Ovog meseca ćemo se detaljnije baviti inovacijama u oblasti nastavnog programa i naporima da on ostane u koraku sa stalnim promenama tržišta i tehnologije. U ovom broju moći ćete da pronađete praktične primere na temu inovacija nastavnog programa iz matematike, tekstove koji objašnjavaju na koji način obuka može da pomogne nastavnicima da se prilagode promenama, savete kako da poboljšate proces učenja uz pomoć tehnologije i još mnogo toga. Nastavite da čitate kako biste saznali kako da stalno uvodite inovacije u svoju učionicu.