Nastavnici stručnih predmeta su dugo smatrani "dvostrukim stručnjacima" zbog toga što su morali da poseduju dve odvojene grupe veština. Prvo, morali su da budu ekspertu u organizovanju nastave i predavanju, odnosno morali su da budu upoznati sa pedagoškim pristupima. Sa druge strane, morali su da budu stručnjaci za oblast u kojoj su se specijalizovali. Ali da li postoji i treća grupa veština koja im je potrebna?

Da li bi zapravo trebalo da ih zovemo "trostrukim stručnjacima"?

Nastavnici moraju konstantno da ulažu u svoje stručno usavršavanje kako bi bili upoznati sa najnovijim pristupima iz obe stručne oblasti – i kako bi obezbedili balans između njih. Kada je u pitanju pedagoški aspekat, ovo može da uključuje nove pristupe ocenjivanju, nove načine upotrebe tehnologije koji služe većoj inkluzivnosti učenika ili procenu svojih aktivnosti kroz razgovor sa kolegama. Kada je u pitanju druga oblast, ovo može da uključuje učenje o najvažnijim tehnološkim otkrićima koja su važna za određeno radno mesto, ili razvoj novih prepreka sa kojima se određena grana suočava, kao što je recimo globalizacija.

U različitim kontekstima širom planete, postoje različiti naglasci na svaki od ova dva aspekta koji se iskazuju kroz proces regrutacije, profesionalnog razvoja i karijernog razvoja. U nekim zemljama, nastavnici se biraju iz same grane, a za njihovo zaposlenje su veoma važni poslovi u struci koje su do tada obavljali. U drugim zemljama najvažnija je potvrda koja dokazuje da su sertifikovani nastavnici. Suočavanje sa izazovom dvostruke profesije je nešto o čemu British Council vodi računa, bez obzira na to gde sprovodimo svoje aktivnosti.

Postoje različiti izazovi sa kojima se susreću nastavnici koji prioritet daju kontinuiranom stručnom usavršavanju, kada se suočavaju sa velikom količinom pritisaka koje koledž nosi sa sobom. Ova tabela, koja je uzeta iz istraživanja, koje je 2013. godine izvela Dženet Hamilton Broud, pokazuje načine na koje nastavnici u Engleskoj mogu da održe nivo informisanja i stručnosti u izabranoj oblasti.

Izveštaj "Radi se o radu" koji je sastavila Komisija za stručno obrazovanje i učenje odraslih u 2013. godini je pokazao da je pristup industrijski standardizovanim objektima i materijalima bio jedan od ključnih načina da se zadrži jasan "uvid u rad" u razvoju i organizovanju nastave stručnih predmeta. Ovo ukazuje na to da će nastavnici imati više koristi od ove vrste aktivnosti koju su najmanje u stanju da obavljaju – kao što je organizovanje praksi za učenike.

Nedavno je u Velikoj Britaniji, bilo reči o "trostrukoj stručnosti" koja podrazumeva da nastavnici moraju da budu stručni u tri obasti kako bi se osiguralo da su veštine koje prenose na svoje učenike u skladu sa potrebama lokalnog, nacionalnog i globalnog tržišta rada. An Hodžson, iz Instituta za obrazovanje, je opisala ove oblasti veština i karakteristika koje uključuju:

  • brigu o svim mladim i odraslim članovima lokalne zajednice
  • razumevanje uloge obrazovne institucije u zajednici
  • kapacitet za istraživanje zajednice kao i lokalnih i regionalnih potreba kako bi se identifikovale potrebe i uvele pozitivne promene
  • sposobnost da se stupi u saradnju sa različitim organizacijama i drugim stručnjacima
  • razumevanje politika i načina na koje se one odnose na praksu u TVET sistemu
  • visok stepen razvijenosti komunikacionih i međuljudskih veština

Ovo izdanje magazina Vocational Education Exchange sadrži analize koje ukazuju na različite vrste aktivnosti stručnog razvoja koje mogu da podrže nastavnike da razviju sve aspekte trostruke stručnosti.

Podelite svoja iskustva: Smatrate sebe dvostrukim ili trostrukim stručnjakom? Koji su ključni izazovi sa kojima se suočavate prilikom svog stručnog usavršavanja? Šta je po vama najefikasnija vrsta kontinuiranog stručnog usavršavanja? Odgovorite nam putem email-a VEE@britishcouncil.org.