Gost klinike za veštine ovog meseca je Afšan Bakš, Specijalista za obrazovanje u Evolve Global Solutions. On odgovara na vaša pitanja vezana za profesionalni razvoj.

Kako da nastavnici pronađu vremena da ostanu u toku sa novostima u njihovom sektoru/industriji kada se tehnologija menja tako brzo?

Krucijalno je da kao nastavnici i treneri predmeta u stručnim školama imamo u vidu da ono što predajemo u  učionicama mora biti savremeno i relevantno. Sećam se jedne priče s početka moje karijere u edukaciji koja dobro ilustruje ovu poentu. Tim koji podučava građevinarstvo je pozvao predstavnike građevinske firme u njihovu školu. Učenici su učili kako da naprave drvene stepenike za stepenište. Jedan od predstavnika iz industrije je ukazao na to da je nepotrebno da ih učimo tome jer je praksa u industriji da se ovi delovi poručuju već gotovi i da bi bilo mnogo važnije da ih naučimo kako se ovi delovi instaliraju. Nastavnici su zamolili predstavnike industrije da pogledaju njihov ceo nastavni program i da predlože izmene. Takođe, imao sam priliku da posetim škole čija je oprema zastarela zbog nedostatka sredstava, ali čak i da imaju određena sredstva jako je teško ispratiti brze promene u industriji. Kako god gledamo na to, imperativ je da znanja iz određenog sektora ili industrije budu savremena.

 

Jedan od načina da se znanje učini aktuelnim jeste da se posete i projekti učine sastavnim delom časova, samim tim će i predmet biti zanimljiviji i pratiće inovacije u industriji. 

Evo nekih saveta koji mogu biti od pomoći:

  • Odvedite svoje učenike u posetu partnerima. Na ovaj način ćete i vi i vaši učenici imati uvid u aktuelnu tehnologiju i pristupe koji se koriste, a na taj način će i ceo predmet biti zanimljiviji. 
  • Ukoliko niste u mogućnosti da odete u posetu partnerima onda:
  1. pozovite partnere da posete vašu školu jer će možda biti u mogućnosti da pokažu neke od načina rada ili će moći da ponesu opremu i pokažu je učenicima
  2. pronađite video snimke koji prikazuju tehnologiju ili načine rada u vašoj industriji. Ukoliko ne možete da pronađete video snimke kontaktirajte partnere ili udruženja iz industrije jer možda oni poseduju neke video materijale ili zatražite dozvolu od nadležnih da sami snimite neki materijal. 
  • Čitajte blogove i priključite se mrežama koje su povezane sa vašim sektorom ili industrijom. Imaćete uvid u članke i najnovije ideje kao i opcije, izazove i šanse koji su prisutni u sektoru jednostavnim listanjem. 
  • Zapratite relevantne kompanije iz industrije i ključne ljude na Tviteru, Fejsbuku, Linkdinu i na drugim društvenim mrežama.  Veoma brzo ćete steći uvid u to šta se dešava sa vašim sektorom. 
  • Dajte svojim učenicima istraživački ili projektni zadatak baziran na najnovijim promenama u vašem sektoru. Zamolite svoje učenike da zaključke prezentuju vama i ostatku odeljenja. 

Od suštinske je važnosti ostati u toku sa novostima u bilo kom polju, a naročito u oblastima koje su povezane sa tehnologijom - trendovi, najbolje prakse, alati i ostalo. Iako je veoma važno da budete u toku sa novostima kako bi vaše znanje bilo relevanto za vaše učenike, takođe pomaže i vama da ostanete zainteresovani i inspirisani. 

Siguran sam da postoji i nebrojano drugih načina da budete obavešteni o novostima. Ukoliko ovo čitate sada i želite da doprinesete pošaljite nam email sa vašim primerima kako saznajete novosti iz vaše oblasti. Da li aktivno istražujete, kupujete nove knjige ili koriste neku od tehnika koje su gorepomenute?

Kako da kolektiv ostane motivisan da profesionalni razvoj stavi na prvo mesto kada im je odbojno da probaju nove pristupe koji možda neće uspeti?

Ovde su ključne reči motivacija i podrška!

Prvo hajde da razmotrimo ovo – Najefikasniji način da razvijate ljude jeste da se udaljite od konvencionalnih pristupa i da se umesto toga omogući ljudima da se razvijaju na individualnom nivou. Naravno kolektiv će učestvovati u treningu ali se generalno treninzi percipiraju kao dosadni i kolektiv neće želeti da odvaja vreme za ove aktivnosti! Ali ukoliko se ovo sagleda iz drugog ugla, umesto da trening posmatramo kao pripremu za posao, možemo ga posmatrati kao trening individualaca koji čine kolektiv. Ovom izmenom perspektive trening prerasta tradicionalni posao, znanje i sposobnosti i kreira zanimljivije, korisnije i motivišuće šanse za vas i kolektiv.  

Svi želimo da ostanemo u svojim zonama komfora, plašimo se da će promene učiniti da izgledamo loše ili da će nas ismijati. Ipak, ukoliko se ja osećam bezbedno i podržano onda ću biti ohrabren da probam neke nove pristupe. Takođe, ja ću biti ohrabren da pitam za pomoć ili da kažem da nešto ne razumem. Kreiranje okruženja koje pruža podršku jeste osnova prilikom zahteva stručnom kadru da profesionalni razvoj stavi kao svoj prioritet. Hajde da razmišljamo o učionici, mi ulažemo dodatne napore da pružimo podršku i da kreiramo toplu atmosferu našim učenicima. Mi podržavamo naše učenike da probaju nove stvari i kažemo im da smo tu za njih da ih podržimo i vodimo. Menadžeri za obrazovanje i lideri će imati mnogo koristi ukoliko kreiraju slično okruženje za svoje zaposlene. Ukoliko prenosimo i usvajamo tehnike koje koristimo u učionici da bi izvukli najbolje iz svojih učenika onda moramo učiniti isto i za svoje zaposlene kako bi bili više uključeni. 

Ovo pitanje me podseća na jedan konkretan pristup u čijoj sam primeni imao udela. Ovaj pristup se naziva Eksperiment Podrške i on je razvijen od strane Geof Petija koji je jedan od vodećih eksperata Velike Britanije u oblasti nastavnih metoda. U ovom pristupu kadrovi su ohrabreni da kreiraju male "prijateljske" ili mentorske grupe. Grupe se sastaju u redovnim intervalima i biraju aspekte svog rada koji žele da unaprede. Iz ličnog iskustva sam video da je bolje da se grupišu ljudi koji žele da rade na istoj temi. Na primer: Ja želim da radim na primeni većeg broja nastavnih pristupa zato će biti bolje da radim sa malom grupom kolega koji su takođe zainteresovani za to. Alternativno, grupa pomaže svakom članu da smisli svoj plan i da mu pomognu da izvrši istraživanje. Svaki član grupe vrši svoj  "eksperiment" i posmatra rezultate. Rezultati i zaključci se prenose grupi na sledećem sastanku. Grupa treba da se ponaša kao grupa kritičnih prijatelja. Ukoliko rezultati eksperimenta nisu pozitivni onda grupa treba da radi zajedno na tome da se  detaljnije sagleda eksperiment kako bi mogao da se ponovi drugi ili treći put. Ukoliko i posle trećeg ponavljanja eksperiment pokazuje negativne rezultate onda je preporuka da se sa eksperimentnom prekine i počne sa traženjem novog rešenja.

Mislim da se Eksperiment Podrške može primeniti na velikom broju scenarija koji ne moraju nužno imati veze sa obrazovanjem. 

Pročitajte više o ovom pristupu. 

Podučavanje i mentorstvo zvuče kao sjajna ideja za nastavnike ali kako da se oni primene uspešno?

Ja bih išao tako daleko da mogu da kažem da je kultura zasnovana na podučavanju i mentorstvu neprocenjiva. Svi mi imamo jednog ili više kolega u svom krugu koji su sjajni kada vam je potrebna pomoć da donesete odluku ili rešite neki problem. Ključ je da osoba koja traži podršku (traži mentorstvo) razume svoj problem a da osoba koja nudi pomoć (mentorstvo) ne završi sa tuđim problemima! Kao prvi korak ja bih razmišljao o tome da se uradi trening na temu svesnosti o tome šta zapravo podučavanje i mentorstvo treba da budu i kako treba da funkcionišu, kao i o njihovim benefitima.

Novi nastavnici bi sigurno imali neku formu mentorstva, kao uvod u njihov rad na predmetu, ali bi im sigurno značilo da nastave da imaju kontinuirano takvu podršku. Kada bi iskusili značajne benefite ovakvog načina rada, bili bi sjajni zagovornici ove prakse – njihova zapažanja bi mogla da se koriste na posterima u  vidu inspirativnih priča i citata, mogli bi da se koriste u svrhe marketinga ili za komunikaciju na društvenim mrežama.

Nastavnici koji su iskusniji sigurno neće osećati potrebu za mentorstvom, za ove grupe ja bih predložila sledeće:

  • Da se formira mentorska grupa sa kolegama koji imaju sličnu dužinu radnog staža.
  • Mogu postati dobra baza za odabir mentora. Ukoliko se radi kvalitetno, onda i sam mentor može dobiti skoro isto kao i osoba koja traži mentorstvo. Ovo je sjajno iskustvo i za samog mentora koji može imati eureka momente tokom procesa! Zbog toga su razvoj sposobnosti i trening neophodni.

Još jedan pristup jeste da se angažuju mentori za specifične sposobnosti, na primer da se za mentore postave nastavnici koji u svojim predavanjima više koriste tehnologiju. Mentori koji na primer dobro koriste diferencijaciju i slično.

U cilju toga da se ovakav način rada održi potrudite se da se uspesi javno priznaju i slave tokom godine kao i da se održavaju redovni treninzi za mentore i osobe kojima su mentori potrebni. Ukoliko se u ovaj pristup uključi čitava organizacija onda će se vremenom ukoreniti u kulturu same organizacije. 

Pre nekoliko godina vodio sam trening koji se zove Profesionalni dijalog kao način da se kolege iz iste grupe podrže prilikom procene napretka. Pročitajte više o ovom pristupu.

Jednostavnost ovog pristupa ogleda se u tome što kada naučimo kako se vodi strukturisana diskusija (profesionalni dijalog) možemo da radimo jedni sa drugima kao mentori i da podržavamo razvoj, da gradimo sposobnosti i da kreiramo rešenja za različite probleme. Koristio sam profesionalni dijalog ne samo sa svojim kolegama (nastavnicima, trenerima, menadžerima i liderima) već sam ga uspešno primenjivao i u radu sa učenicima. Probajte!

Kako da učinim moje časove zanimljivijim kako se moji učenici ne bi dosađivali?

Najbolji način da se ritam i pažnja drže na visokom nivou jeste da se stalno kombinuju različiti pristupi i aktivnosti. Ipak, nemojte preterivati, jer je vaš prioritet da učenicima prenesete znanje! Previše promena aktivnosti može zbuniti učenike.

Posmatrajte svoje grupe dok radite različite aktivnosti i obratite pažnju na one aktivnosti koje daju najbolje rezultate - na primer one koje su bile najzanimljivije, najizazovnije i one koje su dale najbolje rezultate u učenju. Ili jednostavno pitajte vašu grupu koje aktivnosti su im se najviše svidele i zašto. Probajte da imate miks sledećih stvari: sopstveni input, rad grupe, prezentacije, rad u parovima, diskusije, praktični zadaci, itd. 

Za neke nastavnike može biti dobro da daju svojim učenicima mogućnost da vrše istraživanje samostalno. Ovaj pristup omogućiće učenicima da samostalno obavljaju istraživanje i da samostalno uče dok bi se vreme u učionici iskoristilo na upotrebu novostečenih saznanja. 

Nemojte se plašiti da probate nešto novo (sve dok je bezbedno) i redovno proveravajte znanje putem postavljanja pitanja, kvizova, praktičnih testova i posmatrajte kakav je ishod.

Drugi razlozi zbog kojih se učenici mogu isključiti jeste da nisu dovoljno izazvani ili zato što se osećaju zapostavljenim. Napravite lakše i teže zadatke. Ovo postaje lakše kada upoznate svoje učenike. Često možete imati učenike u istoj grupi koji nemaju isti nivo znanja, zato morate da ceo proces učenja prilagodite na indiviualnom nivou. Učenicima je takođe dosadno ukoliko im kažete da rade nešto što oni ne percepiraju relevantnim. Pokušajte da učinite vaše predmete zanimljivim ili pokušajte da predočite rezultate učenja vašim učenicima i kako su ti rezultati povezani sa industrijom, sektorom ili predmetom. 

Ukoliko imate pitanja za gosta klinike za veštine, a vezano za bilo koju temu, molimo vas da nam pošaljete email.

O Afšan Bakšu, specijalisti za obrazovanje u Evolve Global Solutions 

Afšan ima preko 20 godina iskustva u liderstvu  i u oblasti stručnog obrazovanju ne samo u Velikoj Britaniji već globalno. Njene specijalnosti su: podučavanje, poboljšanje kvaliteta, inspekcija, menadžment promene, predavanje i učenje, liderstvo, podrška učenicima, odnosi između zajednice i kompanija, razvoj posla, preduzetništvo. 

U septembru 2015. godine Afšan je osnovao Global Solutions d.o.o. i sada vodi veliki broj projekata na kojima pruža stručnu pomoć organizacijama kao što su British Council, škole u Velikoj Britaniji i svetu, kao i nacionalne i vladine agencije. 

Afšan je takođe trenirala druge trenere i podržala je mnoge menadžera i nastavnika u sektoru obrazovanja da prevaziđu izazovne situacije, da implementiraju promene i razviju lične ili sposobnosti svojih timova. 

Afšan je sa uspehom vodila projekte u oblasti obrazovanja u: Velikoj Britaniji, Italiji, Irskoj, Španiji, Holandiji, Indiji, Južnoj Africi, Tunisu, Tanzaniji, Jordanu, Omanu, Tajlandu, Vijetnamu, Indoneziji, Kazahstanu, Keniji, Nepalu, Šri Lanki i Maroku.

Pročitajte više o Evolve Global Solutions i Afšan Bakš.

Kontaktirajte Ašfan