Azam Muhamed, upravnik postdiplomskog programa koledža St. Patrik, u ovom tekstu opisuje partnerstvo ovog koledža sa bankom Barklejs, njen program "Lifeskills" i način na koji koledž podržava prelaz učenika iz škole u radni odnos.

Mi u St. Patriku nudimo stručne kurseve za odrasle, a posebnu podršku pružamo polaznicima iz ugroženih kategorija. Svesni smo i verujemo da stručni kursevi čiji su sastavni elementi mogućnosti za zaposlenje i preduzetništvo polaznicima poboljšavaju šanse na tržištu rada. Pružamo širok spektar nastavnih i vannastavnih aktivnosti koje podržavaju naše usmerenje na mogućnosti za zaposlenje; od efektivne nastave i metoda ocenjivanja, preko nastavnih sredstava i okruženja pogodnog za učenje, do gostujućih predavača i poseta industrijskim pogonima.

Da bismo našim polaznicima pružili priliku da steknu bolji uvid u to šta podrazumeva pojam "šanse za zaposlenje", ove godine smo sklopili partnerstvo sa bankom Barklejs. Ovo partnerstvo uključuje i pristup programu ove banke – "LifeSkills", kao i česte posete osoblja banke Barklejs koje našim učenicima održava praktične radionice o različitim temama, uključujući i pokretanje sopstvenog posla, upravljanje tokovima gotovine, izradu poslovnog plana, prikupljanje sredstava za pokretanje i razvoj poslovanja, međunarodnu trgovinu itd.

Program "LifeSkills" je vezan za nastavni plan i program i ima cilj da angažuje i obuči polaznike kako bi imali pristup veštinama koje doprinose većim šansama za zaposlenje i bogatijem radnom iskustvu koje olakšava tranziciju iz koledža na posao. Ovaj program je odobrila organizacija "City and Guilds" – jedna od britanskih nezavisnih organizacija za akreditaciju.

Program "LifeSkills" smo integrisali u nastavu i učenje, posebno u module koji zahtevaju razvoj veština koje povećavaju šanse za zaposlenje, ličnom i profesionalnom razvoju. Ovaj program se fokusira na tri ključne veštine: komunikativnost (veština u ophođenju i sporazumevanju sa ljudima; snalažljivost, pristupačnost), radne veštine i veštine upravljanja novcem. Program je osmišljen tako da poboljša opštu osposobljenost učenika za rad, rukovođenje i finansijsku pismenost – što su ključni elementi.

Lepota ovog programa leži u fleksibilnosti i lakoći pristupa platformi. Sadržaji se lako prenose uz podršku instruktora i volontera banke Barklejs a polazici mogu da ga prate i samostalno, putem interneta.

Mi smo, kao koledž, zaključili da kroz saradnju sa drugim preduzećima i zajednicama polaznicima možemo da pružimo bolje obrazovanje i u pogledu veština koje povećavaju šanse za zaposlenje i u pogledu osnovnih strukovnih veština. I sami polaznici smatraju da te aktivnosti daju dodatnu vrednost njihovim kvalifikacijama i da ono što im je potrebno lakše dobiju kroz interakciju i rad sa stručnjacima iz industrije koje im prenose svoje iskustvo.

Mi, kao koledž, unapređujemo saradnju sa lokalnim preduzećima i zajednicama kako bismo svoje polaznike što bolje pripremili za radna mjesta u 21. veku.

St Patrik koledž počinje sa radom 1998. godine i sa podjednakim ambicijama pristupa i nastavnom planu i programu i programu sopstvenog rasta. St Patriks je sada deo grupacije ""University Systems Group"" (GUS) i ima oko 2.000 studenata.

Azam Muhamad na koledžu St Patrik poslednjih deset godina obavlja različite akademske funkcije: Head of Business School, Director of Studies i MBA Programme Leadership in Higher Education Sector. Stručnjak je za razvoj programa i upravljanje programima i vodi diplomske i postdiplomske programe saradnje sa britanskim i stranim univerzitetima.

U koledžu St. Patrik je vodio i brojne inicijative u vezi sa aktivnostima koje se tiču povećanja šansi za zaposlenje i preduzetnosti. U koledžu vodi i Centar za razvoj preduzetništva.