Katedra za medije Ekseter koledža i britanska Nacionalna zdravstvena služba zajedno su razvili nov model nastavnog programa. Izazov je predstavljalo razvijanje modela koji će učenicima pružiti znanje koje je relevantno na tržištu rada, ali i zadovolavanje poslovnih potreba zdravstvene službe.

Ovaj program je veoma relevantan za sve koji su zainteresovani za:

 • dizajn nastavnog programa
 • obrazovanje u oblasti medija
 • mogućnosti za zaposlenje
 • lokalnu upotrebu masovnih medija
 • partnerstva obrazovnih institucija i kompanija.

Ovo je kratak pregled svega što ćete naći u analizi:

Šta je bio cilj projekta i zašto?

Cilj projekta je bio da ispita izazove koji se javljaju prilikom prilagođavanja nastavnog programa kako bi se učenika pružila prilika da uče u kontekstu industrijske grane u kojoj će raditi kroz pružanje profesionalnih usluga klijentima na komercijalnoj osnovi.

Ovaj program se posebno fokusirao na:

 • razumevanje uloge tutora prilikom upravljanja komercijalnim projektom
 • rad učenika u profesionalnom okruženju koje im omogućava da steknu potrebno iskustvo, dok klijent dobija uslugu visokog kvaliteta
 • održavanje ravnoteže između očekivanja studenata i zahteva klijenta
 • poravnanje potreba industrijskih projekata i zahteva u ocenjivanju akreditovanih kvalifikacija u oblasti medija.

Šta je projekat do sada postigao?

Sakupljene su povratne informacije učenika, tutora i klijenta i na osnovu njih je urađena evaluacija iz koje je proizašao set preporuka za budući razvoj. Uticaj projekta se ogleda u:

 • pozitivnim utiscima učenika o koristima učenja kroz praksu
 • preporukama i korisnim informacijama na osnovu kojih je pokrenuto više inicijativa (koje su opisane u daljem tekstu).

Šta još mora da se uradi?

Projekat je doveo do nekoliko razvojnih inicijativa koje uključuju:

 • predlog, koji koledž trenutno razmatra, za formiranje akademije za medije u okviru koje bi učenici imali priliku da rade u okviru timova za produkciju za različite eksterne klijente
 • uspešno apliciranje za sredstva u vrednosti od 10.000 funti za razvoj sličnog modela namenjenog studentima četvrtog i petog nivoa, koje je sprovedeno u saradnji sa Univerzitetom Plimot
 • veliki broj drugih inicijativa koje možete da pronađete u detaljnom izveštaju.

Ključne pouke projekta

Iz ovog projekta je proizašao veliki broj preporuka, a neke od najvažnijih su:

 • Učenicima će možda biti potrebna pomoć pri smišljanju ideja. Često će gledati na brifove za reklamu kao previše obične i biće im potrebna pomoć da ih zamisle na inovativan način – ako ne u procesu smišljanja ideje, onda tokom njenog daljeg razvoja.
 • Neki učenici su motivisani samo ukoliko je njihov posao direktno povezan sa ocenjivanjem. Iako postoje oni koji će želeti da rade iako taj rad nije povezan sa ocenom, svi učenici vole kada se njihov rad ceni i akredituje.
 • Ova forma učenja, koja se bazira na projektima produkcije u oblasti medija, menja uloge tutora i drugog osoblja koji sada pored toga što prate potrebe učenika moraju da ispune i komercijalna očekivanja klijenta. Ovo je veoma zanimljiva oblast koja zahteva dobru komunikaciju i pregovaračke veštine. Ponekad može da bude i puna izazova, posebno ukoliko se uloga tutora nađe u konfliktu sa potrebama klijenta. 

Detaljna analiza dizajna nastavnog programa uključuje i sažete utiske učenika kao i kratak opis samog predmeta, što vam može biti od pomoći ukoliko menjate sopstveni program.

Spoljni linkovi