Postoji vreme i mesto kada bi tutori trebalo da preuzmu glavnu ulogu u prezentovanju materijala svojim grupama. Ali pored toga, postoji mnogo situacija gde efektivno predavanje uključuje pružanje prilike učenicima da pokažu svoje znanje, način razmišljanja i tehnike rešavanja problema. Ovaj pristup predstavlja izazov za učenike i pomaže im da napreduju.

Naši partneri, Education Training Foundation su kreirali alat za samoprocenu nastavnika. Razvijen je kako bi pomogao nastavnicima da procene svoja predavanja i razmisle koliko podstiču aktivno učenje. Veoma nam je drago što možemo da podelimo ovaj alat sa vama.

Alat za samoprocenu nastavnika sadrži listu za nastavnike, kao i formular za komentare. Preuzmite listu za samoprocenu i formular za komentare.

Nastavnici mogu da koriste alat sami, kao pripremu za profesionalni razvoj ili program obuke.