Analiza primera koledža Hakni 

Koledž Hakni je razvio inkluzivni obrazovni program za grupu mladih koji imaju probleme i smetnje pri učenju.

Kako bismo podelili njihov uspeh, rešili smo da uradimo analizu ovog projekta i u nju uključimo savete koji će vam pomoći da naučite nešto novo iz njihovog iskustva. 

Koledž Hakni je obrazovna institucija srednje veličine koja se nalazi u Šordidžu, blizu Londona. Koledž je veoma posvećen potrebama zajednice, koja je diversifikovana i uključuje veliki broj porodica koje imaju značajne društvene i ekonomske potrebe.

Koledž je oduvek organizovao kurseve za učenike koji imaju probleme i smetnje pri učenju, a tokom 2009. godine je primio grupu od šest mladih ljudi kojima je potreban visok nivo podrške pri učenju.

Ovo je zahtevalo intenzivnu transformaciju pomoćne opreme i razvoj novog nastavnog programa kako bi se ispunile potrebe ove grupe studenata.

Nastavnik koji je bio zadužen za ovaj projekat je doneo odluku da bi nastavni program trebao da pomogne ovim učenicima da uče, žive i rade tokom svog odraslog života tako što će naučiti da se izbore za sebe. Nastava se bazirala na programu koji se zove "Izborite se za sebe i svoju budućnost" – o kome možete da pročitate više na linku koji se nalazi na dnu strane.

Nastavnik je zatim zajedno sa studentima razvio njihov set ciljeva i izgradio nastavni program, lekciju po lekciju, kako bi izašao u susret njihovim specifičnim potrebama.

Razvijen je okvir za svaku lekciju, a one su održavane u krugu i počinjale su tako što su učenici i nastavnici svaki put govorili kako se osećaju i zbog čega. Planirano je da se uvede i igra pre svakog od glavnih delova sesije. Glavni deo je uključivao i grupne razgovore, ili seriju razgovora, sa lutkom koja se zove Džaza. Ova lutka je pomogla učenicima da komuniciraju i razviju empatiju. Lekcije su uključivale i crtanje mapa uma, kao i rad u manjim grupama. Sve lekcije su snimane kako bi učenici bili u mogućnosti da ih pregledaju kasnije. Ovo je poboljšalo pamćenje učenika i pomoglo im je da izgrade samopouzdanje.

Jedan učenik je rekao da mu je kurs pomogao tako što: "Sada mogu da kažem ljudima kakav život želim da vodim nakon što napustim koledž". Drugi je rekao da "svaki čas čini da imam više samopouzdanja".

Program je ocenjen kao veoma uspešan. Ove godine, 48 učenika koji imaju kompleksne obrazovne potrebe će se upisati na koledž.

Kako bi podelili svoj primer sa drugim školama i koledžima, Hakni koledž je predložio seriju saveta koji se zasnivaju na njihovom iskustvu i koji bi trebalo da pomognu drugima da razviju programe koji će izaći u susret studentima koji imaju probleme ili smetnje pri učenju:

  1. prilagodite ciljeve učenja svojim učenicima, i stalno ih dorađujte
  2. pravite veoma male korake u učenju
  3. stalno ponavljajte gradivo 
  4. koristite video i audio zapise kako bi pojačali pamćenje i izgradili samopouzdanje
  5. ograničite svaku aktivnost na kraće vremenske periode i koristite različite stilove organizovanja nastave
  6. neka aktivnosti budu zabavne i interaktivne – koristite lutke, tehniku igranja uloga i igre
  7. radite kao tim i služite se prednostima i veštinama članova pomoćnog osoblja i oblikujte ponašanje koje želite 
  8. dajte učenicima pristup različitim slikovitim materijalima
  9. iako bi časove trebao da vodi nastavnik, prodiskutujte svaku od aktivnosti kao grupa i dozvolite učenicima da učestvuju u donošenju odluka, slušajte jedni druge i zajedno formirajte određeno mišljenje.

Kako biste saznali više o ovom projektu, preuzmite detaljan izveštaj.

Preuzmite nastavni program koji je razvilo Odeljenje za obrazovanje Oregona.