Ustaljeni modeli stručnog usavršavanja obično podrazumevaju obuke koje vode stručnjaci i koje su prilagođene potrebama pojedinačnih nastavnika. Govorimo o kontinuiranom stručnom usavršavanju koje prati iskustva i učenje nastavnika, što doprinosi poboljšanju budućih aktivnosti u organizovanju nastave.

Međutim, koledž Stivenson koji se nalazi u Velikoj Britaniji istražuje drugačiji model: razvoj kroz grupne obuke.

Ovaj model je bio veoma uspešan u pružanju podrške tokom predavanja i učenja.

Majkl Filding je definisao ovaj model kao "obuku koja funkcioniše kroz interakciju i pomaže učesnicima da se otvore i podele svoja iskustva sa drugima". Ovaj pristup se razlikuje od kontinuiranog usavršavanja zato što podrazumeva interakciju i međusobni razvoj pojedinaca i organizacija i zbog toga što prepoznaje da svaka strana u toj interakciji ima nešto da ponudi. Proces dosta koristi informacije dobijene istraživanjem, koje uključuje i zajedničko ispitivanje.

Svestan ovih činjenica, koledž Stivenson je započeo saradnju sa još četiri koledža i grupom stručnjaka u oblasti kreativnih tehnologija među kojima su bili veb dizajneri, animatori, filmski studio i izdavači kako bi oformili radnu grupu. Želeli su da ova grupa, kroz saradnju i razmenu ideja, poboljša proces dizajniranja nastavnog programa. 

Svi partnerski koledži su pozvani na zajedničke obuke i sastanke pre početka projekta, na kojima su davali svoje ideje za nastanak novih materijala nastavnog plana. Učesnici su se nakon toga sreli sa stručnjacima iz različitih oblasti kako bi diskutovali i razmenili ideje o najboljim načinima za nastanak ovih materijala. Ovo je uključivalo i razgovore o veštinama i procedurama koje bi doprinele ovom procesu. Nakon što su materijali sastavljeni, svaki od koledža je bio uključen u procenjivanje njihovog kvaliteta. Stivenson je prikupljao kvalitativne i kvantitativne podatke partnerskih koledža, a istovremeno je sprovodio interni proces ocenjivanja sa zaposlenima. Organizovali su i fokus grupe sa učenicima kako bi ocenili rezultate projekta.

Zaključili su da je ovaj model usavršavanja bio veoma uspešan pri razvoju materijala za učenje i unapređenju veština nastavnika.

Sastanci povodom razvoja materijala, na kojima su učestvovali nastavnici stručnih predmeta kao i stručnjaci iz oblasti komercijalnog dizajna, su bili veoma produktivni pri izradi odgovarajućih materijala. Ovi sastanci su pogotovo bili korisni pri izradi inovativnih digitalnih materijala koji su predstavljali kombinaciju praktičnog iskustva dizajnera i svesnosti nastavnika o potrebama njihovih učenika.

Proces ocenjivanja i uključenost različitih koledža pružili su nastavnicima priliku da naprave različita unapređenja, podstakli na razmišljanje o samom programu ali i na učenje na osnovu iskustva drugih.

Pročitajte više o ovom projektu.

Ako želite da podelite svoje mišljenje o ovom tekstu, pišite nam na VEE@britishcouncil.org i priključite se diskusiji. Saznajte kako da predložite svoj tekst za neki od narednih brojeva magazina.