Britanska Služba za unapređenje učenja i veština (LSIS) je uložila velike napore u izradu sveobuhvatnog vodiča za održavanje radionice "Uvod u razvoj sposobnosti koje povećavaju šanse za zaposlenje" – a vi možete besplatno da je koristite!

O čemu se radi?

Ova radionica je osmišljena sa ciljem podizanja svesti o važnosti šansi za zaposlenje i veština koje doprinose povećanju ovih šansi unutar sektora stručnog osposobljavanja."

Kome je radionica namenjena?

Radionica je namenjena svima koji rade u ovom sektoru, a od kojih se očekuje da u okviru svog posla učenicima pruže pomoć i podršku u istraživanju opcija i donošenju odluka u vezi sa karijerom."

Ko može da drži radionicu?

Ovaj modul može da održi svaki iskusan ili kvalifikovan predavač koji se potrudi da se upozna sa materijalima, što podrazumeva i internet linkove, materijale i reference. Prednost bi svakako predstavljalo trenerovo iskustvo u orijentaciji u pogledu razvoja karijere, jer će omogućiti šire i dublje istraživanje tema koje se obrađuju.

Šta nudi vodič za održavanje radionica?

Na više od 61 stranice, sveobuhvatni vodič za održavanje radionice osigurava sve što je potrebno za izradu jasnog i konciznog uvodnog modula za razvoj veština koje povećavaju šanse za zaposlenje. Ovo uključuje:

  • precizan vremenski raspored za svaki deo radionice,
  • 26 PowerPoint slajdova
  • redovne aktivnosti za angažman učenika
  • nekoliko različitih vrsta materijala, uključujući vodiče, definicije i analize konkretnih slučajeva
  • opciono proširenje aktivnosti – modul za dodatno učenje,
  • linkovi ka dodatnoj literaturi i drugim radionicama LSIS.

Šta će postići polaznik radionice?

Svrha radionice je da poveća razumevanje složenosti koje se vezuju za zaposlenje.

Ciljevi radionice su da se učesnicima omogući da:

  • analiziraju različite perspektive pojma ""šansa za zaposlenje""
  • ustanove šta ""šansa za zaposlenje"" znači u njihovim organizacijama
  • opišu glavne veštine koje doprinose zapošljavanju njihovih učenika
  • razgovaraju o tome kako sve mogu da se razviju veštine koje doprinose šansama za zaposlenje njihovih učenika.