Ako želite da povećate kvalitet svoje nastave, ali ne znate na koje oblasti da obratite pažnju, ili kakvi su međunarodni standardi, ovaj tekst bi mogao da vam pomogne.

Fondacija za obrazovanje i obuke je objavila profesionalne standarde za nastavnike u Engleskoj.

Standardi veoma jasno ukazuju na očekivanja koja postoje u smislu efektivnih praksi tokom obrazovanja i obuka. Oni omogućavaju nastavnicima i drugim učesnicima u obrazovanju da uoče oblasti važne za njihov profesionalni razvoj. Standardi mogu da se koriste kao podrška prilikom obuke mladih nastavnika i pruže nacionalni standard koji organizacije mogu da koriste prilikom razvoja svojih zaposlenih.

Standarde iz 2014. godine su dizajnirali nastavnici kako bi organizovali stručne aktivnosti koje će motivisati učesnike u obrazovanju i pružiti podršku prilikom obuke koja kao cilj ima veću stručnost nastavnika.

Standardi se odnose na tri ključne oblasti: profesionalne vrednosti i karakteristike, poznavanje i razumevanje struke i profesionalne veštine.

Na početku ćemo pokriti deo koji se odnosi na vrednosti i karakteristike. Nastavnici bi stalno trebalo da razmišljaju o tome koje aktivnosti im odgovaraju, ali i da preispituju svoj stav i razgovaraju sa kolegama kako bi bili sigurni da stalno rade na svom usavršavanju. Trebalo bi da inspirišu i motivišu učenike kroz inovacije, kreativnost i strast prema predmetu koji predaju, a u isto vreme promovišu inkluziju i poštuju različitost. Takođe, trebalo bi da blisko sarađuju sa ostalim kolegama kako bi radili na svom stručnom razvoju.

Druga od ove tri oblasti se odnosi na poznavanje i razumevanje struke. Ova oblast govori o tome da bi nastavnici stalno trebalo da budu u toku sa novinama u svojoj oblasti kroz istraživanje, kao i da primene svoje teorijsko znanje u učionici. Nastavnicima se savetuje da upotrebe ovo znanje kako bi razvili i promovisali pozitivan odnos prema učenju, a da u isto vreme procenjuju efikasnost svojih aktivnosti u odnosu na kolege kako bi jasno sagledali rezultate. Na kraju, nastavnici bi trebalo da dobro razumeju svoju ulogu i odgovornost koju imaju u procesu obrazovanja.

Poslednja oblast standarda pokriva profesionalne veštine. Nastavnici bi trebalo da planiraju svoja predavanja tako da ona budu efektivna i izlaze u susret potrebama svakog učenika, motivišu ih da postignu uspeh i napreduju, a u isto vreme stvara bezbednu i inkluzivnu atmosferu za učenje. Nastavnici bi trebalo da omoguće svojim učenicima da podele odgovornost za svoje učenje i učine ih delom procesa ocenjivanja. Trebalo bi da promovišu pozitivne strane tehnologije i učenicima pruže podršku kada su u pitanju njihove potrebe u oblasti engleskog jezika i matematike. Nastavnici bi trebalo da sarađuju sa svojim kolegama kako bi kontinuirano radili na svom stručnom usavršavanju.

Nadamo se da smo vam razjasnili osnove Profesionalnih standarda nastavnika iz 2014. godine. Za više informacija molimo vas da posetite sajt Fondacije za obrazovanje i obuku.

Na ovom linku možete da pročitate ceo dokument standarda na engleskom jeziku.

Ako želite da podelite svoje mišljenje o ovom tekstu, pišite nam na VEE@britishcouncil.org i priključite se diskusiji. Saznajte kako da predložite svoj tekst za neki od narednih brojeva magazina.