Prošlog meseca, sa vama smo podelili savete koji su vam objasnili kako digitalna tehnologija može da unapredi predavanje i učenje. Ovog meseca se fokusiramo na stvari koje smo naučili i uspehe koje smo postigli.

Koledž u Glazgovu je uspešno počeo da koristi elektronsko ocenjivanje koje digitalno prati napredak učenika, komentare nastavnika i uspeh koji su postigli. Inspirisani ovim načinom ocenjivanja, sa vama želimo da podelimo deset razloga zbog kojih ono pomaže učenicima da saznaju više iz komentara nastavnika, podstiče na razmišljanje o tome šta su postigli i proslavlja uspeh svakog učenika.

Podstiče na razmišljanje o tome šta smo postigli:

  • Prati uspeh tokom vremena – elektronsko ocenjivanje čuva informacije koje su bitne za učenje i pomaže učenicima da prate svoj uspeh tokom određenog vremenskog perioda. Koledž je otkrio da je ova vrsta ocenjivanja omogućila učenicima da ponovo pregledaju svoje stare zadatke i nauče nešto iz svojih grešaka. Učenici su bili motivisani da vide neprekidan aspekt učenja.
  • Detaljna slika o procesu učenje – upotreba elektronskog ocenjivanja pomaže učenicima da sastave detaljnu sliku svog uspeha. Pisani zadaci mogu digitalno da se čuvaju, ali ima još mnogo načina na koji mogu da se ostvare potencijali ovog načina ocenjivanja. Video snimci, fotografije i audio klipovi takođe mogu da pomognu učenicima da dožive kompletnu sliku svog iskustva u stručnom obrazovanju.
  • Postavljanje specifičnih pitanja – podstaknite svoje učenike na razmišljanje tako što ćete im postavljati pitanja. Ugradite ovo u elektronsko ocenjivanje. Možete da tražite da detaljno opišu aktivnosti koje su prošli, kvalitet i preciznost svog rada, metode koje su koristili ili svoje viđenje procesa učenja.
  • Lakši pristup komentarima nastavnika – čuvanje komentara na jednom mestu omogućava učenicima da im pristupe onda kada su spremni. Ovakve komentare je teže izgubiti nego one zapisane na papiru. Upotreba elektronskog ocenjivanja olakšava učenicima da svate komentare i ideje nastavnika.

Poboljšava učenje na osnovu komentara nastavnika:

  • Prati razvoj učenika – elektronsko ocenjivanje omogućuje nastavnicima da prate uspeh učenika tokom vremena. Nastavnici na ovaj način mogu da vide u kojim oblastima učenici napreduju i lakše prepoznaju učenike kojima je potrebna pomoć.
  • Olakšava ocenjivanje odseka – ovaj način ocenjivanja je pomogao koledžu da poboljša procese ocenjivanja čitavih odseka. Nastavnici su mogli da pokažu da su njihovi komentari bili jasni i od pomoći učenicima.
  • Uvođenje inovacija u fazama – primena digitalnih tehnologija u učionicama može da stvori izazove. Međutim, ove izazove možemo da prevaziđemo ukoliko polako uvodimo promene. Koledž je ovo primenio tako što je prvo uveo elektronsko ocenjivanje za samo 50 učenika. Ovaj broj se kasnije povećavao nakon što se veći broj nastavnika navikao na nov sistem.

Isticanje uspeha učenika i drugi korisni saveti:

  • Isticanje uspeha – čuvanje informacija o radu učenika na jednom mestu im pomaže da pokažu svoja dostignuća drugima. Posebno je važno to što učenici nakon završetka kursa imaju jedan dokument u kome je detaljno opisan proces kroz koji su prošli i kao i njihov uspeh tokom kursa, koji mogu da pokažu potencijalnim poslodavcima.
  • Upotreba programa sa kojima su upoznati – ovaj način ocenjivanja mora da bude dostupan i učenicima i nastavnicima. Upotreba programa sa kojim su upoznati i nastavnici i učenici pomaže u prihvatanju promena i povećava njihovu uključenost. Prema koledžu, Microsoft paketi su veoma laki za upotrebu, ali ukoliko želite da ostavite profesionalni utisak koji će se svideti budućim poslodavcima, možete da koristite i program "iBooks Author".
  • Inkluzivna nastava – disleksični učenici mogu da sačuvaju svoj rad u formatima koji im odgovaraju. Koledž je došao do zaključka da disleksični učenici mnogo lakše pristupaju komentarima nastavnika, imaju više samopouzdanja i bolje pokazuju svoja dostignuća.