Zajedno sa univerzitetom Šefild razvili smo novi besplatni internet kurs: "Kako da postignete uspeh na globalnom tržištu". Registracije za kurs su otvorene, a datum početka je 26. septembar 2016. godine. Kurs traje četiri nedelje i potrebno je posvetiti mu oko tri sata nedeljno. Polaznici će kroz kurs steći veštine koje su im potrebne za svet rada i razvoj njihove dalje karijere.

Kurs je namenjen pojedincima iz celog sveta koji po prvi put ulaze na tržište rada. Kurs se fokusira na "meke" veštine koje se smatraju veoma važnim za uspeh na radnom mestu i samim tim su neophodne studentima, mladima sa diplomom, pojedincima koji su dobili prvi posao i onima koji se vraćaju na posao nakon pauze. Polaznicima koji su na početku karijere, nudi veštine koje su im potrebne da sa samopouzdanjem uđu u svet rada. Naučiće kako da pravilno komuniciraju i grade odnose sa kolegama i menadžerima.

Polaznici ne moraju da poseduju radno iskustvo kako bi pratili kurs. Steći će uvid u ključne veštine koje su im neophodne za bilo koje radno mesto i, kroz video intervjue sa poslodavcima iz različitih sektora i zemalja, naučiće šta je to što poslodavci traže.