Kinesko-britanski koledž (SBC) je objavio veoma detaljan priručnik osmišljen sa  specifičnim ciljem: povećanje šansi za zaposlenje studenata.

Šta ovaj pruža priručnik?

SBC je pojednostavio koncept ""povećanja šansi za zaposlenje"" razdvojivši ga na tri elementa koja se smatraju neophodnim:"

1. Razvoj karijere, učenje i usavršavanje - temelj

"Učenje o razvoju karijere počinje u prvoj godini i nastavlja se do završetka studija. Ovaj proces je osmišljen tako da olakša razvoj samosvesti, svesti o mogućnostima, učenje o donošenju odluka o karijeri i tzv. tranziciono učenje. Studenti tokom treninga za razvoj karijere prepoznaju vlastite snage, motivaciju, vrednosti, karakteristike, razvijaju autorefleksivan stav prema akademskom radu i vannastavnim aktivnostima, utvrđuju buduće ciljeve svoje karijere i osmišljavaju kratkoročne / srednjoročne planove za razvoj karijere."

2. Veze sa industrijom – povezivanje studentata sa poslodavcima

CSD je uspostavio strateške programe koji obuhvataju studentske projekte / projekte u radnom okruženju, posete preduzećima, odbore instruktora iz oblasti stručnog usavršavanja, korporativne stipendije, male poslovne sajmove, simulirane intervjue i još mnogo toga. Zahvaljujući ovim programima, studenti mogu da primene stečena znanja u praksi, prodube saznanja o radnom okruženju, vrednostima, komunikacionim veštinama i dokažu postignuća u razvoju odgovarajuće veštine koja povećava njihove šanse za zaposlenje."

3. Umrežavanje studenata – stalna podrška

SBC Međunarodna mreža alumnista (SBCIAA) osnovana je 2011. Već dugo razvija izuzetno snažnu platformu koju mladi nakon diplomiranja koristite za umrežavanje sa svim bivšim sudentima, za razmenu iskustva, ažuriranje baze znanja, traženje potencijalnih poslovnih mogućnosti, promociju razvoja karijere, itd.

Bivši studenti održavaju međusobne kontakte, kao i kontakte sa SBC, kroz brojne kanale, ne samo putem interneta. Da bi svojim bivšim studentima omogućio razmenu informacija, SBC redovno održava tzv. profesionalni salon. Pored toga, SBCIAA redovno posećuje preduzeća u kojima rade njihovi bivši studenti i na taj način dobija povratne informacije o učinku svojih bivših studenata i pomaže im da shvate put održivog razvoja karijere."

Celokupna "Izjava o mogućnostima za zaposlenje" donosi mnogo više detalja o proteklim i tekućim projektima / strategijama, ciljevima karijere i obuke, opcijama za odabir karijere, globalnim pravilima ponašanja, analize konkretnih slučajeva i još mnogo toga.