Saznajte kako Lids Siti koledž koristi planiranje nastavnog programa kako bi zadovoljio potrebe dinamičnog lokalnog tržišta. Ovaj primer će vam pomoći da shvatite važnost informacija o lokalnom tržištu u procesu planiranja nastavnog programa i inovativnih alata koji se koriste kao podrška u ovom procesu.

Brošura prikazuje pristup ove škole koja kroz upotrebu informacija sa tržišta rada podržava i informiše razvijanje fleksibilnog plana nastave koji zadovoljava trenutne i buduće potrebe tržišta. 

Unutar ove brošure se nalaze primeri koji prikazuju pristup škole inovaciji nastavnog programa. Kratki pregled onoga što ćete u njemu pronaći:

Izloženo je kratko objašnjenje projekta kao i primer plana nastave. Pogledajte dokument na dnu stranice u kome je ova tema potpuno razrađena.

Škola i vizija

Sa više od 40.000 učenika i preko 1.300 zaposlenih, Lids koledž je jedna od najvećih institucija višeg obrazovanja u zemlji. Da bi škola ove veličine i u ovakvom regionu, bila uspešna potrebna je velika strateška vizija i to je upravo ono što Kolin But pokušava da razvije od kada je postao direktor škole u oktobru 2015. Koledž je razvio petogodišnji strategijski plan, koji je Ofsted ocenio kao "program kulturne promene koji za cilj ima povećanje standarda kako kako bi se uvećalo zadovoljstvo učenika, njihov razvoj i uspeh" kroz koji želi da:

  • inspiriše učenike da postignu uspeh, tako što im pruža personalizirana iskustva učenja 
  • izgradi partnerstva koja ojačavaju njihovu reputaciju kao vodeće institucije za pružanje stručnog i poslovnog obrazovanja   
  • ponudi proizvode i usluge koji su kreirani tako da zadovolje lokalne i regionalne potrebe za veštinama  
  • primeni inovativna rešenja koja su u potrazi za komercijalnim prilikama kako bi podržala obrazovne prioritete.

Planiranje nastavnog programa

Jedan od najočiglednijih načina primene Analyst-a je u planiranju nastavnog programa jer alat poseduje funkciju posvećenu upravo tome. U kontekstu budućih potencijalnih smanjenja budžeta, koledž planira da koristi podatke kako bi analiziro trenutni plan nastave u odnosu na poslove, mogućnosti zaposljenja i projektovane promene. Ovo će nam pomoći da razumemo gde postoji ravnoteža, gde ima mesta za poboljšanje i prema tome na šta bi koledž trebalo da se fokusira i razvija plan tako da se prilagodi zahtevima trenutnog i budućeg tržišta za određenim veštinama.

Detaljna analiza pokriva mnoge teme iz stručnog obrazovanja, kao što su:

  • razumevanje koje veštine su potrebne na regionalnom nivou     
  • poslovno planiranje i razvoj ponuda      
  • uključenje poslodavaca    
  • stručne prakse      
  • marketing i regrutacija.

Spoljni linkovi