Nakon sprovođenja obimne ankete i analize rezultata istraživanja, Britanska komisija za zapošljavanje i veštine (UKCES) je izdala izveštaj sa informacijama koje mogu da budu veoma korisne s obzirom na to da obrazovne institucije konstatno ulažu napore da učenike što bolje pripreme za posao u aktuelnom ekonomskom okruženju.

Za potrebe ovog istraživanja, veštine koje povećavaju šanse za zaposlenje Komisija vidi kao sposobnost da se specifična znanja i tehničke veštine primene na određenom radnom mestu.

Te neophodne veštine su:

 • pozitivan pristup – spremnost na saradnju, davanje predloga i prihvatanje novih ideja i konstruktivne kritike, kao i preuzimanje odgovornosti za postignute rezultate
 • tri funkcionalne sposobnosti – sposobnost delotvornog korišćenja brojeva, jezika i IKT (sposobnost računanja, jasnog pismenog izražavanja, rada na računaru i korišćenja telefonske i drugih tehnologija za komunikaciju)
 • četiri tzv. lične veštine – upravljanje sobom (tačnost, primereno oblačenje i ponašanje, traženje pomoći kada je to potrebno), sposobnost jasnog razmišljanja i rešavanja problema (analiza situacije i pronalaženje rešenja), sposobost rada sa drugim ljudima i komunikativnost, kao i sposobnost razumevanja poslovnih procesa (shvatanje funkcionisanja pojedinih poslova u okviru celokupne organizacije, kao i prepoznavanje potreba ostalih aktera, uključujući klijente i spoljne saradnike).

Komisija je došla do zaključka da je za razvoj ovih veština neophodno:

 • radno iskustvo – po mogućnosti kroz praksu u različitim organizacijama, kao i kroz nastavu koja simulira kompleksnost koja je prisutna na radnom mestu, nedoumice, nepredvidivost i posledice uspeha i neuspeha
 • prilike za razmatranje i primenu naučenog – učenici stiču znanja i uz učenje kroz povratne informacije koje dobijaju od osoblja, kolega i poslodavaca, i ono što nauče spremno primenjuju i u drugim situacijama
 • iskustveno, aktivno učenje – primenom veština umesto pukog usvajanja znanja, sa naglaskom na metod učenja kroz pokušaje i greške i jasnim fokusom na prednosti za učenike pri zapošljavanju i napredovanju.

Jedna grupa polaznika je, na primer, razvijala sposobnosti koje doprinose povećanju šansi za zaposlenje kroz učešće u različitim aktivnostima. Kroz ove aktivnosti testirano je sve ono što su polaznici naučili tokom nedelje, ali i sposobnost za timski rad, komunikaciju i razumevanje onoga što poslodavci žele. Takmičarski element aktivnosti nije nudio mnogo izbora: svi polaznici su se ponašali veoma profesionalno.

Dakle, ovo nije viša matematika. Problem je u tome, smatra Komisija, što se ovi pristupi ne primenjuju dovoljno. Osim toga, prepreke razvoju veština koje povećavaju šanse za zaposlenje nemaju veze samo sa nastavom i učenjem, već i sa angažmanom poslodavaca. Istraživanje Komisije otkriva da su povećanju angažmana poslodavaca doprineli:

 • identifikacija poslodavaca koji nude radna mesta u područjima delatnosti za koja dotična obrazovna institucija ima stručnost i kojima učenici mogu i treba da streme
 • predlog poslovnog plana u kojem se detaljno objašnjava kakve koristi će poslodavac imati od učestvovanja,
 • uključivanje poslodavaca u nastavni program, na primer kroz učeničku praksu i / ili mentorstvo i doprinos osmišljavanju predmetnih programa i / ili pružanje materijala za njih.

UKCES – Analiza slučajeva iz prakse: Razvijanje poslovne svesti uz razvoj stručnih veština

Razmatran je nastavni program u oblasti građevinarstva nakon kojeg učenici stiču britansku BTEC diplomu za građevinarstvo. Program kombinuje specifične veštine koje su potrebne industriji i tzv. lične veštine. Učenici su slušali predavanje o ličnoj efikasnosti, sa fokusom na težnje učenika, njihov opis sebe u okviru profesije, kao i lične akcione planove za osiguranje zaposlenja. Kroz grupne i individualne razgovore, kao i pisane materijale, instruktor je izazivao učenike tražeći dokaze, i tako im pomagao da razviju jasniju sliku o sebi, kao i konkretniji akcioni plan. Instruktor je dao pozitivan podsticaj jednoj osobi koja je svoje godine videla kao hendikep – pretvorivši to u priliku da ukaže na sva iskustva i veštine koje je ta osoba stekla. Radna praksa je učenicima omogućila da direktno od upravnika gradilišta čuju zašto su veštine koje stiču bitne za rad u toj delatnosti.

ŠTA MOŽETE DA PREDUZMETE?

 • Možete da razmotrite kako da prenoseći predmetna znanja kod učenika istovremeno razvijate i veštine koje povećavaju šanse za zaposlenje, na primer pružajući im više mogućnosti za učenje kroz praksu i više prilika za razmatranje svog uspeha (na primer, kroz dnevnik učenja).
 • Možete da se potrudite da promovišete angažman poslodavaca tako što ćete napraviti poslovni plan koji će poslodavcima jasno predstaviti njihov doprinos vašem programu i koristi koje će oni time ostvariti.

 

Komisija je obavila inostrana istraživanja o veštinama koje povećavaju šanse za zaposlenje i anketirala više od 200 organizacija uključujući koledže za stručno obrazovanje i institucije za obrazovanje odraslih. Analize konkretnih slučajeva izvršene su u 20 organizacija odabranih na osnovu nekog specifičnog kvaliteta i / ili dobre reputacije.

Spoljni linkovi