Od prvog izdanja koje je objavljeno u aprilu, magazin Vocational Education Exchange je sada dostupan u osam zemalja Zapadnog Balkana i Centralnog Kavkaza, i imao je preko 100.000 poseta. Sada je dostupan na devet jezika pa je dostupan za preko 150.000 nastavnika koji se bave stručnim obrazovanjem.

Naši čitaoci imaju priliku da se upoznaju sa tekstovima i materijalima koji su sastavljeni u Velikoj Britaniji, i podele sopstvene primere i ideje. Nadamo se da će nakon ovog probnog perioda, zaposleni u stručnom obrazovanju iz celog sveta dobiti priliku da urade isto!

Peto izdanje je bilo najpopularnije u većini zemalja, u kom smo najviše govorili o šansama za zaposlenje i ključnim veštinama. Jedino su čitaoci iz Kosova i Srbije bili više zainteresovani za treće izdanje, koje se ticalo uključenosti poslodavaca.

U magazinu smo imali tekstove koje je pisalo preko 40 britanskih autora, a najčitaniji su bili oni koju su davali savete, analizirali praktične primere ili nudili korisne materijale čitaocima.

Naši čitaoci dosta razmišljaju o karijerama mladih ljudi sa kojima rade. U vrhu naše liste najčitanijih tekstova su oni koji pomažu nastavnicima da pripreme mlade za buduće radno mesto, omoguće učenicima da steknu veštine koje će im biti potrebne, pokažu mladima kako da pravilno koriste LinkedIn i kako da postignu uspeh na globalnom tržištu rada.

Posmatrajući sve što smo postigli u 2016. godini, uvereni smo da je naš magazin proširio vidike i naveo naše čitaoce na razmišljanje. Nadamo se da smo sa vama podelili materijale i alate koji mogu praktično da se iskoriste u učionicama u celom svetu.

Nova godina nam se približava i želimo još bliže da sarađujemo sa vama. U januaru ćemo sprovesti istraživanje da bismo otkrili kako je naš magazin uticao na vaš posao i kako možemo da ga poboljšamo. Pored toga, pokrećemo i našu kliniku za veštine.