"Komunikacija je nešto više od razgovora dvoje ljudi; ona se zasniva na vašoj percepciji toga kako svet reaguje na vas i kako vi odgovarate na tu reakciju."

Odnos koji imamo sa svetom oko nas može biti razložen na veliki broj segmenata među kojima su: naš odnos prema nama samima, prijatelji i porodica, aktivnosti, mesta i trenuci. Kada vodite određenu aktivnost, bez obzira na to da li je u pitanju čas nekog stručnog predmeta ili sastanak višeg rukovodstva, vaše ponašanje utiče na ponašanje ljudi oko vas.

Komunikacija je sedam procenata verbalna i čak 93 procenata neverbalna. U neverbalnom delu, 55 procenata se svodi na govor tela, a 38 procenata na način na koji izgovarate nešto. Ono što radimo sa svojim telom ima veliki uticaj na ljude oko nas, posebno one na koje želimo da izvršimo određeni uticaj. Evo nekoliko saveta kako da efektivno koristite položaj svog tela i prostor oko vas.

Izraz lica

Kada se obraćate publici, vaše lice ima moć da podigne ili spusti samopouzdanje. Ukoliko ne održavate kontakt očima sa svojim slušaocima, ili vaš izraz lica nije u skladu sa onim što govorite, distanciraćete svoju publiku od sebe i svoje poruke.

Osmeh ima veliki potencijal, čak i onda kada ne možemo da vidimo osobu dok se smeje, možemo da osetimo taj osmeh putem telefona ili vidimo kada se neko "smeje očima", što stvara osećaj topline. Jedan od glavnih načina da izgradite dobar odnos sa nekim koga slušate jeste klimanje glavom i osmehivanje. Osmeh može biti važniji od razgovora kada prolazite pored nekoga u hodniku. Ovi mali momenti će u trenutku poboljšati sliku o vama u glavi onoga ko prima poruku.

Koraci koji će vam pomoći:

  1. Smešite se
  2. Održavajte kontakt očima. Ukoliko govorite pred grupom, važno je da se povežete sa ljudima koji se nalaze u različitim delovima prostorije.
  3. Klimajte glavom

Određivanje "pozicija u prostoru"

Setite se nekog negativnog iskustva. Razmislite gde se on desio. Sada razmislite o tome kako se osećate kada vidite to mesto. Sigurno nije lep osećaj, zar ne? Ako želite da saopštite neke loše vesti i to uradite na istom mestu na kom držite predavanje, postoji mogućnost da ćete "ugroziti" to mesto i da će ono sada stvarati negativni osećaj kod vaših slušalaca.

Kada komunicirate sa grupom, obratite pažnju na to šta radite i gde. Ukoliko želite da budete zabavni, izaberite mesto na kom ćete stajati, ako želiti da budete strogi, izaberite neko drugo. Ja koristim posebno mesto kada želim da podsetim slušaoce na pravila. Ono se uvek nalazi pored zida i daleko od mesta na kome stojim kada govorim. Ove pozicije podsvesno pripremaju grupu za određen način razmišljanja koji želite da podstaknete i sprečava pojavu nejasnih poruka.

Koraci koji će vam pomoći:

1. U svojoj glavi odredite različite tačke u prostoru ili koristite markete.

2. Nemojte da mešate emocije ili poruke između različitih pozicija. Na primer, nemojte da se šalite dok ste na mestu na kom ste inače ozbiljni.

3. Uvek koristite ove pozicije i nemojte da ih preskačete tokom dijaloga.

4. Ukoliko razgovarate samo sa jednom osobom, i ona sedi, sedite ili kleknite pored njih. Ovo je razlika između razgovar sa nekim i držanja monologa. Intimnost.

Položaj ruku

Često se govori da bi nastavnici, moderatori i govornici trebalo da koriste ruke tokom govora, što je odlično ukoliko se radi sa nekom svrhom. Svaki pokret bi trebalo da predstavlja nešto; u suprotnom svaki pokret će stvarati problem jer će biti u suprotnosti sa vašim rečima i odvlačiće pažnju publike od onoga što govorite, posebno članovima grupe koji vizuelno uče.

Koraci koji će vam pomoći:

1. Snimite se tokom sesije.

2. Pogledajte snimak.

3. Zapitajte se da li vaši pokreti ruku odgovaraju onome što govorite.

4. Razmislite da li bi trebalo da promenite nešto.

Upravljanje našim pokretima dosta utiče na atmosferu koju stvaramo, način na koji postižemo svoje ciljeve i odnose koje izgrađujemo. Odredite svoje prioritete u 55 procenata svoje komunikacije kako biste mogli da budete još bolji.

Autor: Kevin Džordž

Kevin Džordž je konsultant koji se bavi procenom performansi ljudi. Njegov posao je fokusiran na razvoj koji je vođen ponašanjem. Uspešno je vodio programe koje su organizovali Premijer liga, British Council i Institut za konsultante. Preko 50.000 ljudi iz celog sveta je učestvovalo u njegovim programima.

Ako želite da podelite svoje mišljenje o ovom tekstu, pišite nam na VEE@britishcouncil.org i priključite se diskusiji. Saznajte kako da predložite svoj tekst za neki od narednih brojeva magazina.