poboljšaju svoje razumevanje dobrih pedagoških praksi, ali i ostanu u toku sa novim procesima i aktivnostima koje se sprovode u okviru industrijske grane koju pokrivaju.

Razvoj kroz grupne obuke

Oblik kontinuiranog stručnog usavršavanja koji se od dosadašnjih razlikuje po tome što se znanje i iskustvo ne prenose sa jednog stručnjaka na jednog polaznika, već dva ili više nastavnika ili koledža sarađuju kako bi učili jedan od drugog. Ova vrsta saradnje se obično fokusira na interakciju kako bi se razvio nov pristup i često kao osnovu ima akciono istraživanje.

Mentorstvo

Odnos jedan-na-jedan između stručnog mentora i manje iskusnog polaznika. Uloga mentora je da pruži podršku i poveća samopouzdanje kroz savete o profesionalnom razvoju, zdravom odnosu prema poslu i integraciji u profesionalnu kulturu određene organizacije ili profesije.

Pedagoški pristupi

Pristupi organizovanju nastave koji se zasnivaju na različitim teorijama o ljudskoj spoznaji, razvoju, ponašanju i sticanju veština, a koji su prilagođeni potrebama učenika i stilu predavanja nastavnika.

Pedagogija

Teorija i praksa organizovanja nastave. U užem smislu, pedagodija se odnosi na teoriju i praksu pri organizovanju nastave za decu, dok se andragogija bavi obrazovanjem odraslih.

Ako vam je ovaj deo magazina bio od koristi, podelite to sa nama i pišite nam na VEE@britishcouncil.org