Jisc, organizacija koja u Velikoj Britaniji radi sa obrazovnim sektorom na promociji digitalnih tehnologija, je sastavila portifolio analiza koji istražuje načine na koje različite obrazovne institucije integrišu tehnologiju u plan nastave, što poboljšava tehnike predavanja i učenja.

Jedna analiza nam je posebno interesantna. Riding koledž je sa nama podelio savete kako da koristite digitalnu tehnologiju u učionici, u vašu korist.

 • Uskladite tehnologiju sa učenicima – kako bi učenici prihvatili tehnologiju, potrebno je da bude usklađena sa načinom na koji je koriste i van učionice. Da li koriste Google Chrome? Ako je tako, onda ga i vi koristite. Rezultat će biti manje frustracija na časovima i lakša integracija.
 • Pružite učenicima vlasništvo nad tehnologijom – prebacite sadržaj na cloud server. Ovo će omogućiti učenicima da lakše dele ideje i materijale između sebe i pružiti im mogućnost da uče i dele svoj sadržaj u bilo koje vreme, na bilo kom mestu, sa bilo kojim uređajem – preuzimajući vlasništvo nad svojim radom.
 • Podstaknite razvoj samopouzdanja i veština svojih predavača – stalno stručno usavršavanje organizovano putem interneta, sesija jedan-na-jedan, programa učenja od kolega i kroz mentorstvo je od velikog značaja. Riding koledž je uskladio svoj program stručnog usavršavanja sa ocenama nastavnika kako bi osigurali konzistentnost.
 • Neka vaši zaposleni budu u toku sa tehnologijom – "Modeliranje tehnologije, kratki programi obuke, stručno usavršavanje putem interneta, otvorene učionice i mentorstvo u oblasti upotrebe tehnologije su ponuđeni zaposlenima tako da je i njihovo iskustvo personalizirano kao i za učenike." – Hana Tireman, Menadžer za učenje i razvoj, Riding koledž.
 • Ponudite raznovrsne metode komunikacije i deljenja informacija  – zaposleni i učenici na Riding koledžu sada koriste Gmail, Google Classrooms, Google Hangouts, Google Plus i Google Docs da komuniciraju, dele informacije i materijale, predaju svoje zadatke i pružaju povratne informacije.
 • Upotreba tehnologije budućnosti sada – Google Glass je pružio posebnu vrednost u demonstraciji učeničkih uspeha u poljima stručnog obrazovanja kao što su vodoinstalaterstvo i ketering. Učenici objavljuju snimke na svoj online prostor za učenje za koje dobijaju komentare i ocene, ali ih koriste i kao i arhiv onoga što su postigli.
 • Ponesi svoj uređaj – "U grupi alata Google Classroom, zaposleni su pronašli platformu koja im dozvoljava da dele materijale sa studentima, ocenjuju zadatke i pružaju povratne informacije studentima na vreme. Automatske notifikacije putem email-a obaveštavaju učenike o tome šta je od materijala okačeno, a obzirom da je aplikacija dostupna za Andoid i Apple platforme, laka je za upotrebu na različitim uređajima." – Džejms Kift, Menadžer za tehnologije za učenje, Riding koledž
 • Postavite mesta za učenje namenjena onima koji nemaju pristup – omogućite pristup učenicima koji nemaju svoj uređaj ili ne mogu da ga ponesu u školu. Riding koledž ima mesto za učenje koje je opremljeno laptopovima i iPad uređajima koje učenici mogu da pozajme kada su im potrebni.

Kakav rezultat će imati ovaj nov pristup učenju?

Riding koledž veruje da promena ka učenju zasnovanom na cloud serverima za rezultat ima transformativnu promenu koja se ogleda u:

 • usmeravanju preferencija prema učenju koje ima digitalna generacija
 • motivisanju učenika da osećaju vlasništvo nad sopstvenim procesom učenja
 • promeni načina na koji učenici dele materijale i komuniciraju međusobno, sa svojim nastavnicima i drugim zaposlenima
 • mogućnosti učenika da pristupe svom radu van učionice putem bilo kog uređaja
 • organizaciji programa vršnjačkog učenja i ocenjivanja
 • lakšem savladavanju gradiva i većem uspehu kroz brže povratne informacije i podršku.

Spoljni linkovi